Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Tin Tức

Điều Lệ

logo

Điều lệ Giải Lặn vô địch quốc gia năm 2016

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn Vô địch Quốc gia năm 2016  (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới...
logo

Điều lệ Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2016

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2016  (Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp...

Kết Quả

lo-go-moi

Kết quả giải Bơi VĐ các nhóm tuổi 2019

vo dich nhom tuoi 2019 tong sap huy chuong    

Kết quả giải lặn VĐ các nhóm tuổi 2018

kq giải lặn VĐ trẻ quốc gia 2018 tổng sắp môn lặn

Các Giải Thi Đấu Quốc tế

logo

Kết quả Seagames 28

Kết quả Seagames 28

Hồ sơ - Văn bản

logo

Lịch thi đấu dự kiến năm 2018

 LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC NĂM 2018 TT Môn TT Tên giải Thời gian Địa điểm 1 Lặn Vô địch quốc gia  (bể 25 m) 20 – 22/3 TT – Huế 2 Bơi Vô...