Điều lệ giải Lặn vô địch quốc gia (bể 25m) 2019

2/18/2017

                                                  ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

              Giải Lặn vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2019

 (Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ-HHTTDNVN, ngày       tháng 01 năm 2019

                         của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)

     ———————————————————————————————

I/ Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: 20 - 22/3/2019

 - Địa điểm: Thừa Thiên - Huế

II/ Đối tượng dự thi:

 - Vận động viên Lặn hiện đang tập luyện tại các CLB tỉnh, thành, ngành và Đội tuyển Lặn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

III/ Thể thức thi đấu:

 - Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức.

 - Thi đấu chung kết A, B tính thời gian trực tiếp để xếp hạng đối với các cự ly.      

IV/ Luật thi đấu:

        Áp dụng Luật Lặn thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2008

V/ Nội dung thi đấu: áp dụng cho cả nam và nữ

 - Vòi hơi chân vịt (VHCV): 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m;

 - Chân vịt đôi (CVĐ): 50m, 100m, 200m; 400m.

 - Tiếp sức: 4x50m Mix, 4x100m, 4x200m VHCV; 4x100m Mix CVĐ.

VI/ Những quy định cụ thể:

 - Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV dự  thi ở mỗi nội dung cá nhân và 01 đội ở mỗi nội dung tiếp sức.

VII/ Đăng ký thi đấu:

 - Đăng ký phải theo đúng mẫu quy định.

 - Thời hạn đăng ký:

    + Sơ bộ: Trước ngày 14/2/2019

    + Chính thức: Trước ngày 1/3/2019. Thành tích đăng ký là thành tích mà VĐV đạt được ở cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký không đúng VĐV đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuận lợi và bị phạt 300.000đ/ cự ly.

 - Họp chuyên môn: Hai ngày trước thi đấu chính thức tại bể bơi.

 - Kiểm tra dụng cụ Lặn: Sau cuộc họp chuyên môn tại bể bơi.

VIII/ Khen thưởng:

 - Tổng cục Thể dục thể thao trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho vận động viên và các đội tiếp sức xếp hạng nhất, nhì, ba.

 - Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao cờ  cho Đoàn nhất, nhì, ba

IX/ Điều khoản thi hành:

        Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung tổ chức thi đấu” của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”./.

 

 

                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL, VHTT

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các trung tâm HLTTQG

- Lưu VT, VP HH                                                                       Đinh Việt Hùng

 

 

                                                                                

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang