Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...
logo

Điều lệ Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi toàn quốc 2013

06/08/2012 08:16
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi toàn quốc năm 2013 (Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ-HHTTDNVN ngày     tháng 1 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)      ——————————————————————————————————   I/ Thời gian và địa...
logo

Điều lệ Giải Lặn vô địch trẻ quốc gia 2013

31/05/2012 16:35
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2013    (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-HHTTDNVN, ngày     tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)    ————————————————————————————————   I/ Thời gian và địa điểm:  -...
logo

Giải Lặn vô địch các Câu lạc bộ năm 2013 (vòng loại Vô địch quốc gia)

16/05/2012 07:58
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn vô địch các Câu lạc bộ năm 2013 (vòng loại Vô địch quốc gia)   (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-HHTTDNVN, ngày     tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)    ———————————————————————————————— I/...
logo

Điều lệ Giải Lặn Vô địch Quốc gia năm 2013

14/05/2012 10:24
  ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Lặn Vô địch Quốc gia năm 2013  (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam) —————————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm:   1/ Thời...