Điều lệ giải Lặn vô địch quốc gia 2019

10/30/2019

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

                      Giải Lặn Vô địch Quốc gia năm 2019

               (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 01 năm 20

                   của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)

                                                      ——————————————————————————————————

I/ Thời gian và địa điểm:

  1. Thời gian:  từ ngày 15 – 18/9/2019

  2. Địa điểm: Đà Nẵng

II - Đối tượng dự thi: Vận động viên Lặn hiện đang tập luyện tại các Câu lạc bộ tỉnh, thành, ngành đáp ứng các yêu cầu chuyên môn sau:

 - Là VĐV đạt cấp I trở lên từ năm 2016 trở lại đây;

 - Các VĐV trẻ xếp 10 hạng đầu của từng cự ly tại giải vô địch các CLB quốc gia (hai khu vực) năm 2019.

III - Thể thức thi đấu:

 - Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức;

 - Thi đấu chung kết A, B để xếp hạng đối với các cự ly 400 CV đôi, 400m khí tài, 800m khí tài, 800m VHCV, 1500m VHCV.

 - Thi đấu loại đối với các cự ly còn lại.

IV - Luật thi đấu:

     Áp dụng luật Lặn thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2008.

V - Nội dung thi đấu: áp dụng cho cả nam và nữ

    - Lặn tốc độ (TĐ): 50m

    - Lặn khí tài (KT): 100m, 400m, 800m

    - Lặn chân vịt đôi (CVĐ): 50m, 100m, 200m, 400m.

    - Lặn vòi hơi chân vịt (VHCV): 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m

    - Tiếp sức. VHCV: 4 x 50m Mix, 4 x 100m, 4 x 200m; CVĐ: 4 x100m Mix

VI - Những quy định cụ thể:

 - Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV dự  thi ở mỗi nội dung cá nhân và 01 đội ở mỗi nội dung tiếp sức.

VII - Đăng ký thi đấu:

 - Đăng ký thi đấu phải theo đúng mẫu quy định.

 - Thời hạn đăng ký:

    + Sơ bộ: Trước ngày 15/8/2019

    + Chính thức: trước ngày 01/9/2019. Thành tích đăng ký là thành tích tốt nhất mà VĐV đó đạt đ­ược tại cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký sai thì VĐV đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuận lợi và bị phạt 300.000đ/cự ly.

 - Họp Chuyên môn:  Hai ngày trước ngày thi đấu chính thức tại Bể bơi;

 - Kiểm tra dụng cụ Lặn: Sau buổi họp chuyên môn tại Bể bơi.

VIII - Khen thưởng – Kỷ luật:

 - Tổng cục Thể dục thể thao trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên và các đội tiếp sức xếp thứ nhất, nhì, ba.

 - Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao cờ cho Đoàn nhất, nhì, ba.

 - Công nhận kỷ lục quốc gia, công nhận thành tích đẳng cấp cho VĐV đạt tiêu chuẩn chuyên môn.

IX - Điều khoản thi hành:

    Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung về tổ chức thi đấu” của Hiệp hội Thể thao dư­ới n­ước Việt Nam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

                                                                                                                                                       KT. CHỦ TỊCH

                                                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL, VHTT

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB Bơi Lặn

- Lưu VT, VPHH                                                                                                                              Đinh Việt Hùng

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Giải Lặn Vô địch Quốc gia năm 2017

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2017

của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)

——————————————————————————————————

I/ Thời gian và địa điểm:

  1/ Thời gian:  từ ngày 01 - 04/10/2017

  2/ Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

II/ Đối tượng dự thi: Vận động viên Lặn hiện đang tập luyện tại các Câu lạc bộ tỉnh, thành, ngành đáp ứng các yêu cầu chuyên môn sau:

 - Là VĐV đạt cấp I trở lên từ năm 2014 trở lại đây;

 - Các VĐV trẻ xếp 10 hạng đầu của từng cự ly tại giải vô địch các CLB quốc gia (hai khu vực) năm 2017.

III/ Thể thức thi đấu:

 - Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức;

 - Thi đấu chung kết A, B để xếp hạng đối với các cự ly 400 CV đôi, 400m khí tài, 800m khí tài, 800m VHCV, 1500m VHCV.

 - Thi đấu loại đối với các cự ly còn lại.

IV/ Luật thi đấu:

     Áp dụng luật Lặn thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2008.

V/ Nội dung thi đấu: áp dụng cho cả nam và nữ

    - Lặn tốc độ (TĐ): 50m

    - Lặn khí tài (KT): 100m, 400m, 800m

    - Lặn chân vịt đôi (CVĐ): 50m, 100m, 200m, 400m.

    - Lặn vòi hơi chân vịt (VHCV): 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m

    - Tiếp sức. VHCV: 4 x 50m Mix, 4 x 100m, 4 x 200m; CVĐ: 4 x100m Mix

VI- Những quy định cụ thể:

 - Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV dự  thi ở mỗi nội dung cá nhân và 01 đội ở mỗi nội dung tiếp sức.

VII- Đăng ký thi đấu:

 - Đăng ký thi đấu phải theo đúng mẫu quy định.

 - Thời hạn đăng ký:

    + Sơ bộ: Trước ngày 15/9/2017

    + Chính thức: trước ngày 01/10/2017. Thành tích đăng ký là thành tích tốt nhất mà VĐV đó đạt đ­ược tại cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký sai thì VĐV đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuận lợi và bị phạt 300.000đ/cự ly.

- Họp Chuyên môn:  Hai ngày trước ngày thi đấu chính thức tại Bể bơi;

- Kiểm tra dụng cụ Lặn: Sau buổi họp chuyên môn tại Bể bơi.

VIII- Khen thưởng – Kỷ luật:

 - Tổng cục Thể dục thể thao trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên và các đội tiếp sức xếp thứ nhất, nhì, ba.

 - Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao cờ cho Đoàn nhất, nhì, ba.

 - Công nhận kỷ lục quốc gia, công nhận thành tích đẳng cấp cho VĐV đạt tiêu chuẩn chuyên môn.

IX- Điều khoản thi hành:

    Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung về tổ chức thi đấu” của Hiệp hội Thể thao dư­ới n­ước Việt Nam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

                                                                                                                                                           TL. CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                          TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL, VHTT

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB Bơi Lặn

- Lưu VT, VPHH                                                                                                                                   Đinh Việt Hùng                   

 

  

                                                                                            

 

Gửi phản hồi

 

ĐĂNG KÝ QUA MAIL

Video

^ Về đầu trang