Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Hồ sơ - Văn bản

Lịch thi đấu dự kiến năm 2018

 LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC NĂM 2018
TT Môn TT Tên giải Thời gian Địa điểm
1 Lặn Vô địch quốc gia  (bể 25 m) 20 – 22/3 TT – Huế
2 Bơi Vô địch quốc gia  (bể 25 m) 23 – 27/3 TT – Huế
3 Lặn Vô địch Lặn các nhóm tuổi 15 – 17/5 Đà Nẵng
4 Bơi Vô địch Bơi các nhóm tuổi 18 – 21/5 Đà Nẵng
5 Lặn Vô địch Lặn trẻ quốc gia 10 – 13/7 Tp. HCM
6 Bơi Vô địch trẻ quốc gia 14 – 18/7 Tp. HCM
7 Lặn Vô địch các CLB quốc gia, khu vực I 05 – 08/8 Đại học TDTT Bắc Ninh
8 Bơi Vô địch các CLB quốc gia, khu vực I 05 – 08/8 Đại học TDTT Bắc Ninh
9 Lặn Vô địch các CLB quốc gia, khu vực II 12 – 15/9 Trung tâm TDTT QP 5 hoặc Tp.HCM
10 Bơi Vô địch các CLB quốc gia, khu vực II 12 – 15/9 Trung tâm TDTT QP 5 hoặc Tp.HCM
11 Bơi Nghệ thuật Vô địch các CLB quốc gia 04 – 07/9 Tp. HCM
12 Bóng nước Vô địch các CLB quốc gia 22 – 25/9 Tp. HCM
13 Bơi Lớp trọng tài chuẩn bị Đại hội TDTTTQ 19 – 23/9 Hà Nội
14 Nhảy cầu Lớp trọng tài chuẩn bị Đại hội TDTTTQ Tháng 11 Hà Nội
15 Nhảy cầu Đại hội TDTT TQ VIII Tháng 11 -12 Khu LHTTQG
16 Lặn Đại hội TDTT TQ VIII Tháng 11 -12 Khu LHTTQG
17 Bơi Đại hội TDTT TQ VIII Tháng 11 -12 Khu LHTTQG
1 Bơi Nhóm tuổi ĐNA Tháng 6 PHI
2 Bơi ASIAD 18 18/8 – 02/9 INA
3 Bơi
1 Lặn Vô địch thế giới 14 – 21/7 Serbia
2 Lặn Đại hội sinh viên TG 19 – 23/7 Serbia