Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Kết Quả

Giải Bơi VĐQG (bể 25m) năm 2014

          GIAI BOI VO DICH QUOC GIA (BE 25m) NAM 2014 – 19/03/14 to 23/03/14
          Results
                                             
Event 101  Women 50 SC Meter Breaststroke
KLQG: 32.33   #   15/03/10   Pham Thi Hue   Quang Binh        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Le Thi, Viet Trinh  19 Quang Binh NT   33.27              
2   Le Thi, Ha My  16 Quang Ninh 36.50   34.21              
3   Ngan Thi, Nhien  16 Thanh Hoa 34.00   35.08              
4   Ngo Thi, Thanh Duyen  18 Quang Binh 33.60   35.44              
5   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An 34.00   36.27              
6   Nguyen Thi, Luong  16 Hai Phong 36.50   36.85              
7   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 36.00   38.91              
8   Nguyen Thi, Trang  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 35.00   39.39              
  Ngo Thi, Ngoc Quynh  14 Quang Binh NT   X33.45              
                                             
Event 102  Men 200 SC Meter Freestyle
KLQG: 1:46.00   #   7/2013   Hoang Quy Phuoc   Da Nang        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 1:50.00   1:52.72              
2   Pham Thanh, Nguyen  22 Long An 1:53.00   1:53.61              
3   Tran Tan, Trieu  16 Long An 2:00.00   1:56.60              
4   Vuong Ngoc, Thinh  17 Tp. Ho Chi Minh 2:01.00   1:56.99              
5   Vo Nguyen, Trung Nghia  17 Tp. Ho Chi Minh 2:00.00   2:03.23              
6   Tran Dang, Phuoc  18 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:55.00   2:03.40              
7   Nguyen Hieu, Nghia  16 An Giang 2:06.20   2:03.94              
8   Nguyen Van, Duc  16 Da Nang 2:12.00   2:11.61              
9   Dieu An, Phu  14 Binh Phuoc NT   2:36.50              
  Nguyen Van, Quynh  16 Da Nang NT   X2:12.58              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X2:16.98              
                                             
Event 103  Women 100 SC Meter Backstroke
KLQG: 1:01.35   #   7/2013   Nguyen Thi Anh Vien   Quan Doi        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 1:05.00   1:05.43              
2   Nguyen Thi, Ngoc Yen  20 Dong Nai 1:06.30   1:06.15              
3   Duong Thi, Thom  21 Quang Ninh 1:05.00   1:06.23              
4   Nguyen Thi, Dieu Linh  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:08.00   1:07.41              
5   Nguyen Diep, Phuong Tram  13 Tp. Ho Chi Minh 1:09.00   1:09.98              
6   Pham Thi, Yen  15 Quang Ninh 1:10.00   1:12.78              
7   Mai Thi, Ha  18 Da Nang 1:10.00   1:13.83              
8   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 1:18.00   1:23.40              
                                             
Event 104  Men 100 SC Meter Backstroke
KLQG: 55.86   #   19/03/13   Hoang Quy Phuoc   Da Nang        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 55.80   57.68              
2   Nguyen Ngoc, Trien  17 Hai Phong 1:00.00   58.80              
3   Tran Van, Trieu  19 Hai Phong 1:01.00   59.48              
4   Truong The, Anh  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:02.00   1:02.16              
5   Tran Tan, Trieu  16 Long An 1:02.00   1:02.27              
6   Nguyen Van, Cuong  21 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:02.00   1:03.23              
7   Vo Duy, Phong  22 Long An 1:01.00   1:03.39              
8   Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang 1:15.00   1:12.42              
  Nguyen Trong, Nhan Nghia  17 Tp. Ho Chi Minh NT   X1:00.64              
  Nguyen Van, Quynh  16 Da Nang NT   X1:08.63              
                                             
Event 105  Women 200 SC Meter Butterfly
KLQG: 2:17.15   #   20/03/11   Nguyen Thi Kim Tuyen   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 2:16.00   2:17.88              
2   Vo Thi, Hong Tho  19 Da Nang 2:20.00   2:22.40              
3   Vu Thi, Anh  18 Dong Nai 2:28.00   2:38.12              
4   Kien Ngoc, Thuy  14 An Giang 2:25.00   2:40.95              
5   Lai Thi, Hang  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:35.00   2:51.31              
  Le Thi, My Thao  18 Binh Phuoc 2:18.56   DQ              
  Ngo Thu, Ha  15 Quang Ninh 2:35.00   DNF              
                                             
Event 106  Men 100 SC Meter Breaststroke
KLQG: 59.09   #   11/04/09   Nguyen Huu Viet   Hai Phong        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Huu, Viet  26 Hai Phong 1:04.50   1:04.08              
2   Pham Van, Man  20 Thua Thien Hue 1:15.25   1:05.56              
3   Truong Minh, Giau  23 Long An 1:06.00   1:05.82              
4   Tran Duc, Tai  19 Long An 1:04.00   1:05.95              
5   Chau Ba, Anh Tu  25 Da Nang 1:06.00   1:06.95              
6   Nguyen Van, Thai  19 Da Nang 1:07.00   1:08.00              
7   Nguyen Van, Khoi  17 Hai Phong 1:11.00   1:10.77              
8   Dinh Quoc, Tu  17 Tp. Ho Chi Minh 1:09.50   1:12.00              
9   Nguyen Hieu, Nghia  16 An Giang 1:15.20   1:17.91              
10   Ngo Phuoc, Tan  13 An Giang 1:18.50   1:19.66              
11   Nguyen Van, Chien  15 Binh Phuoc NT   1:20.63              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X1:19.98              
                                             
Event 107  Women 800 SC Meter Freestyle Relay
KLQG: 8:39.74   #   2007   Ngoc, Hanh, Mai, Vy   TP.HCM        
                                    Ngoc, Hanh, Mai, Vy      
      Team           Relay Seed Time Finals Time              
1   Tp. Ho Chi Minh         A NT   8:53.81              
        1) Tran Tam, Nguyen 20 2) Nguyen Diep, Phuong Tram 13 3) Truong Thuy, Nhi 17 4) Nguyen Thi, Kim Tuyen 20  
2   Quang Ninh         A NT   8:57.48              
        1) Ngo Thu, Ha 15 2) Le Thi, Ha My 16 3) Nguyen Thi, Kieu Oanh 19 4) Duong Thi, Thom 21  
3   Da Nang         A NT   9:33.80              
        1) Tran Thi, Ngoc Anh 20 2) Ho Thi, Thu Sa 14 3) Mai Thi, Ha 18 4) Vo Thi, Hong Tho 19  
4   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   9:49.81              
        1) Truong Thi, Kieu 19 2) Lai Thi, Hang 16 3) Nguyen Thi, Trang 16 4) Nguyen Thi, Dieu Linh 17  
  Long An         A NT   DQ              
        1) Nguyen Thi Ngoc, Han 15 2) Dinh Ngoc, Hiep 15 3) Le Thi, Thien Kim 15 4) Tran Thi, Hong Cam 13  
                                             
Event 108  Men 400 SC Meter Freestyle Relay
KLQG: 3:25.97   #   15/03/10                                       Da Nang        
                                    Giang, Dat, Ty, Phuoc      
      Team           Relay Seed Time Finals Time              
1   Da Nang         A NT   3:33.85              
        1) Nguyen Van, Ty 25 2) Pham Truong, Giang 28 3) Chau Ba, Anh Tu 25 4) Hoang Quy, Phuoc 21  
2   Long An         A NT   3:37.41              
        1) Dang Quoc, Vuong 21 2) Tran Tan, Trieu 16 3) Truong Minh, Giau 23 4) Pham Thanh, Nguyen 22  
3   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   3:38.77              
        1) Duong Thanh, Minh 26 2) Tran Dang, Phuoc 18 3) Nguyen Van, Cuong 21 4) Pham, Hien 23  
4   Tp. Ho Chi Minh         A NT   3:49.90              
        1) Vo Nguyen, Trung Nghia 17 2) Vuong Ngoc, Thinh 17 3) Dinh Quoc, Tu 17 4) Nguyen Trong, Nhan Nghia 17  
5   Hai Phong         A NT   3:53.82              
        1) Vu Tan, Thanh 17 2) Tran Duc, Tung 19 3) Tran Van, Trieu 19 4) Nguyen Ngoc, Trien 17  
                                             
Event 209  Women 100 SC Meter Freestyle
KLQG: 56.53   #   16/03/10   Nguyen Thi Kim Tuyen   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Tran Tam, Nguyen  20 Tp. Ho Chi Minh 58.20   57.72              
2   Nguyen Thi, Dieu Linh  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 59.00   58.84              
3   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 57.90   58.88              
4   Tran Thi, Hong Cam  13 Long An 54.00   59.98              
5   Le Thi, Thien Kim  15 Long An 1:00.00   1:00.73              
6   Ngo Thu, Ha  15 Quang Ninh 1:00.00   1:00.86              
7   Truong Thi, Kieu  19 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:03.00   1:02.46              
8   Tran Thi, Ngoc Anh  20 Da Nang 1:01.00   1:02.64              
9   Pham Thi, Yen  15 Quang Ninh 1:05.00   1:03.98              
10   Mai Thi, Ha  18 Da Nang 1:02.00   1:04.19              
11   Kien Ngoc, Thuy  14 An Giang 1:03.10   1:04.51              
  Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang NT   X1:06.06              
                                             
Event 210  Men 400 SC Meter IM
KLQG: 4:24.32   #   20/03/13   Tran Duy Khoi   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Ngoc, Huynh  19 Dong Nai 5:00.00   4:25.36              
2   Pham Thanh, Nguyen  22 Long An NT   4:40.85              
3   Do Van, Hieu  17 Long An 4:45.00   4:50.46              
4   Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang 5:42.00   5:26.44              
  Vuong Ngoc, Thinh  17 Tp. Ho Chi Minh 5:15.00   DNF              
                                             
Event 211  Women 50 SC Meter Butterfly
KLQG: 28.02   #   21/03/11   Nguyen Thi Kim Tuyen   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 27.90   28.71              
2   Le Thi, My Thao  18 Binh Phuoc 29.00   29.10              
3   Truong Thuy, Nhi  17 Tp. Ho Chi Minh 28.00   29.17              
4   Nguyen Thi, Kieu Oanh  19 Quang Ninh 29.00   29.37              
5   Ngo Thi, Ngoc Quynh  14 Quang Binh 30.00   29.67              
6   Ngo Thu, Ha  15 Quang Ninh 3:00.00   30.18              
7   Vo Thi, Hong Tho  19 Da Nang 29.50   30.27              
8   Vu Thi, Anh  18 Dong Nai 30.50   31.92              
9   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An 30.10   32.10              
10   Le Thi, Thien Kim  15 Long An 29.50   32.16              
11   Do Thi, Loan  16 Hai Phong 32.50   32.28              
12   Kien Ngoc, Thuy  14 An Giang 30.20   32.32              
13   Lai Thi, Hang  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 32.00   32.40              
14   Tran Thi, Chi  14 Thua Thien Hue NT   34.52              
15   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 34.00   36.81              
                                             
Event 212  Men 50 SC Meter Freestyle
KLQG: 22.90   #   12/2012   Hoang Quy Phuoc   Da Nang        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 23.00   23.05              
2   Nguyen Van, Dat  20 Thanh Hoa 23.50   24.24              
3   Pham Thanh, Nguyen  22 Long An 24.00   24.32              
4   Nguyen Trong, Nhan Nghia  17 Tp. Ho Chi Minh 25.50   24.85              
5   Dang Quoc, Vuong  21 Long An 24.50   24.97              
6   Pham, Hien  23 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 24.00   25.12              
7   Vu Tan, Thanh  17 Hai Phong 26.00   25.52              
8   Vo Nguyen, Trung Nghia  17 Tp. Ho Chi Minh 25.70   25.72              
9   Duong Thanh, Minh  26 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 24.50   25.76              
10   Tran Duc, Tung  19 Hai Phong 25.50   26.07              
11   Nguyen Trung, Quan  15 An Giang 25.90   26.41              
12   Pham Truong, Giang  28 Da Nang 24.90   27.85              
13   Dieu An, Phu  14 Binh Phuoc NT   31.08              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X28.29              
  Huynh Gia, Bao  16 Dong Nai 25.20   DQ              
                                             
Event 213  Women 100 SC Meter IM
KLQG: 1:02.47   #   7/2013   Nguyen Thi Anh Vien   Quan Doi        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 1:04.20   1:06.02              
2   Nguyen Thi, Ngoc Yen  20 Dong Nai 1:05.00   1:07.19              
3   Tran Tam, Nguyen  20 Tp. Ho Chi Minh NT   1:09.36              
4   Tran Thi, Ngoc Anh  20 Da Nang 1:10.00   1:11.20              
5   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An 1:08.00   1:11.76              
6   Vo Thi, Hong Tho  19 Da Nang 1:11.00   1:14.79              
  Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang NT   X1:17.53              
                                             
Event 214  Men 100 SC Meter Butterfly
KLQG: 52.08   #   16/03/10   Hoang Quy Phuoc   Da Nang        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 53.80   54.77              
2   Nguyen Ngoc, Huynh  19 Dong Nai 55.00   56.35              
3   Do Van, Hieu  17 Long An 1:00.00   58.96              
4   Pham, Hien  23 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:00.00   1:00.28              
5   Vu Tan, Thanh  17 Hai Phong 59.00   1:00.51              
6   Tran Duc, Tung  19 Hai Phong 1:00.00   1:00.97              
7   Nguyen Trung, Quan  15 An Giang 54.80   1:01.21              
8   Dang Quoc, Vuong  21 Long An 58.00   1:01.72              
9   Duong Thanh, Minh  26 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 57.00   1:02.36              
10   Huynh Gia, Bao  16 Dong Nai 1:01.00   1:02.84              
11   Nguyen Van, Duc  16 Da Nang 1:06.00   1:05.33              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X1:10.38              
  Nguyen Van, Dat  20 Thanh Hoa 57.00   DNF              
                                             
Event 215  Women 800 SC Meter Freestyle
KLQG: 9:02.36   #   20/03/13   Le Thi My Thao   Binh Phuoc        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Tran Thi, Hong Cam  13 Long An 9:15.00   9:01.55 #            
2   Nguyen Thi, Ngoc Yen  20 Dong Nai 9:15.10   9:05.12              
3   Le Thi, My Thao  18 Binh Phuoc 9:02.36   9:14.07              
4   Ngan Thi, Nhien  16 Thanh Hoa NT   9:37.23              
5   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An 9:58.00   9:40.11              
6   Vu Thi, Anh  18 Dong Nai 9:35.00   9:52.75              
                                             
Event 216  Men 800 SC Meter Freestyle Relay
KLQG: 7:41.89   #   20/03/13                                       Da Nang        
                                    Tu, Ty, Long, Quy      
      Team           Relay Seed Time Finals Time              
1   Da Nang         A NT   7:50.40              
        1) Nguyen Van, Ty 25 2) Chau Ba, Anh Tu 25 3) Pham Truong, Giang 28 4) Hoang Quy, Phuoc 21  
2   Long An         A NT   7:56.10              
        1) Dang Quoc, Vuong 21 2) Tran Tan, Trieu 16 3) Truong Minh, Giau 23 4) Pham Thanh, Nguyen 22  
3   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   8:16.46              
        1) Tran Dang, Phuoc 18 2) Duong Thanh, Minh 26 3) Nguyen Van, Cuong 21 4) Pham, Hien 23  
4   Tp. Ho Chi Minh         A NT   8:27.58              
        1) Vo Nguyen, Trung Nghia 17 2) Dinh Quoc, Tu 17 3) Nguyen Trong, Nhan Nghia 17 4) Vuong Ngoc, Thinh 17  
  Hai Phong         A NT   DNF              
        1) Vu Tan, Thanh 17 2) Tran Duc, Tung 19 3) Tran Van, Trieu 19 4) Nguyen Van, Khoi 17  
                                             
Event 317  Women 200 SC Meter Backstroke
KLQG: 2:12.92   #   12/2012   Nguyen Thi Anh Vien   Quan Doi        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Thi, Ngoc Yen  20 Dong Nai 2:24.00   2:21.57              
2   Duong Thi, Thom  21 Quang Ninh 2:22.00   2:23.80              
3   Nguyen Thi, Dieu Linh  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:30.00   2:23.86              
4   Nguyen Diep, Phuong Tram  13 Tp. Ho Chi Minh 2:32.00   2:29.06              
5   Pham Thi, Yen  15 Quang Ninh 2:35.00   2:31.98              
                                             
Event 318  Men 50 SC Meter Backstroke
KLQG: 24.98   #   2009   Do Huy Long   Doi tuyen        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 25.50   26.49              
2   Nguyen Ngoc, Trien  17 Hai Phong 27.90   27.16              
3   Nguyen Trong, Nhan Nghia  17 Tp. Ho Chi Minh 28.00   27.58              
4   Tran Van, Trieu  19 Hai Phong 29.00   28.00              
5   Vo Duy, Phong  22 Long An 28.00   28.66              
6   Nguyen Van, Cuong  21 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 28.50   29.33              
7   Truong The, Anh  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 3:00.00   29.72              
8   Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang 34.00   33.43              
  Nguyen Van, Quynh  16 Da Nang NT   X31.15              
                                             
Event 319  Women 100 SC Meter Breaststroke
KLQG: 1:09.70   #   17/03/10   Pham Thi Hue   Quang Binh        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Ngo Thi, Ngoc Quynh  14 Quang Binh NT   1:12.95              
2   Le Thi, Viet Trinh  19 Quang Binh 1:14.00   1:13.21              
3   Le Thi, Ha My  16 Quang Ninh 1:16.00   1:16.43              
4   Ngan Thi, Nhien  16 Thanh Hoa 1:15.00   1:17.74              
5   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An 1:16.00   1:20.43              
6   Nguyen Thi, Luong  16 Hai Phong 1:24.50   1:22.19              
7   Nguyen Thi, Trang  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:22.00   1:22.65              
8   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 1:24.00   1:24.39              
  Ngo Thi, Thanh Duyen  18 Quang Binh NT   X1:15.21              
                                             
Event 320  Men 50 SC Meter Butterfly
KLQG: 23.93   #   17/03/10   Hoang Quy Phuoc   Da Nang        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 24.60   24.75              
2   Nguyen Ngoc, Huynh  19 Dong Nai 25.60   25.76              
3   Nguyen Van, Dat  20 Thanh Hoa 24.50   26.09              
4   Tran Duc, Tung  19 Hai Phong 26.50   26.59              
5   Pham Thanh, Nguyen  22 Long An NT   26.68              
6   Nguyen Van, Ty  25 Da Nang 25.50   26.77              
7   Vu Tan, Thanh  17 Hai Phong 27.00   27.24              
8   Pham Van, Man  20 Thua Thien Hue 26.50   27.37              
9   Dang Quoc, Vuong  21 Long An 27.00   27.38              
10   Tran Dang, Phuoc  18 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 26.00   27.50              
11   Nguyen Trung, Quan  15 An Giang 26.80   27.56              
12   Duong Thanh, Minh  26 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 26.50   27.83              
13   Huynh Gia, Bao  16 Dong Nai 27.00   28.47              
  Do Van, Hieu  17 Long An NT   X27.46              
  Nguyen Van, Duc  16 Da Nang NT   X28.84              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X29.82              
                                             
Event 321  Women 200 SC Meter IM
KLQG: 2:10.05   #   7/2013   Nguyen Thi Anh Vien   Quan Doi        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 2:19.00   2:22.53              
2   Ngo Thi, Ngoc Quynh  14 Quang Binh 2:30.00   2:25.54              
3   Ngan Thi, Nhien  16 Thanh Hoa 2:28.00   2:28.66              
4   Tran Thi, Ngoc Anh  20 Da Nang 2:34.00   2:34.89              
5   Vu Thi, Anh  18 Dong Nai 2:30.00   2:35.35              
6   Vo Thi, Hong Tho  19 Da Nang 2:36.00   2:46.25              
7   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An 2:30.00   2:47.43              
8   Ngo Thu, Ha  15 Quang Ninh 2:35.00   3:12.09              
  Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang NT   X2:50.97              
  Le Thi, My Thao  18 Binh Phuoc 2:20.00   DNF              
                                             
Event 322  Men 400 SC Meter Freestyle
KLQG: 3:56.17   #   21/03/13   Hoang Quy Phuoc   Da Nang        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 3:53.00   3:55.24 #            
2   Pham Thanh, Nguyen  22 Long An 4:00.00   3:56.57              
3   Tran Tan, Trieu  16 Long An 4:10.00   4:05.53              
4   Vo Nguyen, Trung Nghia  17 Tp. Ho Chi Minh 4:12.00   4:14.42              
5   Vuong Ngoc, Thinh  17 Tp. Ho Chi Minh 4:12.00   4:19.80              
6   Nguyen Hieu, Nghia  16 An Giang 4:10.50   4:20.37              
7   Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   4:56.50              
  Nguyen Van, Quynh  16 Da Nang NT   X4:44.69              
                                             
Event 323  Women 400 SC Meter Freestyle
KLQG: 4:19.26   #   21/03/13   Le Thi My Thao   Binh Phuoc        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Tran Thi, Hong Cam  13 Long An 4:26.00   4:24.73              
2   Nguyen Thi, Ngoc Yen  20 Dong Nai 4:26.50   4:25.70              
3   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 4:25.00   4:26.82              
4   Tran Tam, Nguyen  20 Tp. Ho Chi Minh 4:26.00   4:27.07              
5   Le Thi, My Thao  18 Binh Phuoc 4:19.26   4:33.68              
6   Tran Thi, Ngoc Anh  20 Da Nang 4:50.00   4:48.05              
7   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 5:00.00   5:25.31              
8   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An 4:50.00   5:32.33              
                                             
Event 324  Men 200 SC Meter Breaststroke
KLQG: 2:14.07   #   17/03/10   Nguyen Huu Viet   Hai Phong        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Huu, Viet  26 Hai Phong 2:20.00   2:21.50              
2   Truong Minh, Giau  23 Long An 2:25.00   2:23.89              
3   Pham Van, Man  20 Thua Thien Hue 2:31.00   2:23.92              
4   Nguyen Van, Thai  19 Da Nang 2:25.00   2:28.27              
5   Truong The, Anh  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:30.00   2:32.52              
6   Nguyen Van, Khoi  17 Hai Phong 2:38.00   2:33.25              
7   Dinh Quoc, Tu  17 Tp. Ho Chi Minh 2:28.00   2:35.92              
8   Nguyen Hieu, Nghia  16 An Giang 2:31.80   2:39.39              
9   Nguyen Van, Duc  16 Da Nang 2:30.00   2:41.34              
10   Nguyen Van, Chien  15 Binh Phuoc NT   2:45.93              
11   Ngo Phuoc, Tan  13 An Giang 2:45.00   2:51.53              
  Tran Duc, Tai  19 Long An 2:31.00   DNF              
                                             
Event 325  Women 400 SC Meter Medley Relay
KLQG: 4:26.00   #   21/03/13   Nguyen, Nhi, Tuyen, Nguyen   TP.HCM        
      Team           Relay Seed Time Finals Time              
1   Tp. Ho Chi Minh         A NT   4:25.79 #            
        1) Nguyen Diep, Phuong Tram 13 2) Nguyen Thi, Kim Tuyen 20 3) Truong Thuy, Nhi 17 4) Tran Tam, Nguyen 20  
2   Quang Ninh         A NT   4:29.40              
        1) Duong Thi, Thom 21 2) Le Thi, Ha My 16 3) Ngo Thu, Ha 15 4) Nguyen Thi, Kieu Oanh 19  
3   Da Nang         A NT   4:39.96              
        1) Mai Thi, Ha 18 2) Ho Thi, Thu Sa 14 3) Vo Thi, Hong Tho 19 4) Tran Thi, Ngoc Anh 20  
4   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   4:41.71              
        1) Nguyen Thi, Dieu Linh 17 2) Nguyen Thi, Trang 16 3) Lai Thi, Hang 16 4) Truong Thi, Kieu 19  
5   Long An         A NT   4:51.76              
        1) Le Thi, Thien Kim 15 2) Nguyen Thi Ngoc, Han 15 3) Tran Thi, Hong Cam 13 4) Dinh Ngoc, Hiep 15  
                                             
Event 426  Women 50 SC Meter Backstroke
KLQG: 28.61   #   18/03/10   Nguyen Thi Kim Tuyen   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 29.50   29.93              
2   Duong Thi, Thom  21 Quang Ninh 30.00   30.72              
3   Nguyen Thi, Ngoc Yen  20 Dong Nai 30.00   31.20              
4   Nguyen Diep, Phuong Tram  13 Tp. Ho Chi Minh 31.00   31.51              
5   Nguyen Thi, Dieu Linh  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 32.00   32.53              
6   Pham Thi, Yen  15 Quang Ninh 34.50   33.89              
7   Mai Thi, Ha  18 Da Nang 33.00   35.20              
8   Le Thi, Thien Kim  15 Long An 31.00   36.77              
9   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 37.00   39.34              
  Tran Tam, Nguyen  20 Tp. Ho Chi Minh NT   X34.07              
                                             
