Điều lệ môn Bơi vô địch quốc gia 2019

10/30/2019

                                                          ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

                   Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2019

                       (Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 01 năm 2019

                                                   của tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)

                                   ———————————————————————————————

I/ Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian:  từ ngày 20 – 25/9/2019;

 - Địa điểm: Đà Nẵng.

II/ Đối tượng dự thi: Vận động viên Bơi hiện đang tập luyện tại các tỉnh, thành, ngành và các câu lạc bộ đáp ứng các yêu cầu chuyên môn sau:

  - Là VĐV đạt cấp I trở lên từ năm 2016 trở lại đây;

 - Các VĐV trẻ xếp 10 hạng đầu của từng cự ly tại giải vô địch các CLB quốc gia (hai khu vực) năm 2019.

III/ Thể thức thi đấu:

 - Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức;

 - Thi đấu loại đối với những cự ly 400m trở xuống; Thi đấu chung kết, tính thời gian trực tiếp đối với cự ly 800m và 1.500m tự do.

IV/ Luật thi đấu:

    Áp dụng Luật bơi do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2015.

V/ Nội dung thi đấu: Áp dụng cho cả nam và nữ

 - Bơi Tự do: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m;

 - Bơi Êch: 50m, 100m và 200m;

 - Bơi Ngửa: 50m, 100m và 200m;

 - Bơi Bướm: 50m, 100m và 200m;

 - Bơi Hỗn hợp: 200m và 400m;

 - Tiếp sức: + 4x100m, 4x200m tự do; 4x100m hỗn hợp.

                   + Phối hợp: 4x100m TD, 4x200m TD, 4x100m HH.

VI/ Những quy định cụ thể:

 - Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV dự  thi ở mỗi nội dung cá nhân và 01 đội tiếp sức.

VII/ Đăng ký thi đấu:

 - Đăng ký thi đấu phải theo đúng mẫu quy định;

 - Thời hạn đăng ký:

     + Sơ bộ: Trước ngày 01/8/2019.

     + Chính thức: trước ngày 01/9/2019. Thành tích đăng ký là thành tích tốt nhất mà VĐV đó đạt đ­ược tại cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký sai thì VĐV đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuận lợi và bị phạt 300.000đ/cự ly;

 - Họp Chuyên môn: Hai ngày trước thi đấu chính thức tại địa điểm thi đấu;

VIII/ Khen thưởng – Kỷ luật :

 - Tổng cục Thể dục thể thao trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên và các đội tiếp sức xếp thứ nhất, nhì, ba;

 - Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao cờ cho Đoàn nhất, nhì, ba;

 - Công nhận kỷ lục quốc gia; công nhận thành tích đẳng cấp cho những VĐV đạt tiêu chuẩn chuyên môn.

IX/ Điều khoản thi hành:

       Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung tổ chức thi đấu” của Hiệp hội Thể thao dư­ới n­ước Việt Nam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

 

                                                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH

                                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB Bơi Lặn

- Lưu VT, VPHH                                                                                                             Đinh Việt Hùng

 

 

                                                                                     

 

 

 

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang