Lịch thi đấu môn Bơi của đội tuyển Việt Nam

12/4/2019

🇳 Nguyễn Thị Ánh Viên
200m Bướm - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:20
200m Hỗn hợp - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:45
50m Ngửa - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:25
200m Ếch - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:35
200m Tự Do - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 3 - 9:00
200m Ngửa - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 3 - 9:45
400m Tự Do - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:00
100m Ngửa - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:55
400m Hỗn hợp - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:30
800m Tự Do - Nữ - Chung Kết - Ngày thi đấu thứ 6 - 18:00
100m Ếch - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:35
100m Bướm - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:50

🇻🇳Nguyễn Huy Hoàng
400m Tự Do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:00
1500m Tự Do - Nam - Chung kết - Ngày thi đấu thứ 2 - 18:00
200m Bướm - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:00
4x200m TS Tự Do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 10:20
10Km Bơi ngoài trời - Nam - Chung kết - Ngày 10/12 - 8:00

🇻🇳Hoàng Quý Phước
400m Tự Do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:00
4x200m TS Tự Do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 10:20
100m Bướm - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 3 - 9:15
200m Tự Do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:20
4x100m TS Hỗn hợp - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 10:00

🇻🇳Trần Hưng Nguyên
200m Hỗn hợp - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:50
400m Hỗn hợp - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:10

🇻🇳Phạm Thanh Bảo
100m Ếch - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:35
200m Ếch - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:35
50m Ếch - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:00

🇻🇳Lê Thị Mỹ Thảo
200m Bướm - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:20
50m Bướm - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:35
100m Bướm - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:50

🇻🇳Lê Nguyễn Paul
100m Ngửa - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 10:00
50m Bướm - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:30
200m Hỗn hợp - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:50
50m Ngửa - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 10:00
50m Ếch - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:00
50m Tự do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:45

🇻🇳Nguyễn Hữu Kim Sơn
400m Tự Do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:00
4x200m TS Tự Do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 10:20
400m Hỗn hợp - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:10

🇻🇳Trần Tấn Triệu
1500m Tự Do - Nam - Chung kết - Ngày thi đấu thứ 2 - 18:00
10Km - Nam - Chung kết - Ngày thi đấu thứ 7 - 8:00

🇻🇳Ngô Đình Chuyền
200m Tự Do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:20
100m Tự Do - Nam -Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:50
50m Tự do - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:45

🇻🇳Huỳnh Mẫn Đạt
200m Bướm - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:00

🇻🇳Lê Thành Được
100m Ếch - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:35
200m Ếch - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:35
50m Ếch - Nam - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:00

🇻🇳Vũ Thị Phương Anh
200m Hỗn hợp - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 9:45
200m Ếch - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:35
50m Ếch - Nữ -Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 3 - 9:25
400m Hỗn hợp - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:30
100m Ếch - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:35

🇻🇳Nguyễn Diệp Phương Trâm
100m Tự Do - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 1 - 10:20
50m Ngửa - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:25
50m Bướm - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:35
50m Tự Do - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 5 - 9:05

🇻🇳Đỗ Ngọc Quế Trân
200m Tự Do - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 3 - 9:00
400m Tự Do - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:00
800m Tự Do - Nữ - Chung Kết - Ngày thi đấu thứ 6 - 18:00

🇻🇳Phùng Ngọc My
200m Ếch - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:35
50m Ếch - Nữ -Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 3 - 9:25
100m Ếch - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:35

🇻🇳Hoàng Thị Trang
50m Ngửa - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:25
200m Ngửa - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 3 - 9:45
100m Ngửa - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 4 - 9:55

🇻🇳Võ Thị Mỹ Tiên
200m Ếch - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 2 - 9:35
50m Ếch - Nữ -Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 3 - 9:25
100m Ếch - Nữ - Vòng loại - Ngày thi đấu thứ 6 - 9:35

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang