Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Kết Quả

Giai Cup quốc gia năm 2013

Vietnam Aquatic Sports Assoc.  
          GIAI BOI – LAN CUP QUOC GIA NAM 2013 – 11/11/13 to 13/11/13
          Results
                                   
Event 101  Men 50 LC Meter Freestyle
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 23.50   24.77
2   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 25.20   25.29
3   Duong Thanh, Minh  24 TT Tdtt Quoc Phong 5 25.00   25.75
4   Pham, Hien  21 TT Tdtt Quoc Phong 5 25.00   25.85
5   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 25.00   26.60
6   Nguyen Van, Viet  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 26.00   26.89
7   Nguyen Dinh Nhat, Nam  19 Binh Dinh 26.50   27.71
  Bui Phuong, Nam  12 Dong Nai NT   X39.23
                                   
Event 102  Women 50 LC Meter Freestyle
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi Dieu, Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 28.00   28.85
2   Nguyen Thi Ngoc, Yen  18 Dong Nai 27.90   29.14
3   Truong Thi, Kieu  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 29.50   29.63
*4   Le Thi, Loan  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 30.00   30.30
*4   Bui Ngoc Minh, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 30.50   30.30
6   Lai Thi, Hang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 30.50   30.63
                                   
Event 103  Men 50 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 16.80   17.61
2   Le Van, Vu  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 18.00   17.93
3   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 17.80   18.01
4   Vo Quang, Dai  24 Tay Ninh 17.50   18.40
5   Nguyen Van, Long  18 Thanh Hoa 18.00   18.92
6   Ha Van, Giang  19 Thanh Hoa 18.50   19.15
7   Do Quang, Dam  15 Ha Nam 20.50   19.53
8   Pham Tung, Lam  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 18.50   19.54
9   Nguyen Van, Dai  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 18.50   19.59
10   Ngo Song, Hau  14 Tay Ninh 21.50   22.50
11   Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   25.37
  Ha Van, Anh  15 Phu Tho NT   X20.63
                                   
Event 104  Women 50 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Vo Thi Dai, Trang  22 Thanh Hoa 20.00   19.52
2   Nguyen Thi, Lan Vy  15 Da Nang 19.11   20.35
3   Tran Thi Truc, Linh  20 TT Tdtt Quoc Phong 5 21.00   20.99
4   Tran Thi Mai, Hue  13 Ha Nam 21.19   21.08
5   Hoang Thi, Ha  16 Ha Nam 20.50   21.12
6   Bui Thi Thu, Huyen  15 Da Nang NT   22.03
7   Pham Thi Anh, Hoa  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 23.00   22.28
8   Nguyen Thi, Hue  16 Thai Binh NT   22.42
9   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 21.50   22.57
                                   
Event 105  Men 100 LC Meter Backstroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Van, Cuong  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:03.00   1:03.94
2   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:04.00   1:05.85
3   Bui Phuong, Nam  12 Dong Nai NT   1:22.56
                                                                                   
                                   
Event 106  Women 100 LC Meter Backstroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi Ngoc, Yen  18 Dong Nai 1:08.00   1:10.16
2   Nguyen Thi Dieu, Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:08.00   1:11.58
3   Le Thi, Loan  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:31.00   1:11.66
4   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 1:12.00   1:16.10
5   Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   1:35.97
                                   
Event 107  Men 100 LC Meter Butterfly
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 57.00   58.78
2   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 58.00   1:01.03
3   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 59.00   1:01.93
4   Duong Thanh, Minh  24 TT Tdtt Quoc Phong 5 57.00   1:01.94
5   Pham, Hien  21 TT Tdtt Quoc Phong 5 59.00   1:02.11
6   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 58.00   1:04.94
                                   
Event 108  Women 100 LC Meter Butterfly
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Lai Thi, Hang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:10.50   1:10.96
2   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 1:12.00   1:11.45
3   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 1:08.00   1:11.83
4   Bui Ngoc Minh, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:10.00   1:12.86
5   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 1:09.00   1:22.21
6   Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   1:35.02
                                   
