Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...
day-thep-gai1

Điều lệ Giải Bơi Cúp quốc gia năm 2013

12/05/2012 11:20
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi Cúp quốc gia năm 2013     (Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ——————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm:  - Thời gian: từ 13...