Event 427  Men 100 SC Meter IM
KLQG: 56.32   #   7/2013   Tran Duy Khoi   Tp. HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 57.00   59.01              
2   Pham Thanh, Nguyen  22 Long An NT   1:00.28              
3   Nguyen Ngoc, Trien  17 Hai Phong 1:05.00   1:00.61              
4   Truong Minh, Giau  23 Long An 1:04.00   1:01.29              
5   Tran Van, Trieu  19 Hai Phong 1:05.00   1:03.93              
6   Truong The, Anh  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:00.00   1:04.00              
7   Vuong Ngoc, Thinh  17 Tp. Ho Chi Minh 1:00.00   1:04.39              
8   Nguyen Van, Duc  16 Da Nang 1:10.00   1:06.49              
9   Nguyen Van, Chien  15 Binh Phuoc NT   1:12.74              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X1:09.85              
                                             
Event 428  Women 400 SC Meter IM
KLQG: 4:57.23   #   15/03/10   Nguyen Thi Kim Tuyen   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Le Thi, My Thao  18 Binh Phuoc 4:50.00   5:05.76              
2   Ngan Thi, Nhien  16 Thanh Hoa 5:25.00   5:09.21              
3   Ngo Thi, Ngoc Quynh  14 Quang Binh 5:05.29   5:13.86              
4   Vu Thi, Anh  18 Dong Nai 5:00.00   5:24.98              
5   Tran Thi, Ngoc Anh  20 Da Nang 5:35.00   5:34.79              
                                             
Event 429  Men 100 SC Meter Freestyle
KLQG: 48.98   #   7/2013   Hoang Quy Phuoc   Da Nang        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 48.90   51.87              
2   Pham Thanh, Nguyen  22 Long An 52.00   52.65              
3   Dang Quoc, Vuong  21 Long An 54.00   53.11              
4   Nguyen Van, Dat  20 Thanh Hoa 55.00   53.97              
5   Vo Nguyen, Trung Nghia  17 Tp. Ho Chi Minh 56.00   55.04              
6   Tran Dang, Phuoc  18 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 53.00   55.32              
7   Nguyen Trong, Nhan Nghia  17 Tp. Ho Chi Minh 55.80   57.27              
8   Nguyen Van, Duc  16 Da Nang 1:00.00   58.15              
9   Duong Thanh, Minh  26 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 54.00   1:00.11              
10   Nguyen Trung, Quan  15 An Giang 57.90   1:15.05              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X1:00.77              
  Huynh Gia, Bao  16 Dong Nai 55.00   DQ              
  Dieu An, Phu  14 Binh Phuoc NT   DQ              
                                             
Event 430  Women 100 SC Meter Butterfly
KLQG: 1:00.49   #   18/03/10   Nguyen Thi Kim Tuyen   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 1:01.00   1:03.76              
2   Le Thi, My Thao  18 Binh Phuoc 1:04.33   1:04.15              
3   Vo Thi, Hong Tho  19 Da Nang 1:04.00   1:04.18              
4   Truong Thuy, Nhi  17 Tp. Ho Chi Minh 1:05.00   1:04.60              
5   Ngo Thu, Ha  15 Quang Ninh 1:05.00   1:05.75              
6   Kien Ngoc, Thuy  14 An Giang 1:08.10   1:10.92              
7   Vu Thi, Anh  18 Dong Nai 1:07.00   1:11.48              
8   Lai Thi, Hang  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 1:09.00   1:14.20              
9   Do Thi, Loan  16 Hai Phong 1:14.00   1:16.39              
10   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 1:15.00   1:25.08              
                                             
Event 431  Men 200 SC Meter Butterfly
KLQG: 1:59.55   #   18/03/10   Vo Thai Nguyen   An Giang        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 2:03.00   1:58.71 #            
2   Nguyen Ngoc, Huynh  19 Dong Nai 2:03.00   2:03.36              
3   Do Van, Hieu  17 Long An 2:07.00   2:07.61              
4   Chau Ba, Anh Tu  25 Da Nang 2:07.00   2:09.65              
5   Pham, Hien  23 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:10.00   2:12.79              
6   Nguyen Trung, Quan  15 An Giang 2:18.00   2:13.10              
  Vu Tan, Thanh  17 Hai Phong 2:17.00   DNF              
                                             
Event 432  Women 50 SC Meter Freestyle
KLQG: 26.16   #   7/2013   Nguyen Thi Kim Tuyen   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Tran Tam, Nguyen  20 Tp. Ho Chi Minh 26.50   26.92              
2   Nguyen Thi, Kim Tuyen  20 Tp. Ho Chi Minh 26.50   27.20              
3   Nguyen Thi, Dieu Linh  17 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 27.00   27.58              
4   Nguyen Thi, Kieu Oanh  19 Quang Ninh 28.50   27.86              
5   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An 25.00   28.12              
6   Tran Thi, Hong Cam  13 Long An NT   28.48              
7   Tran Thi, Ngoc Anh  20 Da Nang 28.00   29.07              
8   Truong Thi, Kieu  19 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 29.00   29.10              
9   Kien Ngoc, Thuy  14 An Giang 29.10   29.43              
10   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 29.50   30.63              
11   Tran Thi, Chi  14 Thua Thien Hue NT   33.50              
12   Ngo Thu, Ha  15 Quang Ninh 29.00   33.51              
  Mai Thi, Ha  18 Da Nang NT   X30.31              
  Le Thi, Thien Kim  15 Long An 27.00   DQ              
                                             
Event 433  Men 50 SC Meter Breaststroke
KLQG: 27.48   #   2009   Nguyen Huu Viet   Hai Phong        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Huu, Viet  26 Hai Phong 29.00   29.17              
2   Tran Duc, Tai  19 Long An 29.30   29.81              
3   Pham Van, Man  20 Thua Thien Hue 31.00   29.95              
4   Truong Minh, Giau  23 Long An 31.00   29.97              
5   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 30.00   30.42              
6   Tran Duc, Tung  19 Hai Phong 31.00   31.55              
7   Nguyen Van, Thai  19 Da Nang 32.00   31.63              
8   Nguyen Van, Dat  20 Thanh Hoa 30.00   32.36              
9   Huynh Gia, Bao  16 Dong Nai 32.00   33.00              
10   Dinh Quoc, Tu  17 Tp. Ho Chi Minh 32.00   33.47              
11   Tran Dang, Phuoc  18 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 31.00   33.98              
12   Ngo Phuoc, Tan  13 An Giang 37.00   35.10              
13   Nguyen Van, Chien  15 Binh Phuoc NT   35.59              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X35.92              
                                             
Event 434  Women 400 SC Meter Freestyle Relay
KLQG: 3:59.43   #   2007                                       TP.HCM        
                                    Ngoc, Mai, Hanh, Vy      
      Team           Relay Seed Time Finals Time              
1   Tp. Ho Chi Minh         A NT   3:58.19 #            
        1) Nguyen Diep, Phuong Tram 13 2) Tran Tam, Nguyen 20 3) Truong Thuy, Nhi 17 4) Nguyen Thi, Kim Tuyen 20  
2   Long An         A NT   4:03.53              
        1) Le Thi, Thien Kim 15 2) Dinh Ngoc, Hiep 15 3) Nguyen Thi Ngoc, Han 15 4) Tran Thi, Hong Cam 13  
3   Quang Ninh         A NT   4:05.33              
        1) Ngo Thu, Ha 15 2) Le Thi, Ha My 16 3) Duong Thi, Thom 21 4) Nguyen Thi, Kieu Oanh 19  
4   Da Nang         A NT   4:16.35              
        1) Vo Thi, Hong Tho 19 2) Ho Thi, Thu Sa 14 3) Mai Thi, Ha 18 4) Tran Thi, Ngoc Anh 20  
5   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   4:16.95              
        1) Nguyen Thi, Dieu Linh 17 2) Nguyen Thi, Trang 16 3) Lai Thi, Hang 16 4) Truong Thi, Kieu 19  
                                             
Event 435  Men 200 SC Meter Medley Relay
KLQG: 1:42.69   #   2009                                       Doi tuyen        
      Team           Relay Seed Time Finals Time              
1   Da Nang         A NT   1:47.56              
        1) Hoang Quy, Phuoc 21 2) Chau Ba, Anh Tu 25 3) Nguyen Van, Ty 25 4) Pham Truong, Giang 28  
2   Long An         A NT   1:48.23              
        1) Vo Duy, Phong 22 2) Tran Duc, Tai 19 3) Pham Thanh, Nguyen 22 4) Dang Quoc, Vuong 21  
3   Hai Phong         A NT   1:48.25              
        1) Nguyen Ngoc, Trien 17 2) Nguyen Huu, Viet 26 3) Tran Duc, Tung 19 4) Vu Tan, Thanh 17  
4   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   1:50.95              
        1) Nguyen Van, Cuong 21 2) Tran Dang, Phuoc 18 3) Duong Thanh, Minh 26 4) Pham, Hien 23  
5   Tp. Ho Chi Minh         A NT   1:53.87              
        1) Nguyen Trong, Nhan Nghia 17 2) Dinh Quoc, Tu 17 3) Vuong Ngoc, Thinh 17 4) Vo Nguyen, Trung Nghia 17  
                                             
Event 536  Men 200 SC Meter Backstroke
KLQG: 2:04.61   #   03/03/08   Do Huy Long   Ha Noi        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Nguyen Ngoc, Trien  17 Hai Phong 2:10.00   2:06.65              
2   Tran Van, Trieu  19 Hai Phong 2:12.00   2:08.14              
3   Tran Tan, Trieu  16 Long An NT   2:11.58              
4   Truong The, Anh  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:16.00   2:11.85              
5   Nguyen Van, Cuong  21 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:14.00   2:20.00              
6   Vo Duy, Phong  22 Long An 2:15.00   2:20.89              
                                             
Event 537  Women 200 SC Meter Breaststroke
KLQG: 2:29.92   #   19/03/10   Pham Thi Hue   Quang Binh        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Le Thi, Viet Trinh  19 Quang Binh NT   2:37.95              
2   Ngo Thi, Ngoc Quynh  14 Quang Binh 2:59.20   2:39.09              
3   Ngan Thi, Nhien  16 Thanh Hoa 2:46.00   2:49.50              
4   Nguyen Thi Ngoc, Han  15 Long An NT   2:54.84              
5   Le Thi, Ha My  16 Quang Ninh 2:48.00   2:57.00              
6   Nguyen Thi, Luong  16 Hai Phong 3:05.00   3:01.39              
7   Nguyen Thi, Trang  16 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:50.00   3:02.12              
  Ngo Thi, Thanh Duyen  18 Quang Binh NT   X2:45.80              
                                             
Event 538  Men 200 SC Meter IM
KLQG: 2:00.24   #   7/2013   Tran Duy Khoi   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Hoang Quy, Phuoc  21 Da Nang 2:00.00   2:09.03              
2   Nguyen Ngoc, Huynh  19 Dong Nai 2:10.00   2:09.91              
3   Do Van, Hieu  17 Long An 2:16.00   2:13.58              
4   Truong The, Anh  15 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:10.00   2:17.45              
5   Nguyen Huu, Viet  26 Hai Phong 2:10.00   2:23.17              
6   Nguyen Van, Duc  16 Da Nang 2:20.00   2:26.01              
  Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang NT   X2:37.12              
  Pham Thanh, Nguyen  22 Long An NT   DQ              
                                             
Event 539  Women 200 SC Meter Freestyle
KLQG: 1:58.52   #   7/2013   Nguyen Thi Anh Vien   Quan Doi        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Tran Tam, Nguyen  20 Tp. Ho Chi Minh 2:04.00   2:04.44              
2   Nguyen Thi, Ngoc Yen  20 Dong Nai 2:05.20   2:05.73              
3   Tran Thi, Hong Cam  13 Long An 2:00.00   2:06.19              
4   Tran Thi, Ngoc Anh  20 Da Nang 2:11.00   2:16.73              
5   Le Thi, My Thao  18 Binh Phuoc 2:07.33   2:18.42              
6   Le Thi, Thien Kim  15 Long An 2:12.00   2:18.94              
7   Pham Thi, Yen  15 Quang Ninh 2:20.00   2:22.36              
8   Truong Thi, Kieu  19 Trung tam Tdtt Quoc Phong 5 2:15.00   2:23.18              
9   Ho Thi, Thu Sa  14 Da Nang 2:20.00   2:28.42              
10   Ngo Thu, Ha  15 Quang Ninh 2:15.00   2:29.65              
                                             
Event 540  Men 1500 SC Meter Freestyle
KLQG: 15:59.26   #   23/03/13   Lam Quang Nhat   TP.HCM        
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time              
1   Pham Thanh, Nguyen  22 Long An 15:59.00   15:41.63 #            
2   Tran Tan, Trieu  16 Long An 16:55.00   16:35.85              
3   Nguyen Hieu, Nghia  16 An Giang 17:00.00   16:52.02              
4   Nguyen Van, Quynh  16 Da Nang 20:25.00   18:55.88              
5   Tran Dinh, Thanh  14 Da Nang 20:30.00   19:27.77              
  Nguyen Ngoc, Huynh  19 Dong Nai 15:30.00   DNF              
                                             
Event 541  Women 200 SC Meter Medley Relay
KLQG: 2:00.34   #   17/03/10   Nguyen, Nhi, Tuyen, Nguyen   TP.HCM        
                                    Hanh, Nhi, Tuyen, Nguyen      
      Team           Relay Seed Time Finals Time              
1   Quang Ninh         A NT   2:03.40              
        1) Duong Thi, Thom 21 2) Le Thi, Ha My 16 3) Nguyen Thi, Kieu Oanh 19 4) Ngo Thu, Ha 15  
2   Long An         A NT   2:09.03              
        1) Le Thi, Thien Kim 15 2) Nguyen Thi Ngoc, Han 15 3) Tran Thi, Hong Cam 13 4) Dinh Ngoc, Hiep 15  
3   Da Nang         A NT   2:09.34              
        1) Mai Thi, Ha 18 2) Tran Thi, Ngoc Anh 20 3) Vo Thi, Hong Tho 19 4) Ho Thi, Thu Sa 14  
4   Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   2:09.56              
        1) Nguyen Thi, Dieu Linh 17 2) Nguyen Thi, Trang 16 3) Lai Thi, Hang 16 4) Truong Thi, Kieu 19  
                                             
Event 542  Men 400 SC Meter Medley Relay
KLQG: 3:52.83   #   23/03/13   Phuoc, Thai, Ty, Tu   Da Nang        
      Team           Relay Seed Time Finals Time              
1   Da Nang         A NT   3:54.05              
        1) Hoang Quy, Phuoc 21 2) Nguyen Van, Thai 19 3) Chau Ba, Anh Tu 25 4) Nguyen Van, Ty 25  
2   Hai Phong         A NT   3:56.35              
        1) Nguyen Ngoc, Trien 17 2) Nguyen Huu, Viet 26 3) Tran Duc, Tung 19 4) Vu Tan, Thanh 17  
3   Long An         A NT   3:57.89              
        1) Vo Duy, Phong 22 2) Truong Minh, Giau 23 3) Do Van, Hieu 17 4) Pham Thanh, Nguyen 22  
  Trung tam Tdtt Quoc Phong 5         A NT   DQ              
        1) Truong The, Anh 15 2) Tran Dang, Phuoc 18 3) Duong Thanh, Minh 26 4) Pham, Hien 23