Event 109  Men 200 LC Meter CVD
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Phan Duc, Toan  19 Quang Binh NT   1:42.36
2   Nguyen Hoang, Hao  18 Quang Binh NT   1:43.95
3   Dang Trong, Nam  18 Thanh Hoa 1:43.00   1:44.54
4   Nguyen Huu, Quy  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:46.00   1:48.30
5   Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   1:53.46
6   Huynh Gia, Bao  14 Dong Nai NT   1:54.40
7   Ha Van, Giang  19 Thanh Hoa 1:44.00   1:55.13
8   Nguyen Thanh, Cong  13 Tay Ninh 1:49.00   1:55.60
9   Hoang, Anh  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   2:01.96
10   Pham Tung, Lam  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   2:09.75
11   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 1:55.00   2:25.21
12   Le Quy, Don  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:46.00   2:33.74
  Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 1:52.00   DQ
                                   
Event 110  Women 200 LC Meter CVD
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Le Thi, Be  17 Quang Tri 1:54.00   1:54.43
2   Pham Nhu, Quynh  14 Nam Dinh 1:56.00   1:58.96
3   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 1:52.00   2:00.46
4   Tran Thi, Huong  16 Thai Binh NT   2:08.69
5   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 1:58.00   2:18.77
6   Le Thuy, Dung  14 Nam Dinh 2:00.00   2:35.19
  Vo Thi Dai, Trang  22 Thanh Hoa 1:53.00   DNF
  Nguyen Thi Thu, Ha  13 Ha Nam 2:06.00   DNF
                                                                                   
                                   
Event 111  Men 200 LC Meter Breaststroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 2:25.00   2:38.74
2   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:42.00   2:40.49
3   Nguyen  Van, Huong  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:40.00   2:41.40
4   Duong Xuan, Phong  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:36.00   2:41.96
                                   
Event 112  Women 200 LC Meter Breaststroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 2:50.00   2:53.43
2   Nguyen Thi, Trang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:50.00   2:53.64
3   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 2:55.00   3:02.14
4   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 3:00.00   3:13.90
5   Le Thi, Linh  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:56.00   3:14.73
                                   
Event 113  Men 400 LC Meter KHI TAI
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Le Quy, Don  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 3:05.00   3:06.14
2   To Hong, Dien  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 3:10.00   3:14.54
3   Nguyen Van, Long  18 Thanh Hoa 3:07.00   3:57.34
                                   
Event 114  Women 100 LC Meter KHI TAI
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Vo Thi Dai, Trang  22 Thanh Hoa 42.00   41.43
2   Nguyen Thi, Lan Vy  15 Da Nang 40.11   43.58
3   Tran Thi Truc, Linh  20 TT Tdtt Quoc Phong 5 47.00   44.02
4   Ngo Thi Khanh, Tra  16 Da Nang NT   44.86
5   Bui Thi, Oanh  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 48.00   50.08
                                   
Event 115  Men 400 LC Meter Freestyle
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai NT   4:32.72
2   Dang Duc, Phu  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 4:30.00   4:33.53
3   Nguyen Van, Viet  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 4:15.00   4:36.12
4   Nguyen Dinh Nhat, Nam  19 Binh Dinh NT   4:42.16
                                   
Event 116  Women 400 LC Meter Freestyle
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi Ngoc, Yen  18 Dong Nai 4:30.00   4:56.71
2   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 4:50.00   4:57.16
3   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 4:50.00   5:02.54
4   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 4:46.00   5:07.99
5   Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   5:47.77
                                   
Event 117  Men 200 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 1:26.00   1:28.97
2   Le Quy, Don  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:30.00   1:29.25
3   Vo Quang, Dai  24 Tay Ninh 1:29.00   1:30.15
4   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 1:29.00   1:30.81
5   Do Quang, Dam  15 Ha Nam 1:39.00   1:35.84
6   Pham Tung, Lam  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:35.00   1:35.90
7   To Hong, Dien  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:32.00   1:36.50
8   Ha Van, Giang  19 Thanh Hoa 1:27.00   1:37.63
9   Duong Minh, Tri  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:32.00   1:38.70
                                                                                   
