Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...
logo

Điều lệ Giải Bơi VĐQG (bể 25m) năm 2014

14/02/2014 11:12
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU  Giải Bơi vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2014 (Ban hành kèm theo quyết định số:          /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2014 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ——————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm:  -...
logo

Điều lệ Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi toan quốc 2013

14/08/2012 08:40
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi năm 2013     (Ban hành kèm theo quyết định số:     /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)             ———————————————————————————————   I/ Thời gian và địa...
logo

Điều lệ Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia 2013

27/07/2012 14:55
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2013   (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ———————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm:  - Thời gian:...
logo

Giải Bơi Đường dài vô địch quốc gia lần thứ 40 năm 2013

31/05/2012 15:18
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi Đường dài vô địch quốc gia lần thứ 40 năm 2013  (Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)     —————————————————————————————————   I/ Thời gian...
logo

Giải Bơi vô địch các Câu lạc bộ năm 2013 (vòng loại vô địch quốc gia)

28/05/2012 08:06
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch các Câu lạc bộ năm 2013 (vòng loại vô địch quốc gia) (Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)      ————————————————————————————————   I/...
day-thep-gai1

Điều lệ Giải Bơi Cúp quốc gia năm 2013

12/05/2012 11:20
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi Cúp quốc gia năm 2013     (Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2013 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ——————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm:  - Thời gian: từ 13...