Giới thiệu

      Ngày 19 tháng 2 hàng năm là ngày Bơi lội Việt Nam (Ngày 19 tháng 2 năm 1963, Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra quyết định số 23 – NV cho phép Hội Bơi lội Việt Nam thành lập và hoạt động trong phạm vi luật hiện hành và Điều lệ của Hội đã được duyệt). Đây là ngày tôn vinh và ghi công những cá nhân và tập thể đã đóng góp cho sự phát triển của Bơi lội Việt Nam

Tải file chi tiết điều lệ sửa đổi: /uploads/files/%C4%90i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87%20HH-%C4%91%C3%A3%20n%C3%A9n.pdf

 
^ Về đầu trang