Kết quả môn Lặn vô địch nhóm tuổi 2019

10/30/2019

                                                     
Event 101  Nu 15 & Under 50 LC Meter CVD
KLLT: 23,74   #   15/05/2018 Tuyet Hoa Vo Thi   DNI            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Hoang T Tra, My  14 Thua Thien Hue 23,00   23,54                  
2   Nguyen Thi, Nguyen  14 Thanh Hoa 23,80   25,41                  
3   Tran Phuong, Linh  14 Ha Noi 23,00   25,62                  
4   Tran Phuong, Nhi  14 Ha Noi 23,00   25,67                  
5   Doan Thi, Phuong  15 Long An 24,00   25,68                  
6   Nguyen Le Mai, Ly  14 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 25,00   25,81                  
7   Mai Ngoc Nhu, Truc  13 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 25,00   25,82                  
8   Pham T, Ngoc Linh  13 Quang Binh 24,00   25,90                  
9   Nguyen T Mai, Nguyen  15 Long An 25,00   26,03                  
10   Pham Tuyet, Chinh  14 Hai Duong 24,00   26,19                  
11   Nguyen Ngoc Trung, Chinh  13 TP Ho Chi Minh 25,50   27,09                  
*12   Pham Thi, Hue  13 Quang Binh 25,00   27,19                  
*12   Nguyen T Thanh, Suong  15 Thua Thien Hue 24,80   27,19                  
14   Nguyen T Minh, Vuong  15 TP Ho Chi Minh 26,00   27,32                  
15   Ha T Hai, Yen  14 Phu Tho NT   27,54                  
16   Lo Thi, Hiem  13 Thanh Hoa 27,00   28,20                  
17   Hoang T Hong, Thu  12 Phu Tho NT   28,21                  
18   Bui Phuong, Thao  14 Hai Duong 30,50   30,99                  
19   Le Gia, Han  13 Tay Ninh 27,50   32,94                  
---   Dong Khanh Thanh, Tam  12 TP Ho Chi Minh NT   X27,71                  
---   Nguyen Kieu, Oanh  12 Phu Tho NT   X28,06                  
---   Pham Hoai, Anh  13 Thanh Hoa NT   X29,24                  
---   Nguyen T Thuy, Linh  12 Phu Tho NT   X32,11                  
                                                     
Event 102  Nu 16-17 50 LC Meter CVD
KLLT: 22,71   #   14/05/2015 Nhu Quynh Pham   NDH            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Pham Thi, Thu  17 Hai Duong 21,50   22,84                  
2   Vo T Tuyet, Hoa  16 Dong Nai 22,60   23,73                  
3   Nguyen T Thanh, Thao  17 Dong Nai 23,00   24,16                  
4   Tran T Thu, Chang  17 Phu Tho 23,11   24,82                  
5   Pham Thao, Nguyen  16 Thanh Hoa 22,90   24,99                  
6   Dang T Ngo, Huyen  17 Long An 24,00   25,20                  
7   Nguyen T Truc, Ngan  16 Long An 25,00   26,51                  
8   Tran Thi, Them  16 Da Nang 26,00   26,81                  
9   Ho T Huong, Giang  16 Nghe An NT   27,39                  
10   Dang My, Nhi  16 Ha Noi NT   27,91                  
---   Tran T Hong, Nhung  17 Long An NT   X26,34                  
                                                     
