Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...
logo

Điều lệ Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2016

05/05/2016 08:52
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2016  (Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)    ————————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm: - Thời gian: ...
logo

Điều lệ Giải Bơi vô địch Trẻ 2016

05/05/2016 08:36
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2016   (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)    ———————————————————————————————— I. Thời gian và địa điểm: - Thời gian:...
logo

Điều lệ Giải Bơi VĐ các nhóm tuổi 2016

05/05/2016 08:31
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia năm 2016     (Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)             ———————————————————————————————   I/ Thời...
logo

Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2015

10/03/2015 09:30
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2015  (Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2015 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ————————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm: - Thời gian: ...
logo

Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2015

10/03/2015 09:25
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2015   (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2015 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ———————————————————————————————— I. Thời gian và địa điểm: - Thời gian:...
logo

Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2015

10/03/2015 09:24
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2015     (Ban hành kèm theo quyết định số:     /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2015 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)             ———————————————————————————————   I/ Thời...
logo

Giải Bơi vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2015

10/03/2015 09:11
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2015 (Ban hành kèm theo quyết định số:          /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2015 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ——————————————————————————————— I/ Thời gian và địa điểm: - Thời...
logo

Điều lệ Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2014

23/05/2014 09:36
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2014   (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2014 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ———————————————————————————————— I. Thời gian và địa điểm:  - Thời gian:...
logo

Điều lệ Giải Bơi Đường dài VĐQG lần thứ 41 năm 2014

23/05/2014 09:34
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi Đường dài vô địch quốc gia lần thứ 41 năm 2014  (Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2014 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)     —————————————————————————————————   I. Thời gian...
logo

Điều lệ Giải Bơi các nhóm tuổi toàn quốc 2014

26/02/2014 10:14
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2014     (Ban hành kèm theo quyết định số:     /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2014 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)             ———————————————————————————————   I/ Thời...