Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Các Liên đoàn TTDN

- Liên đoàn Thể thao dưới nước TP Hồ Chí Minh.

- Liên đoàn Thể thao dưới nước TP Hải Phòng.

- Liên đoàn Thể thao dưới nước TP Đà Nẵng.