Event 103  Nam 15 & Under 50 LC Meter VHCV
KLLT: 16,60   #   15/05/2018 Anh Nguyen Duy   DNG            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Nguyen Dac, Thang  15 Thai Binh 16,50   18,68                  
2   Le Dang, Duc Viet  14 Ha Noi 17,80   18,83                  
3   Truong Minh, Quan  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 19,00   18,86                  
4   Dinh Viet, Hung  15 Phu Tho 18,10   19,04                  
5   Pham Gia, Khiem  14 Ha Nam 19,00   19,52                  
6   Nguyen Thanh, Lam  15 Ha Noi 18,00   19,82                  
7   Nguyen Duy, Bao  12 Tay Ninh 19,10   20,40                  
8   Nguyen Thanh, Tai  15 TP Ho Chi Minh 22,00   20,97                  
9   Nguyen Anh, Tuan  15 Quang Binh 21,00   20,99                  
10   Huynh Minh, Quan  15 TP Ho Chi Minh 22,00   21,12                  
11   Lai Van Hoang, Khoa  13 Tay Ninh 19,50   21,45                  
12   Vu Nam Thanh, Tung  15 Hai Duong 18,00   22,90                  
13   Pham Khac, Nghia  13 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 21,00   23,28                  
14   Dinh Ngoc, Anh  14 Thai Binh 19,00   24,77                  
---   Tong Ba, Thang  14 Tay Ninh NT   X22,11                  
---   Tran Hoang, Manh  13 Tay Ninh NT   X23,52                  
---   Nguyen Pham Quoc, An  13 Tay Ninh NT   X23,89                  
---   Nguyen Q!uoc, Dat  12 Tay Ninh NT   X24,85                  
---   Vu Dang Nhat, Nam  15 Dong Nai 18,20   DQ                  
---   Nguyen Quang, Anh  15 Nghe An NT   DQ                  
                                                     
Event 104  Nam 16-17 50 LC Meter VHCV
KLLT: 16,97   #   7/2011 Nguyen Trong Quan   Ha Noi            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Nguyen Duy, Anh  16 Da Nang 16,90   17,37                  
2   Nguyen Tien, Dat  16 TP Ho Chi Minh 16,90   17,52                  
3   Dang Duc, Manh  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 17,00   17,55                  
4   Tran Cong, Tu  16 Da Nang 17,50   18,50                  
5   Nguyen Trong, Dung  16 Nghe An 19,00   18,57                  
6   Ngo Tuan, Kiet  17 TP Ho Chi Minh 17,50   18,62                  
7   Nguyen Van, Quy  16 Ha Nam 20,00   20,34                  
8   Tran Tuan, Dat  16 Nghe An NT   21,62                  
9   Vo Hanh, Huu  17 Tay Ninh 18,50   21,70                  
10   Luu Quang, Luc  17 Ha Noi 17,50   21,94                  
                                                     
Event 105  Nu 15 & Under 50 LC Meter NIN THO
KLLT: 18,08   #   5/2013 Dinh Ngoc Hiep   Long An            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Bui Phuong, Thao  14 Hai Duong 18,00   17,90 #                
2   Dao T Kim, Anh  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 19,00   18,90                  
3   Lam Nhat, Vy  14 Tay Ninh 18,50   19,20                  
4   Le T, Thuy Linh  14 Ha Noi 20,00   20,07                  
5   Tran Phuong, Linh  14 Ha Noi 20,00   20,09                  
6   Pham T Hong, Diep  15 Thai Binh 19,00   20,76                  
7   Trinh Dieu, Linh  14 Nghe An 21,65   20,81                  
8   Ng Nhat, Le Nguyen  14 Da Nang 20,80   20,85                  
9   Phan T Thu, Ngan  14 Nghe An NT   22,07                  
10   Nguyen Le Mai, Ly  14 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 20,00   22,36                  
11   Pham Tuyet, Chinh  14 Hai Duong 19,00   22,64                  
---   Tran Phuong, Nhi  14 Ha Noi NT   X21,50                  
---   Mai Thanh, Huyen  15 Ha Noi NT   X21,94                  
---   Hoang T Tra, My  14 Thua Thien Hue 18,00   DNF                  
                                                     
Event 106  Nu 16-17 50 LC Meter NIN THO
KLLT: 17,68   #   7/2010 Phan Luu Ky Duyen   TP. Ho Chi Minh            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Pham Thi, Thu  17 Hai Duong 16,50   17,91                  
2   Nguyen Hoai, Thuong  17 Da Nang 18,00   18,12                  
3   Do Le, Uyen Nhi  17 Ha Noi 19,00   18,42                  
4   Ngo Thuy, Linh  17 Ha Nam 18,00   18,84                  
5   Nguyen Ngo Kim, Hoa  17 TP Ho Chi Minh 18,50   19,04                  
6   Vo T Tuyet, Hoa  16 Dong Nai 18,50   19,31                  
7   Nguyen T, Thao Van  16 Da Nang 19,70   19,64                  
8   Dang Vu Thu, Hoai  16 Thai Binh 19,00   20,34                  
9   Mai Tran Tuyet, Nhung  16 TP Ho Chi Minh 20,00   20,67                  
10   Nguyen T Truc, Ngan  16 Long An NT   20,68                  
11   Nguyen Thanh, Truc  16 Hai Duong 19,00   21,35                  
12   Ho T Huong, Giang  16 Nghe An NT   23,12                  
                                                     
Event 107  Nam 15 & Under 400 LC Meter VHCV
KLLT: 3:13,67   #   15/05/2018 Anh Nguyen Duy   DNG            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Kim Anh, Kiet  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 3:20,00   3:18,31                  
2   Pham Gia, Khiem  14 Ha Nam 3:30,00   3:20,48                  
3   Pham Le Minh, Phuc  15 TP Ho Chi Minh 3:30,00   3:22,21                  
4   Dinh Viet, Hung  15 Phu Tho 3:25,00   3:27,09                  
5   Le Dang, Duc Viet  14 Ha Noi 3:20,00   3:39,43                  
6   Nguyen Dac, Thang  15 Thai Binh 3:20,00   3:39,71                  
7   Nguyen Anh, Tuan  15 Quang Binh 3:45,00   3:41,56                  
8   Duong Thanh, Phong  13 TP Ho Chi Minh 3:55,00   3:50,90                  
9   Duong Viet, Anh  14 Da Nang 3:50,00   3:51,48                  
10   Vu Nam Thanh, Tung  15 Hai Duong 3:20,00   3:57,56                  
11   Nguyen Huy, Hieu  15 Ha Noi 3:35,00   4:07,71                  
12   Tran Tan, Khoa  13 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 3:36,00   4:07,85                  
---   Mai Xuan, Anh  14 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   X3:50,33                  
---   Pham Khac, Nghia  13 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   X4:04,11                  
                                                     
Event 108  Nam 16-17 400 LC Meter VHCV
KLLT: 3:13,63   #   15/05/2017 Tuan Phan Van   QBH            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Nguyen Tien, Dat  16 TP Ho Chi Minh 3:16,00   3:17,32                  
2   Dang Duc, Manh  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 3:13,00   3:17,83                  
3   Nguyen Duy, Anh  16 Da Nang 3:15,20   3:25,50                  
4   Tran Cong, Tu  16 Da Nang 3:07,00   3:28,24                  
5   Nguyen Trong, Dung  16 Nghe An 3:35,00   3:32,86                  
6   Nguyen Van, Quy  16 Ha Nam 3:30,00   3:41,21                  
7   Do Thanh, Thao  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 3:18,00   3:59,58                  
---   Huynh Tran Hoang, Hiep  16 TP Ho Chi Minh 3:30,00   DNF                  
                                                     
Event 109  Nu 15 & Under 200 LC Meter VHCV
KLLT: 1:38,44   #   15/05/2017 Hang Nguyen Thi   DNG            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Bui Phuong, Thao  14 Hai Duong 1:35,00   1:38,92                  
2   Pham T Hong, Diep  15 Thai Binh 1:39,00   1:40,68                  
3   Le T, Thuy Linh  14 Ha Noi 1:40,00   1:42,88                  
4   Dao T Kim, Anh  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:39,00   1:43,08                  
5   Trinh Dieu, Linh  14 Nghe An NT   1:44,95                  
6   Son T My, Nhung  13 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:46,00   1:55,95                  
7   Mai Thanh, Huyen  15 Ha Noi 1:43,00   1:56,33                  
---   Ng Nhat, Le Nguyen  14 Da Nang 1:48,00   DQ                  
---   Phan T Thu, Ngan  14 Nghe An NT   DNF                  
---   Nguyen T Minh, Vuong  15 TP Ho Chi Minh 1:55,00   DNF                  
                                                     
