Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Sơ đồ tổ chức

* Chủ Tịch: Ông Nguyễn Đức Hạnh.

* Phó Chủ tịch: Ông Bùi Ngọc Chung.

* Phó Chủ tịch: Ông Cấn Văn Nghĩa.

* Phó Chủ tịch: Ông Hoàng Trọng Nguyên.

* Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Trọng Toàn

* Tổng Thư ký: Đinh Việt Hùng.

* Văn Phòng Hiệp hội TTDN Việt Nam:

 - Chánh văn phòng : Nguyễn Thu Hằng

  – Chuyên viên:

                            – Đỗ Tiến Dũng.

                            – Võ Thu Hằng.

                            – Nguyễn Quý Nghĩa.

  – Kế toán: Phạm Thị Ngọc Lan