Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Kết Quả

Giải Lặn VĐQG (bể 25m) năm 2014

          GIAI LAN VO DICH QUOC GIA (BE 25m) NAM 2014 – 16/03/14 to 18/03/14
          Results
                                                   
Event 101  Women 50 SC Meter CVD
KLQG: 22.82   #   16/03/13   Vo Thi Dai Trang   Thanh Hoa          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Dinh Ngoc, Hiep  14 Long An 22.80   22.89                
2   Le Thi, Be  18 Quang Tri 23.30   23.22                
3   Nguyen Thi, Kieu Oanh  18 Quang Ninh 23.00   23.30                
4   Vo Thi, Dai Trang  23 Thanh Hoa 23.10   23.43                
5   Bui Vuong, Duy Anh  20 Tp.Ho Chi Minh 21.00   23.78                
6   Hoang Thi, Ha  17 Quang Ninh 23.00   23.93                
7   Nguyen Thi, Thu Ha  14 Ha Nam 24.15   23.95                
8   Vo Thi, Thanh Vy  27 Tp.Ho Chi Minh 21.00   24.09                
9   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 23.50   24.36                
10   Le Thi, Phuong Na  17 Quang Tri 24.00   24.75                
11   Tran Thi, My Linh  14 Long An 23.38   25.19                
12   Tran Thi, Mai  18 Ha Noi NT   25.28                
13   Luu Thi, Lan  16 Thanh Hoa 24.64   25.76                
14   Tran Thi, Loi  17 Thua Thien Hue NT   27.96                
  Le Ngoc, Tram  17 Tp.Ho Chi Minh NT   X24.18                
                                                   
Event 102  Men 50 SC Meter CVD
KLQG: 19.34   #   16/03/14   Sang Ngo Phuc   HCM          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Ngo Phuc, Sang  18 Tp.Ho Chi Minh 20.50   19.34 #              
2   Nguyen Ngoc, Quang Bao  23 Tp.Ho Chi Minh 20.40   20.12                
3   Le Van, Vu  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 21.00   20.51                
4   Nguyen Trung, Phong  21 Ha Noi 20.80   20.56                
5   Nguyen Dinh, Dung  17 Thanh Hoa 21.00   20.77                
6   Nguyen Vu, Thu  16 Ha Noi 21.50   21.25                
7   Nguyen Huu, Quy  20 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   21.76                
8   Pham Duc, Toan  20 Quang Binh 21.00   21.81                
9   Dang Trong, Nam  19 Thanh Hoa 21.50   21.82                
10   Nguyen Van, Sang  16 Quang Tri NT   22.93                
11   Bui Cong, Thuan  16 Thai Binh NT   23.28                
12   Tran Van, Vo  15 Thua Thien Hue NT   24.86                
  Nguyen Minh, Hoang  14 Ha Noi NT   X23.23                
                                                   
Event 103  Women 100 SC Meter VHCV
KLQG: 42.96   #   16/03/11   Duong Thi Huyen Trang   Ha Noi          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Hoang Thu, Phuong  20 Ha Noi 43.00   43.34                
2   Nguyen Thi, Lan Vy  16 Da Nang 43.19   43.95                
3   Duong Thi, Huyen Trang  23 Ha Noi 43.00   44.03                
4   Dang Thi, Minh Thuy  19 Da Nang 44.45   46.55                
5   Phan Luu, Ky Duyen  19 Tp.Ho Chi Minh 44.90   46.56                
6   Vo Thi, Dai Trang  23 Thanh Hoa 41.00   46.64                
7   Bui Vuong, Duy Anh  20 Tp.Ho Chi Minh 46.00   46.92                
8   Tran Thi, Mai Hue  14 Ha Nam 47.00   46.95                
9   Tran Thi, Truc Linh  21 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 43.00   47.20                
10   Nguyen Thi, Hue  17 Thai Binh NT   48.43                
11   Tran Thi, Tuyet Nhi  13 Thua Thien Hue NT   53.87                
12   Tran Thi, Trang Diem  15 Quang Binh 46.00   54.39                
  Pham Thi, Duyen  19 Ha Noi NT   X46.51                
                                                   
Event 104  Men 100 SC Meter VHCV
KLQG: 36.35   #   16/03/13   Nguyen Trung Kien   Ha Noi          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Nguyen Trung, Kien  24 Ha Noi 36.00   36.43                
2   Nguyen Thanh, Loc  18 Tp.Ho Chi Minh 37.00   38.37                
3   Ngo The, Quyen  19 Ha Noi 38.00   39.35                
4   To Hong, Dien  19 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 42.00   40.74                
5   Ha Van, Giang  20 Thanh Hoa 41.00   45.38                
6   Phan Luu, Cam Thanh  29 Tp.Ho Chi Minh 37.50   45.93                
7   Le Van, Vu  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 38.00   52.43                
  Nguyen Trong, Quan  18 Ha Noi NT   X40.65                
  Nguyen Minh, Hoang  14 Ha Noi NT   X50.25                
                                                   
Event 105  Women 400 SC Meter VHCV
KLQG: 3:31.80   #   16/03/12   Nguyen Thi Giang   Da Nang          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Nguyen Thi, Lan Vy  16 Da Nang 3:29.00   3:33.01                
2   Nguyen Thi, Giang  21 Da Nang 3:32.00   3:33.02                
3   Trinh My, Linh  18 Tp.Ho Chi Minh 3:32.00   3:34.08                
4   Tran Thi, Trang Diem  15 Quang Binh 3:32.00   3:37.53                
5   Nguyen Thi, My Dung  15 Quang Binh 3:34.00   3:42.92                
6   Do, Ngoc Trinh  16 Long An 3:45.00   3:48.24                
7   Le Thanh, Huyen  15 Thanh Hoa 3:45.00   3:50.20                
8   Tran Thi, Truc Linh  21 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 3:35.00   3:51.23                
9   Nguyen Thi, Trang  14 Cao Bang 3:38.00   3:54.44                
10   Nguyen Thi, Hue  17 Thai Binh NT   3:58.41                
11   Le Ngoc, Tram  17 Tp.Ho Chi Minh 3:55.00   3:59.15                
12   Nguyen Thi, Kim Oanh  25 Quang Ninh 3:42.00   4:02.80                
13   Dang Thi, Ngat  17 Ha Noi 3:40.00   4:44.16                
                                                   
Event 106  Men 1500 SC Meter VHCV
KLQG: 13:15.39   #   16/03/12   Bui Dinh Kha   Thai Binh          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Bui Dinh, Kha  23 Thai Binh 13:15.00   13:16.22                
2   Luu Nguyen, Duc Tam  16 Tp.Ho Chi Minh 13:30.00   13:21.22                
3   Le Quy, Don  18 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 13:30.00   13:33.87                
4   Do Xuan, Thien  21 Ha Nam 13:40.00   13:46.49                
5   Do Dinh, Toan  16 Tp.Ho Chi Minh 16:00.00   14:17.22                
6   Duong Minh, Tri  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 14:30.00   14:19.91                
7   Nguyen Minh, Hoang  14 Ha Noi NT   14:37.29                
8   Nguyen Tien, Phap  16 Da Nang 14:05.00   15:09.59                
  Dang Minh, Hieu  19 Da Nang 13:26.00   DNF                
                                                   
Event 107  Women 400 SC Meter VHCV Relay
KLQG: 3:00.39   #   16/03/13                                           Ha Noi          
                                    Phuong, Lan, Duyen, Trang      
      Team           Relay Seed Time Finals Time                
1   Da Nang         A NT   3:01.12                
        1) Nguyen Thi, Giang 21 2) Dang Thi, Minh Thuy 19 3) Ngo Thi, Thoa 17 4) Nguyen Thi, Lan Vy 16  
2   Ha Noi         A NT   3:02.37                
        1) Duong Thi, Huyen Trang 23 2) Dang Thi, Ngat 17 3) Pham Thi, Duyen 19 4) Hoang Thu, Phuong 20  
3   Tp.Ho Chi Minh         A NT   3:59.55                
        1) Bui Vuong, Duy Anh 20 2) Le Ngoc, Tram 17 3) Trinh My, Linh 18 4) Phan Luu, Ky Duyen 19  
                                                   
Event 108  Men 400 SC Meter VHCV Relay
KLQG: 2:32.25   #   16/03/14   Tp.Ho Chi Minh   HCM          
                                    T Do Dinh, C Phan Luu, S Ngo Phuc, L Nguyen Thanh      
      Team           Relay Seed Time Finals Time                
1   Tp.Ho Chi Minh         A NT   2:32.25 #              
        1) Do Dinh, Toan 16 2) Phan Luu, Cam Thanh 29 3) Ngo Phuc, Sang 18 4) Nguyen Thanh, Loc 18  
2   Ha Noi         A NT   2:38.15                
        1) Pham Van, Tien 20 2) Ngo The, Quyen 19 3) Nguyen Trong, Quan 18 4) Nguyen Trung, Kien 24  
3   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   2:57.00                
        1) Le Van, Vu 17 2) To Hong, Dien 19 3) Nguyen Huu, Quy 20 4) Le Quy, Don 18  
                                                   
Event 209  Women 50 SC Meter VHCV
KLQG: 18.40   #   17/03/12   Duong Thi Huyen Trang   Ha Noi          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Hoang Thu, Phuong  20 Ha Noi 19.50   19.63                
2   Phan Luu, Ky Duyen  19 Tp.Ho Chi Minh 20.50   20.36                
3   Duong Thi, Huyen Trang  23 Ha Noi 20.00   20.38                
4   Nguyen Thi, Lan Vy  16 Da Nang 18.20   20.51                
5   Vo Thi, Dai Trang  23 Thanh Hoa 19.00   20.71                
6   Hoang Thi, Ha  17 Quang Ninh 21.50   20.77                
7   Tran Thi, Mai Hue  14 Ha Nam 21.85   21.20                
8   Dang Thi, Minh Thuy  19 Da Nang 19.50   21.26                
9   Tran Thi, Truc Linh  21 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 21.00   21.76                
10   Tran Thi, Tuyet Nhi  13 Thua Thien Hue NT   23.88                
11   Bui Vuong, Duy Anh  20 Tp.Ho Chi Minh 21.50   24.69                
  Pham Thi, Duyen  19 Ha Noi NT   X21.06                
                                                   
Event 210  Men 50 SC Meter VHCV
KLQG: 15.92   #   17/03/13   Nguyen Trung Kien   Ha Noi          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Nguyen Trung, Kien  24 Ha Noi 15.80   16.53                
2   Nguyen Thanh, Loc  18 Tp.Ho Chi Minh 16.60   16.77                
3   Ngo The, Quyen  19 Ha Noi 16.50   17.18                
4   Le Van, Vu  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 18.00   18.35                
5   Nguyen Huu, Quy  20 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 18.50   20.03                
6   Phan Luu, Cam Thanh  29 Tp.Ho Chi Minh 16.50   20.77                
7   Ha Van, Giang  20 Thanh Hoa 18.00   23.98                
  Nguyen Trong, Quan  18 Ha Noi NT   X17.03                
  Nguyen Vu, Thu  16 Ha Noi NT   X24.03                
                                                   
Event 211  Women 200 SC Meter CVD
KLQG: 1:51.67   #   17/03/14   Be Le Thi   QTI          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Le Thi, Be  18 Quang Tri 1:51.00   1:51.67 #              
2   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 1:53.00   1:53.87                
3   Tran Thi, Hong Cam  12 Long An 1:53.00   1:57.14                
4   Le Ngoc, Tram  17 Tp.Ho Chi Minh 1:53.00   1:58.54                
5   Tran Thi, Mai  18 Ha Noi NT   2:13.09                
6   Nguyen Thi, Kim Oanh  25 Quang Ninh 1:55.00   2:18.14                
7   Pham Thi, Yen  14 Quang Ninh 1:55.00   2:18.59                
8   Tran Thi, Loi  17 Thua Thien Hue NT   2:23.83                
  Nguyen Thi, Thuy Linh  14 Long An NT   XDNF                
  Dinh Ngoc, Hiep  14 Long An 1:50.00   DNF                
  Vo Thi, Thanh Vy  27 Tp.Ho Chi Minh 1:52.00   DNF                
                                                   
Event 212  Men 200 SC Meter CVD
KLQG: 1:39.00   #   17/03/14   Sang Ngo Phuc   HCM          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Ngo Phuc, Sang  18 Tp.Ho Chi Minh 1:41.00   1:39.00 #              
2   Nguyen Ngoc, Quang Bao  23 Tp.Ho Chi Minh 1:40.00   1:39.25                
3   Dang Trong, Nam  19 Thanh Hoa 1:45.00   1:43.38                
4   Nguyen Van, Trung  21 Ha Noi 1:45.00   1:43.87                
5   Luu Quang, Van  19 Ha Noi 1:45.00   1:45.13                
6   Nguyen Huu, Quy  20 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   1:47.28                
7   Bui Cong, Thuan  16 Thai Binh NT   1:48.91                
8   Tran Van, Vo  15 Thua Thien Hue NT   2:07.58                
9   Nguyen Dinh, Dung  17 Thanh Hoa 1:45.00   2:10.14                
10   Le Quy, Don  18 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   2:21.30                
  Do Dinh, Toan  16 Tp.Ho Chi Minh NT   X1:47.25                
  Nguyen Vu, Thu  16 Ha Noi NT   X2:03.03                
  Nguyen Hoang, Hao  19 Quang Binh NT   DQ                
  Pham Duc, Toan  20 Quang Binh 1:45.00   DQ                
                                                   
Event 213  Women 1500 SC Meter VHCV
KLQG: 14:11.73   #   17/03/14   Kieu Vo Thi   QBH          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Vo Thi, Kieu  19 Quang Binh 14:46.00   14:11.73 #              
2   Nguyen Thi, Giang  21 Da Nang 14:24.00   14:20.36                
3   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 14:37.00   14:32.10                
4   Le Thi, Thuy  19 Quang Binh 14:50.00   14:57.55                
5   Do, Ngoc Trinh  16 Long An 14:50.00   15:08.75                
6   Le Thanh, Huyen  15 Thanh Hoa 14:50.00   15:29.40                
7   Nguyen Thi, Trang  14 Cao Bang 14:55.00   15:29.53                
  Trinh My, Linh  18 Tp.Ho Chi Minh 14:30.00   DNF                
                                                   
Event 214  Men 400 SC Meter VHCV
KLQG: 3:12.16   #   17/03/13   Bui Dinh Kha   Thai Binh          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Bui Dinh, Kha  23 Thai Binh 3:20.00   3:12.62                
2   Dang Minh, Hieu  19 Da Nang 3:16.00   3:14.08                
3   Pham Van, Tien  20 Ha Noi 3:11.00   3:15.53                
4   Do Xuan, Thien  21 Ha Nam 3:30.00   3:18.65                
5   Le Quy, Don  18 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 3:18.00   3:21.79                
6   Luu Nguyen, Duc Tam  16 Tp.Ho Chi Minh 3:18.00   3:25.54                
7   Le  Xuan, Hieu  15 Thanh Hoa NT   3:37.35                
8   Nguyen Tien, Phap  16 Da Nang 3:22.00   3:39.91                
9   To Hong, Dien  19 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 3:25.00   3:42.03                
10   Luu Quang, Van  19 Ha Noi 3:20.00   4:25.65                
  Tran Hong, Nhat  16 Ha Noi NT   X3:43.15                
  Nguyen Minh, Hoang  14 Ha Noi NT   XDQ                
  Tran Phuc, Thinh  17 Tp.Ho Chi Minh 3:28.00   DNF                
                                                   
Event 215  Women 400 SC Meter CVD Relay
KLQG: 3:27.40   #   17/03/13                                           TP.HCM          
                                    Nguyen, Hanh, Duy Anh, Vy      
      Team           Relay Seed Time Finals Time                
1   Quang Ninh         A NT   3:27.71                
        1) Nguyen Thi, Kieu Oanh 18 2) Pham Thi, Yen 14 3) Nguyen Thi, Kim Oanh 25 4) Hoang Thi, Ha 17  
2   Tp.Ho Chi Minh         A NT   3:27.93                
        1) Bui Vuong, Duy Anh 20 2) Phan Luu, Ky Duyen 19 3) Le Ngoc, Tram 17 4) Vo Thi, Thanh Vy 27  
3   Long An         A NT   3:28.22                
        1) Vo Mong, Thanh Lam 16 2) Tran Thi, Hong Cam 12 3) Nguyen Thi, Thuy Linh 14 4) Dinh Ngoc, Hiep 14  
4   Ha Noi         A NT   3:37.58                
        1) Hoang Thu, Phuong 20 2) Tran Thi, Mai 18 3) Pham Thi, Duyen 19 4) Duong Thi, Huyen Trang 23  
5   Quang Tri         A NT   3:49.96                
        1) Le Thi, Phuong Na 17 2) Nguyen Thi, Hue 17 3) Dang Thi, Na 18 4) Le Thi, Be 18  
  Da Nang         A NT   DNF                
        1) Dang Thi, Minh Thuy 19 2) Nguyen Thi, Lan Vy 16 3) Nguyen Thi, Giang 21 4) Ngo Thi, Thoa 17  
                                                   
Event 216  Men 400 SC Meter CVD Relay
KLQG: 3:01.83   #   17/03/14   Tp.Ho Chi Minh   HCM          
                                    Q Nguyen Ngoc, C Phan Luu, T Tran Phuc, S Ngo Phuc      
      Team           Relay Seed Time Finals Time                
1   Tp.Ho Chi Minh         A NT   3:01.83 #              
        1) Nguyen Ngoc, Quang Bao 23 2) Phan Luu, Cam Thanh 29 3) Tran Phuc, Thinh 17 4) Ngo Phuc, Sang 18  
2   Ha Noi         A NT   3:03.08                
        1) Nguyen Vu, Thu 16 2) Nguyen Van, Trung 21 3) Luu Quang, Van 19 4) Nguyen Trung, Phong 21  
3   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   3:06.77                
        1) Le Van, Vu 17 2) Nguyen Huu, Quy 20 3) To Hong, Dien 19 4) Le Quy, Don 18  
4   Thanh Hoa         A NT   3:07.07                
        1) Nguyen Dinh, Dung 17 2) Ha Van, Giang 20 3) Bui Quang, Huy 18 4) Dang Trong, Nam 19  
5   Quang Tri         A NT   3:20.59                
        1) Nguyen Van, Sang 16 2) Nguyen Khac, Phuoc 17 3) Tran Hong, Son 14 4) Nguyen Quang, Thang 15  
                                                   
Event 317  Women 200 SC Meter VHCV
KLQG: 1:37.45   #   18/03/13   Duong Thi Huyen Trang   Ha Noi          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Nguyen Thi, Lan Vy  16 Da Nang 1:17.60   1:37.47                
2   Tran Thi, Trang Diem  15 Quang Binh 1:40.00   1:38.74                
3   Duong Thi, Huyen Trang  23 Ha Noi NT   1:40.20                
4   Tran Thi, Truc Linh  21 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:40.00   1:45.25                
5   Nguyen Thi, Kim Oanh  25 Quang Ninh 1:42.00   1:45.27                
6   Nguyen Thi, Hue  17 Thai Binh NT   1:46.58                
7   Do, Ngoc Trinh  16 Long An 1:45.00   1:49.49                
8   Dang Thi, Minh Thuy  19 Da Nang 1:10.28   1:49.52                
9   Le Ngoc, Tram  17 Tp.Ho Chi Minh 1:45.00   1:49.93                
10   Hoang Thu, Phuong  20 Ha Noi 1:38.00   1:50.21                
11   Tran Thi, Tuyet Nhi  13 Thua Thien Hue NT   2:03.42                
  Dang Thi, Ngat  17 Ha Noi NT   X1:54.01                
  Nguyen Thi, My Dung  15 Quang Binh 1:42.00   DNF                
                                                   
Event 318  Men 200 SC Meter VHCV
KLQG: 1:23.73   #   18/03/14   Kien Nguyen Trung   HNI          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Nguyen Trung, Kien  24 Ha Noi 1:26.00   1:23.73 #              
2   Nguyen Thanh, Loc  18 Tp.Ho Chi Minh 1:26.00   1:27.52                
3   Pham Van, Tien  20 Ha Noi 1:27.00   1:28.02                
4   Ha Van, Giang  20 Thanh Hoa 1:30.00   1:36.59                
5   Phan Luu, Cam Thanh  29 Tp.Ho Chi Minh 2:00.00   1:43.82                
6   Nguyen Huu, Quy  20 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:32.00   1:44.40                
7   Nguyen Tien, Phap  16 Da Nang 1:34.00   1:44.42                
8   To Hong, Dien  19 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:32.00   1:45.37                
  Tran Hong, Nhat  16 Ha Noi NT   X1:38.77                
  Dang Minh, Hieu  19 Da Nang 1:30.00   DNF                
  Nguyen Van, Trung  21 Ha Noi NT   XDNF                
                                                   
Event 319  Women 100 SC Meter CVD
KLQG: 49.34   #   18/03/13   Vo Thi Dai Trang   Thanh Hoa          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Le Thi, Be  18 Quang Tri 51.00   50.07                
2   Dinh Ngoc, Hiep  14 Long An 50.00   50.83                
3   Bui Vuong, Duy Anh  20 Tp.Ho Chi Minh 52.50   51.04                
4   Vo Thi, Dai Trang  23 Thanh Hoa 49.30   51.18                
5   Nguyen Thi, Thuy Linh  14 Long An 51.00   52.58                
6   Hoang Thi, Ha  17 Quang Ninh 52.50   52.76                
7   Nguyen Thi, Kieu Oanh  18 Quang Ninh 52.00   53.15                
8   Nguyen Thi, Thu Ha  14 Ha Nam 54.00   53.32                
9   Luu Thi, Lan  16 Thanh Hoa 56.00   55.62                
10   Tran Thi, Mai  18 Ha Noi NT   57.10                
11   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 52.15   1:01.93                
12   Vo Thi, Thanh Vy  27 Tp.Ho Chi Minh 52.00   1:02.18                
13   Tran Thi, Loi  17 Thua Thien Hue NT   1:05.15                
  Le Ngoc, Tram  17 Tp.Ho Chi Minh NT   X54.01                
  Pham Thi, Yen  14 Quang Ninh NT   X1:05.47                
                                                   
Event 320  Men 100 SC Meter CVD
KLQG: 43.76   #   18/03/12   Nguyen Ngoc Quang Bao   TP.HCM          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Nguyen Ngoc, Quang Bao  23 Tp.Ho Chi Minh 44.00   43.81                
2   Ngo Phuc, Sang  18 Tp.Ho Chi Minh 44.10   43.82                
3   Nguyen Trung, Phong  21 Ha Noi 45.90   44.26                
4   Dang Trong, Nam  19 Thanh Hoa 46.20   45.60                
5   Nguyen Huu, Quy  20 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 NT   46.49                
6   Nguyen Dinh, Dung  17 Thanh Hoa 44.00   46.71                
7   Le Van, Vu  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 48.00   47.13                
8   Bui Cong, Thuan  16 Thai Binh NT   49.33                
9   Tran Van, Vo  15 Thua Thien Hue NT   54.90                
  Nguyen Van, Trung  21 Ha Noi NT   X45.73                
  Pham Duc, Toan  20 Quang Binh 46.00   DQ                
                                                   