Event 110  Nu 16-17 200 LC Meter VHCV
KLLT: 1:34,37   #   7/2018 Nguyen Thi Hang   DNG            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Nguyen Thi, Hang  17 Da Nang 1:34,90   1:34,58                  
2   Nguyen Hoai, Thuong  17 Da Nang 1:37,00   1:36,74                  
3   Ngo Thuy, Linh  17 Ha Nam 1:37,00   1:37,35                  
4   Pham Thi, Thu  17 Hai Duong 1:33,00   1:41,68                  
5   Vo T Tuyet, Hoa  16 Dong Nai 1:42,30   1:45,50                  
6   Do Le, Uyen Nhi  17 Ha Noi 1:40,00   1:45,51                  
7   Nguyen Thanh, Truc  16 Hai Duong 1:45,00   1:57,98                  
8   Nguyen T Truc, Ngan  16 Long An NT   2:02,26                  
---   Nguyen Ngo Kim, Hoa  17 TP Ho Chi Minh 1:43,00   DNF                  
                                                     
Event 111  Nam 15 & Under 200 LC Meter CVD
KLLT: 1:46,52   #   23/05/2016 An Pham Hong   HCM            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Vu Dang Nhat, Nam  15 Dong Nai 1:48,30   1:45,44 #                
2   Truong Minh, Quan  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:48,00   1:48,40                  
3   Dinh Viet, Hung  15 Phu Tho NT   1:50,91                  
4   Le Ngoc, Hoang  15 Thua Thien Hue 1:47,00   1:51,41                  
5   Ha Minh, Toan  14 Phu Tho 1:47,00   1:52,57                  
6   Dang Manh, Cuong  14 TP Ho Chi Minh 1:56,00   1:53,78                  
7   Bui Van, Binh  14 Thua Thien Hue 1:50,00   1:55,64                  
8   Chau Quoc, Minh  13 TP Ho Chi Minh 1:56,00   1:55,76                  
9   Le Dinh, Tam  15 Thanh Hoa 2:05,00   2:00,17                  
10   Nguyen Van, Bao  13 Long An NT   2:01,27                  
11   Nguyen Cong, Danh  14 Ha Noi 1:50,00   2:05,69                  
12   Pham Khac, Nghia  13 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:53,00   2:06,33                  
13   Tong Ba, Thang  14 Tay Ninh 1:55,00   2:06,76                  
14   Dang Phu, Quoc  13 Ha Noi 2:00,00   2:06,87                  
15   Hoang Xuan, Tam  14 Nghe An NT   2:09,43                  
16   Nguyen Phi, Ha  13 Thanh Hoa 2:05,00   2:11,34                  
17   Bui Duc, Duy  12 Hai Duong 1:50,00   2:25,14                  
18   Tang Khanh, Duy  12 Nghe An NT   2:34,26                  
---   Bui Van, Truong  13 Phu Tho NT   X1:57,06                  
---   Doan Van, Thien  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   X2:00,94                  
---   Tran Tan, Khoa  13 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   X2:04,32                  
---   Pham Phan Gia, Huy  15 TP Ho Chi Minh NT   X2:09,74                  
---   Hoang Trong, Tang  12 Thanh Hoa NT   X2:20,34                  
---   Nguyen Nhu, Thanh  11 Hai Duong 1:55,00   DNF                  
                                                     
