Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Kết quả giải lặn VĐ các nhóm tuổi 2018

13/08/2018 09:38
kq giải lặn VĐ các nhóm tuổi 2018 tổng sắp môn lặn  
logo

Kết quả môn Lặn VĐQG (bể 25m) năm 2018

12/04/2018 09:05
Lan vdqg be 25m 2018
logo

Kết quả Giải Lặn VĐ các nhóm tuổi 2017

25/05/2017 08:54
giai lan vo dich cac nhom tioi 2017
logo

Kết quả Giải Lặn VDQG (bể 25m) 2017

25/05/2017 08:51
lan vo dich quoc gia (be 25m) 2017
logo

Kết quả giải Lặn VĐQG 2016

17/11/2016 09:03
kết quả giải lặn VDQG 2016 tổng sắp môn lặn VDQG 2016

Kết quả giải Lặn VĐ Trẻ QG 2016

17/11/2016 08:57
kết quả  lặn vô đich trẻ 2016 tổng săp lặn vô đich trẻ 2016
logo

Kết quả môn Lặn VĐ nhóm tuổi toàn quốc 2016

13/06/2016 08:16
kết quả môn Lặn VĐ nhóm tuổi toán quốc 2016
logo

Kết quả môn Lặn VĐQG (bể 25m) năm 2016

06/04/2016 09:24
kêt quả môn lặn VĐQG (bể 25m) năm 2016
logo

Kết quả môn Lặn VĐQG 2015

29/10/2015 09:00
lặn vô địch quốc gia 2015 tổng sắp môn lặn
logo

Kết quả môn Lặn vô địch trẻ 2015

23/07/2015 08:50
kết quả môn lặn vô địch trẻ 2015 tổng sắp huy chương