Event 321  Women 800 SC Meter VHCV
KLQG: 7:22.05   #   18/03/14   Kieu Vo Thi   QBH          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Vo Thi, Kieu  19 Quang Binh 7:36.00   7:22.05 #              
2   Trinh My, Linh  18 Tp.Ho Chi Minh 7:00.00   7:28.41                
3   Nguyen Thi, Giang  21 Da Nang 7:26.00   7:31.65                
4   Do, Ngoc Trinh  16 Long An 7:50.00   7:55.25                
5   Nguyen Thi, Trang  14 Cao Bang 7:40.00   8:05.47                
6   Le Thanh, Huyen  15 Thanh Hoa 7:48.00   8:05.81                
7   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 7:29.00   8:20.35                
  Le Thi, Thuy  19 Quang Binh 7:40.00   DNF                
                                                   
Event 322  Men 800 SC Meter VHCV
KLQG: 6:50.90   #   18/03/14   Kha Bui Dinh   TBH          
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time                
1   Bui Dinh, Kha  23 Thai Binh 6:50.00   6:50.90 #              
2   Luu Nguyen, Duc Tam  16 Tp.Ho Chi Minh 7:00.00   6:55.53                
3   Le Quy, Don  18 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 7:00.00   7:00.08                
4   Dang Minh, Hieu  19 Da Nang 7:02.00   7:02.42                
5   Nguyen Tien, Phap  16 Da Nang 7:12.00   7:08.77                
6   Do Xuan, Thien  21 Ha Nam 6:59.00   7:14.17                
7   Nguyen Minh, Hoang  14 Ha Noi NT   7:27.88                
8   Le  Xuan, Hieu  15 Thanh Hoa NT   7:42.10                
9   Ha Van, Giang  20 Thanh Hoa 7:00.00   7:43.36                
10   Duong Minh, Tri  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 7:20.00   7:57.01                
  Do Dinh, Toan  16 Tp.Ho Chi Minh 7:10.00   DNF                
  Pham Van, Tien  20 Ha Noi 7:00.00   DNF                
                                                   
Event 323  Women 800 SC Meter VHCV Relay
KLQG: 6:42.34   #   18/03/14   Da Nang   DNG          
                                    L Nguyen Thi, K Phan Thi, T Ngo Thi, G Nguyen Thi      
      Team           Relay Seed Time Finals Time                
1   Da Nang         A NT   6:42.34 #              
        1) Nguyen Thi, Lan Vy 16 2) Phan Thi, Kim Dung 23 3) Ngo Thi, Thoa 17 4) Nguyen Thi, Giang 21  
2   Quang Binh         A NT   6:42.70                
        1) Le Thi, Thuy 19 2) Vo Thi, Kieu 19 3) Nguyen Thi, My Dung 15 4) Tran Thi, Trang Diem 15  
3   Ha Noi         A NT   6:59.95                
        1) Duong Thi, Huyen Trang 23 2) Dang Thi, Ngat 17 3) Pham Thi, Duyen 19 4) Hoang Thu, Phuong 20  
  Tp.Ho Chi Minh         A NT   DNF                
        1) Le Ngoc, Tram 17 2) Bui Vuong, Duy Anh 20 3) Trinh My, Linh 18 4) Phan Luu, Ky Duyen 19  
                                                   
Event 324  Men 800 SC Meter VHCV Relay
KLQG: 5:50.40   #   18/03/14   Ha Noi   HNI          
                                    K Nguyen Trung, Q Ngo The, V Luu Quang, T Pham Van      
      Team           Relay Seed Time Finals Time                
1   Ha Noi         A NT   5:50.40 #              
        1) Nguyen Trung, Kien 24 2) Ngo The, Quyen 19 3) Luu Quang, Van 19 4) Pham Van, Tien 20  
2   Tp.Ho Chi Minh         A NT   5:53.83                
        1) Nguyen Thanh, Loc 18 2) Do Dinh, Toan 16 3) Ngo Phuc, Sang 18 4) Phan Luu, Cam Thanh 29  
  Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   DQ                
        1) Le Van, Vu 17 2) Nguyen Huu, Quy 20 3) Duong Minh, Tri 15 4) Le Quy, Don 18