Điều lệ giải Bơi vô địch quốc gia (bể 25m) 2019

2/20/2017

                                 ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Giải Bơi vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2019

(Ban hành kèm theo quyết định số:          /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 01 năm 2019

                    của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)

   ———————————————————————————————

I/ Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: 23 - 27/3/2019

 - Địa điểm: Thừa Thiên - Huế.

II/ Đối tượng dự thi:

 - Vận động viên bơi hiện đang tập luyện tại các câu lạc bộ thuộc tỉnh, thành, ngành và các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

III/ Thể thức thi đấu:

 - Thi đấu chung kết tính thời gian trực tiếp để xếp hạng.

 - Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức.

IV/ Luật thi đấu:

    Áp dụng Luật bơi do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2015.

V/ Nội dung thi đấu: Áp dụng cho cả nam và nữ

 - Bơi Tự do: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m (nữ) và 1.500m (nam);

 - Bơi Ếch: 50m, 100m, 200m;

 - Bơi Ngửa: 50m, 100m, 200m;

 - Bơi Bướm: 50m, 100m, 200m;

 - Bơi Hỗn hợp: 100m, 200m; 400m

 - Tiếp sức: + Tự do: 4x100m, 4x200m;  Hỗn hợp: 4x50m, 4x100m.

                    + Phối hợp nam, nữ: 4x100m TD, 4x200m TD, 4x100m HH.

VI/ Những quy định cụ thể:

 - Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV dự  thi ở mỗi nội dung cá nhân, 01 đội tiếp sức.

VII/ Đăng ký thi đấu:

 - Đăng ký phải theo đúng mẫu quy định;

 - Thời hạn đăng ký:

   + Sơ bộ: trước ngày 20/02/2019;

   + Chính thức: trước ngày 01/3/2019. Thành tích đăng ký là thành tích mà vận động viên đạt được ở cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký không đúng vận động viên đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuật lợi và bị phạt 300.000đ.

 - Họp chuyên môn: Hai ngày trước ngày thi đấu chính thức tại Bể bơi.

VIII/ Khen thưởng:

 - Tổng cục Thể dục thể thao trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho vận động viên và đội tiếp sức xếp thứ nhất, nhì, ba.

 - Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao cờ Đoàn nhất, nhì, ba.

IX/ Điều khoản thi hành:

      Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung về tổ chức thi đấu” của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH

                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở VHTTDL; Phòng TDTT

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB Bơi Lặn

- Lưu VT, VPHH                                                                              Đinh Việt Hùng            

 

                                                                                

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang