Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Điều Lệ

Điều lệ Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2016

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Giải Bơi vô địch quốc gia năm 2016

 (Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2016

của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)

   —————————————————————————————————

I/ Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:  từ ngày 18 – 22/10/2016;

- Địa điểm: Khu LHTTQG Mỹ Đình, Hà Nội.

 

II/ Đối tượng dự thi: Vận động viên Bơi hiện đang tập luyện tại các tỉnh, thành, ngành và các câu lạc bộ đáp ứng các yêu cầu chuyên môn sau:

- VĐV được phong đẳng cấp từ cấp I trong năm 2015 được tham dự không phải tham gia thi đấu vòng loại;

- Các VĐV xếp 10 hạng đầu của từng cự ly tại các giải vòng loại VĐQG (hai khu vực) năm 2016.

 

III/ Thể thức thi đấu:

- Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức;

- Thi đấu loại đối với những cự ly 400m trở xuống; Thi đấu chung kết, tính thời gian trực tiếp đối với cự ly 800m và 1.500m tự do.

 

IV/ Luật thi đấu:

Áp dụng Luật bơi do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2015.

 

V/ Nội dung thi đấu: Áp dụng cho cả nam và nữ

- Bơi Tự do: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m và 1500m;

- Bơi Êch: 50m, 100m và 200m;

- Bơi Ngửa: 50m, 100m và 200m;

- Bơi Bướm: 50m, 100m và 200m;

- Bơi Hỗn hợp: 200m và 400m;

- Tiếp sức: + Tự do: 4x100m, 4x200m;

+ Hỗn hợp: 4x100m.

+ Phối hợp: 4x100m TD, 4x200m TD, 4x100m HH.

 

VI/ Những quy định cụ thể:

- Mỗi đơn vị được đăng ký 03 VĐV dự  thi ở mỗi nội dung đấu loại cá nhân và chỉ được 02 vận động viên vào chung kết hoặc chung kết trực tiếp (bao gồm cả nội dung 800 m và 1.500 m tự do)

- 01 đội tiếp sức.

VII/ Đăng ký thi đấu:

- Đăng ký thi đấu phải theo đúng mẫu quy định;

- Thời hạn đăng ký:

+ Sơ bộ: Trước ngày 15/9/2016.

+ Chính thức: trước ngày 01/10/2016. Thành tích đăng ký là thành tích tốt nhất mà VĐV đó đạt đ­ược tại cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký sai thì VĐV đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuận lợi và bị phạt 300.000đ/cự ly;

- Họp Chuyên môn: 15.00 hai ngày trước thi đấu chính thức tại địa điểm thi đấu;

VIII/ Khen thưởng – Kỷ luật :

- Tổng cục Thể dục thể thao trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên và các đội tiếp sức xếp thứ nhất, nhì, ba;

- Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao cờ cho Đoàn nhất, nhì, ba;

- Công nhận kỷ lục quốc gia; công nhận thành tích đẳng cấp cho những VĐV đạt tiêu chuẩn chuyên môn.

IX/ Điều khoản thi hành:

Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung tổ chức thi đấu” của Hiệp hội Thể thao dư­ới n­ước Việt Nam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

 

                                                                                       TL. CHỦ TỊCH

                                                                                       TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL

các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB Bơi Lặn

- Lưu VT, VPHH

 

 

                                                                                         Đinh Việt Hùng