Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Điều Lệ

Điều lệ Giải Lặn VĐQG (bể 25m) năm 2014

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Giải Lặn vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2014

  (Ban hành kèm theo quyết định số:        /QĐ-HHTTDNVN, ngày       tháng 1 năm 2014

                         của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam)

     ———————————————————————————————

I/ Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: 16 – 18/3/2014

 - Địa điểm: Trung tâm Thể thao dưới nước Thừa Thiên – Huế

II/ Đối tượng dự thi:

 - Vận động viên Lặn hiện đang tập luyện tại các CLB tỉnh, thành, ngành và Đội tuyển Lặn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

III/ Thể thức thi đấu:

 - Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức.

 - Thi đấu loại những cự ly 50m, 100m (VHCV và CVĐ).

 - Thi đấu chung kết A, B tính thời gian trực tiếp để xếp hạng đối với các cự ly còn lại.      

IV/ Luật thi đấu:

    Áp dụng Luật Lặn thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2008

V/ Nội dung thi đấu: áp dụng cho cả nam và nữ

 - Vòi hơi chân vịt (VHCV): 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m;

 -  Chân vịt đôi (CVĐ): 50m, 100m, 200m;

 - Tiếp sức: 4 x 100m VHCV, 4 x 200m VHCV;  4 x 100m CVĐ.

VI/ Những quy định cụ thể:

 - Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV dự  thi ở mỗi nội dung cá nhân và 01 đội ở mỗi nội dung tiếp sức.

VII/ Đăng ký thi đấu:

 - Đăng ký phải theo đúng mẫu quy định.

 - Thời hạn đăng ký:

    + Sơ bộ: Trước ngày 11/2/2014

    + Chính thức: Trước ngày 26/2/2014. Thành tích đăng ký là thành tích mà VĐV đạt được ở cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký không đúng VĐV đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuận lợi và bị phạt 300.000đ/ cự ly.

 - Họp chuyên môn: 9.00  hai ngày trước thi đấu chính thức tại bể bơi.

 - Kiểm tra dụng cụ Lặn: Sau cuộc họp chuyên môn tại bể bơi.

VIII/ Khen thưởng:

 - Tổng cục Thể dục thể thao trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho vận động viên và các đội tiếp sức xếp hạng nhất, nhì, ba.

 - Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao cờ  cho đoàn nhất, nhì, ba

IX/ Điều khoản thi hành:

 - Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung” về tổ chức thi đấu của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”./.

 

 

                                                                               TL.CHỦ TỊCH

                                                                              TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các trung tâm HLTTQG

- Lưu VT, VP HH    

 

 

                                                                                Đinh Việt Hùng