Event 112  Nam 16-17 200 LC Meter CVD
KLLT: 1:43,54   #   7/2017 Tran Trung Thanh   TP HCM            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Do Thanh, Thao  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:44,00   1:42,71 #                
2   Vu Van, Bac  17 Phu Tho 1:43,00   1:44,31                  
3   Nguyen Duong, Huy  17 TP Ho Chi Minh 1:50,12   1:46,60                  
4   Le The, Trieu  17 Thua Thien Hue 1:43,00   1:55,11                  
5   Bui Van, Tuan  16 Thanh Hoa 1:53,00   1:57,58                  
6   Hoang Quang, Toan  16 Quang Binh 1:50,00   2:02,57                  
7   Cao Anh, Duc  16 Quang Binh 1:52,00   2:04,64                  
---   Bui Phuong, Nam  19 Dong Nai NT   X1:45,38                  
---   Phan Gia, Hung  16 TP Ho Chi Minh NT   X1:51,08                  
---   Vo Huu, Phuoc  17 TP Ho Chi Minh NT   X1:56,74                  
---   Luong Minh, Thuan  16 TP Ho Chi Minh NT   X2:01,88                  
---   Nguyen Tien, Dat  16 TP Ho Chi Minh 1:44,66   DNF                  
                                                     
Event 113  Nu 15 & Under 1500 LC Meter VHCV
KLLT: 14:30,95   #   5/2012 Tran Thi Trang Diem   Quang Binh            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Pham T Hong, Diep  15 Thai Binh 14:30,00   14:43,15                  
2   Bui Phuong, Thao  14 Hai Duong 14:30,00   14:57,04                  
3   Pham Thu, Trang  14 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 15:00,00   15:15,66                  
4   Phan T Thu, Ngan  14 Nghe An NT   15:50,35                  
5   Ng Nhat, Le Nguyen  14 Da Nang 16:00,00   16:25,12                  
6   Son T My, Nhung  13 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 14:30,00   17:05,23                  
7   Nguyen Luong, Nhung  13 Ha Noi 16:00,00   18:37,66                  
---   Pham T, Ngoc Linh  13 Quang Binh 16:00,00   DNF                  
                                                     
Event 114  Nu 16-17 1500 LC Meter VHCV
KLLT: 14:17,38   #   5/2014 Tran Thi Trang Diem   Quang Binh            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Nguyen Thi, Hang  17 Da Nang 14:00,50   14:31,25                  
2   Nguyen Dinh Phuong, Quyen  16 TP Ho Chi Minh 14:55,00   14:55,52                  
3   Tran T, Diem Quynh  17 Da Nang 15:00,00   15:11,57                  
4   Ngo Thuy, Linh  17 Ha Nam 14:50,00   15:35,89                  
5   Pham Ngoc, Ly  17 Dong Nai 16:45,00   16:40,53                  
---   Tran Thi, Them  16 Da Nang NT   X16:00,96                  
                                                     
Event 115  Nam 16-17 400 LC Meter KHI TAI
KLLT: 3:01,29   #   15/05/2018 Ton Danh Thanh   DNG            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Nguyen Tien, Dat  16 TP Ho Chi Minh 3:03,31   3:05,41                  
2   Tran Cong, Tu  16 Da Nang 3:10,50   3:16,47                  
3   Do Thanh, Thao  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   3:28,77                  
4   Luu Quang, Luc  17 Ha Noi 3:30,00   4:04,29                  
---   Nguyen Duong, Huy  17 TP Ho Chi Minh 3:15,00   DNF                  
---   Tran Nhat, Dinh  17 Da Nang 3:15,00   DNF                  
---   Dang Duc, Manh  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   DNF                  
                                                     
Event 116  Nam 15 & Under 100 LC Meter KHI TAI
KLLT: 34,55   #   15/05/2018 Dat Nguyen Tien   HCM            
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time           Points    
1   Pham Le Minh, Phuc  15 TP Ho Chi Minh 40,00   40,05                  
2   Ngo Manh, Khoi  14 Ha Noi 40,00   43,79                  
3   Mai Xuan, Anh  14 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   46,38                  
4   Truong Minh, Quan  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   1:08,97                  
---   Le Dang, Duc Viet  14 Ha Noi 39,00   DQ                  
---   Duong Viet, Anh  14 Da Nang 42,00   DQ                  
---   Nguyen Dac, Thang  15 Thai Binh 37,00   DQ                  
Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang