Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Hồ sơ - Văn bản

Lịch thi đấu dự kiến năm 2017

DỰ KIẾN LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC NĂM 2017
TT Môn TT Tên giải Thời gian Địa điểm
1 Lăn Vô địch quốc gia  (bể 25 m) 20 – 22/3 TT – Huế
2 Bơi Vô địch quốc gia  (bể 25 m) 23 – 27/3 TT – Huế
3 Lặn Vô địch Lặn các nhóm tuổi 15 – 17/5 Đà Nẵng hoặc Quảng Bình
4 Bơi Vô địch Bơi các nhóm tuổi 18 – 21/5 Đà Nẵng hoặc Quảng Bình
5 Lặn Vô địch trẻ quốc gia 10 – 13/7 Khu LHTTQG
6 Bơi Vô địch trẻ quốc gia 14 – 18/7 Khu LHTTQG
7 Lặn Vô địch các CLB quốc gia khu vực I 05 – 08/8 Phú Thọ – Thanh Hóa
8 Bơi Vô địch các CLB quốc gia khu vực I 05 – 08/8 Phú Thọ – Thanh Hóa
9 Lặn Vô địch các CLB quốc gia khu vực II 15 – 18/8 Trung tâm TDTTQP 4, QK 9
10 Bơi Vô địch các CLB quốc gia khu vực II 15 – 18/8 Trung tâm TDTTQP 4, QK 9
11 Nhẩy cầu Vô địch quốc gia 25 – 28/9 Khu LHTTQG
12 Lặn Vô địch quốc gia 01 – 04/10 Tp. HCM
13 Bơi Vô địch quốc gia 05 – 09/10 Tp. HCM
14 Bơi Nghệ thuật Vô địch các CLB quốc gia 20 – 23/11 Tp. HCM
15 Bóng nước Vô địch các CLB quốc gia 25 – 28/11 Tp. HCM
16 Bơi Lớp HLV Tháng 8 Hà Nội
1 Bơi VĐ TG tháng 7-8 Hungary
2 Bơi VĐ nhóm tuổi ĐNA Tháng 11 Brunei
3 Bơi VĐ nhóm tuổi châu Á
4 Bơi SEAG 29 Bơi, NC, BNT, BN 19 – 31/ 8 MAS
5 Lặn World Games 21 – 22/7 Wroslap Ba lan
8 Lặn Vô địch trẻ TG 31/7 – 6/8 Tomsk, Nga
7 Lặn Vô đich châu Á và vô địch trẻ CA 02 – 08/11 Asan, Hàn Quốc