Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...
logo

Điều lệ Giải bóng nước VĐQG 2014

03/06/2014 09:11
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU Giải Bóng nước vô địch quốc gia năm 2014    (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày   tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)    ————————————————————————————————   I/ Thời gian và địa điểm:   ...