Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Điều Lệ

Điều lệ Giải Bơi Đường dài VĐQG lần thứ 41 năm 2014

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Giải Bơi Đường dài vô địch quốc gia lần thứ 41 năm 2014

 (Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ–HHTTDNVN, ngày      tháng 1 năm 2014

của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)

    —————————————————————————————————

 

I. Thời gian và địa điểm:

1- Thời gian: Từ 28 – 30/6/2014

2- Địa điểm: Sông Hương, Thừa Thiên – Huế

 

II. Đối tượng dự thi:

     Vận động viên hiện đang tập luyện tại các tỉnh, thành, ngành, các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các câu lạc bộ Thể thao dưới nước

 

III. Thể thức thi đấu:

     Thi đấu cá nhân tranh huy chương, tính điểm đồng đội. Giải toàn đoàn được tính cho 02 đối tượng xuất sắc và trẻ.

 

IV. Luật thi đấu:

   Áp dụng Luật bơi do Uỷ ban thể dục thể thao ban hành năm 2006.

 

V. Nội dung thi đấu:

1/ Phong trào:Nam, Nữ – 1 km;

     Vận động viên tham gia giải phong trào là đối tượng tập luyện nghiệp dư thuộc các Câu lạc bộ Thể thao dưới nước, không giới hạn lứa tuổi, không phải là đối tượng trong hệ thống đào tạo VĐV do Tổng cục TDTT và Hiệp hội TTDN ViệtNamquản lý từ năm 2010 trở lại đây.

2/ Vận động viên Trẻ: là VĐV từ cấp I trở xuống và sinh năm 2000 trở lại đây;

       -Nam: 4 km;

       – Nữ   : 3 km,

3/ Vận động viên xuất sắc: 

        -Nam: 5 – 7 km.

        – Nữ   : 4 – 6 km,

VI.  Những quy định cụ thể:

- Mỗi đơn vị đ­ược đăng ký tối đa 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ dự  thi ở mỗi nội dung để tính điểm đồng đội. Ngoài số lượng trên có thể đăng ký tham gia với t­ư cách cá nhân để tranh huy chương cá nhân;

- Cách tính điểm:

   + VĐV về nhất đ­ược số điểm bằng tổng số VĐV thực tế dự thi ở từng đối tư­ợng, giới tính; VĐV về kế tiếp đ­ược số điểm kém ng­ười về liền kề tr­ước một điểm;

   + Điểm đồng đội là tổng điểm của 03 VĐV (nam hoặc nữ) đã đăng ký của từng đối tượng (phải có đủ 3 VĐV ở mỗi đối tượng và giới tính mới đ­ược tính điểm đồng đội).

  + Điểm toàn đoàn là tổng điểm của đồng đội nam và đồng đội nữ của 02 đối tượng xuất sắc và Trẻ;

  + VĐV không về đích hoặc không sử dụng mũ có ghi số do Ban Tổ chức cung cấp trên đường bơi và khi về đích bị tính 0 điểm vào điểm đồng đội

 

VII. Đăng ký thi đấu:

- Đăng ký phải theo đúng mẫu quy định (đối với các đơn vị). Cần phân biệt rõ đối tượng thi đấu cá nhân (không tính điểm đồng đội);

   + Sơ bộ: tr­ước ngày 20/5/2014;

   + Chính thức: trư­ớc ngày 5/6/2014;

- Họp chuyên môn: 09.00 hai ngày trư­ớc ngày thi đấu chính thức (địa điểm thông báo sau).

 

VIII. Khen thưởng – Kỷ luật :

- Tổng cục thể dục thể thao trao huy chư­ơng vàng, bạc, đồng cho các cá nhân và đồng đội của đối tượng xuất sắc xếp hạng nhất, nhì, ba;

- Hiệp hội Thể thao d­ưới n­ước Việt Nam trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân và đồng đội của đối tượng trẻ; cho cá nhân của đối tượng phong trào xếp  hạng nhất, nhì, ba;

   Trao cờ cho các Đoàn xếp thứ nhất, nhì, ba; Trao cờ nhất đồng đội (nam, nữ) cho đối tượng Phong trào.

- Công nhận thành tích đẳng cấp cho những VĐV đạt tiêu chuẩn chuyên môn;

 

IX. Điều khoản thi hành:

      Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung” về tổ chức thi đấu của Hiệp hội Thể thao dư­ới n­ước ViệtNam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

 

                                                        TL. CHỦ TỊCH

                                                            TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB Bơi Lặn

- Lưu VT, VPHH   

  

 

                                                                                    Đinh Việt Hùng