Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...
logo

Điều lệ Giải Nhẩy cầu VĐQG năm 2013

27/07/2012 08:48
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Nhảy cầu vô địch quốc gia năm 2013     (Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ–HHTTDNVN, ngày    tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ————————————————————————————————   I/ Thời gian và địa điểm:   1/...