Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Điều Lệ

Điều lệ Giải Bơi VĐQG (bể 25m) năm 2014

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

 Giải Bơi vô địch quốc gia (bể 25m) năm 2014

(Ban hành kèm theo quyết định số:          /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2014

của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)

   ———————————————————————————————

I/ Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: 19 – 23/3/2014

 - Địa điểm: Thừa Thiên Huế.

II/ Đối tượng dự thi:

 - Vận động viên bơi hiện đang tập luyện tại các câu lạc bộ thuộc tỉnh, thành, ngành và các Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia.

III/ Thể thức thi đấu:

 - Thi đấu loại các cự ly từ 400 m trở xuống; các cự ly 800m và 1500m thi đấu chung kết tính thời gian trực tiếp để xếp hạng.

 - Thi đấu cá nhân và đội tiếp sức.

IV/ Luật thi đấu:

    Áp dụng Luật bơi do Uỷ ban thể dục thể thao ban hành năm 2006.

V/ Nội dung thi đấu: Áp dụng cho cả nam và nữ

 - Bơi Tự do: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m (nữ) và 1.500m (nam);

 - Bơi Ếch: 50m, 100m, 200m;

 - Bơi Ngửa: 50m, 100m, 200m;

 - Bơi Bướm: 50m, 100m, 200m;

 - Bơi Hỗn hợp: 100m, 200m;

 - Tiếp sức:  Tự do: 4x100m, 4x200m; Hỗn hợp: 4x50m, 4x100m.

VI/ Những quy định cụ thể:

 - Mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV dự  thi ở mỗi nội dung cá nhân và 01 đội tiếp sức.

VII/ Đăng ký thi đấu:

 - Đăng ký phải theo đúng mẫu quy định;

 - Thời hạn đăng ký:

   + Sơ bộ: trước ngày 20/02/2014;

   + Chính thức: trước ngày 01/3/2014. Thành tích đăng ký là thành tích mà vận động viên đạt được ở cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký không đúng vận động viên đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuật lợi và bị phạt 300.000đ.

 - Họp chuyên môn: 09h00 hai ngày trước ngày thi đấu chính thức tại địa điểm thi đấu.

VIII/ Khen thưởng:

 - Tổng cục Thể dục thể thao trao huy ch­ương vàng, bạc, đồng cho vận động viên và đội tiếp sức xếp thứ nhất, nhì, ba.

 - Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao cờ toàn đoàn nhất, nhì, ba.

IX/ Điều khoản thi hành:

      Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung” về tổ chức thi đấu của Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

                                          TL. CHỦ TỊCH

                                             TỔNG THƯ KÝ

 Nơi nhận:

- Sở VHTTDL; Phòng TDTT

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB Bơi Lặn

- Lưu VT, VPHH      

 

                                                                                   Đinh Việt Hùng