(Event 117  Men 200 LC Meter VHCV)
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
10   Nguyen Thanh, Sang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:36.00   1:41.94
  Ha Van, Anh  15 Phu Tho NT   X1:46.29
  Chu Hong, Son  14 Phu Tho NT   X1:47.07
  Nguyen Van, Long  18 Thanh Hoa 1:33.00   DNF
                                   
Event 118  Women 200 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi, Lan Vy  15 Da Nang 1:37.69   1:40.83
2   Tran Thi Truc, Linh  20 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:42.00   1:41.86
3   Nguyen Thi My, Dung  14 Quang Binh NT   1:42.42
4   Vo Thi, Kieu  18 Quang Binh NT   1:42.93
5   Tran Thi Mai, Hue  13 Ha Nam 1:45.00   1:44.99
6   Nguyen Thi Thu, Ha  13 Ha Nam 1:48.00   1:46.99
7   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang NT   1:47.35
8   Bui Thi, Oanh  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:46.00   1:47.57
9   Nguyen Thi, Trang  13 Quang Binh NT   1:48.38
10   Nguyen Thi, Hue  16 Thai Binh NT   1:50.45
11   Pham Thi Anh, Hoa  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:48.00   1:52.51
12   Le Cam, Tu  14 Da Nang NT   1:53.72
13   Bui Thi Thu, Huyen  15 Da Nang NT   1:56.37
14   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 1:45.00   2:01.07
                                   
Event 219  Men 50 LC Meter NIN THO
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 15.80   16.18
2   Vo Quang, Dai  24 Tay Ninh 16.50   16.79
3   Le Van, Vu  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 16.00   16.89
4   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 16.30   16.95
5   Nguyen Van, Long  18 Thanh Hoa 17.00   17.10
6   Ha Van, Giang  19 Thanh Hoa NT   17.48
7   Nguyen Huu, Quy  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 17.00   17.67
8   Nguyen Van, Dai  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 18.00   17.91
9   Pham Tung, Lam  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 17.00   18.05
10   Hoang, Anh  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   18.91
11   Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   20.11
  Ha Van, Anh  15 Phu Tho NT   X17.91
                                   
Event 220  Women 50 LC Meter NIN THO
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Vo Thi Dai, Trang  22 Thanh Hoa 17.00   17.33
2   Nguyen Thi, Lan Vy  15 Da Nang 17.20   18.54
3   Hoang Thi, Ha  16 Ha Nam 18.50   18.59
4   Tran Thi Mai, Hue  13 Ha Nam 19.50   19.19
5   Tran Thi Truc, Linh  20 TT Tdtt Quoc Phong 5 20.00   19.55
6   Hoang Thi, Tam  14 Da Nang NT   19.56
7   Pham Thi Anh, Hoa  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 22.00   20.54
8   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 19.25   20.64
9   Tran Thi, Huong  16 Thai Binh NT   22.38
                                   
Event 221  Men 50 LC Meter Backstroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Van, Cuong  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 29.00   29.56
2   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 30.00   31.35
                                                                                   
(Event 221  Men 50 LC Meter Backstroke)
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
3   Nguyen Dinh Nhat, Nam  19 Binh Dinh NT   32.58
4   Bui Phuong, Nam  12 Dong Nai NT   40.44
                                   
Event 222  Women 50 LC Meter Backstroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi Ngoc, Yen  18 Dong Nai 32.50   32.35
2   Le Thi, Loan  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 33.50   32.81
3   Nguyen Thi Dieu, Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 32.00   32.87
4   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 35.00   34.93
                                   
Event 223  Men 100 LC Meter Freestyle
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 55.00   54.76
2   Duong Thanh, Minh  24 TT Tdtt Quoc Phong 5 54.50   57.07
3   Nguyen Van, Viet  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 56.00   57.85
4   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 54.50   58.30
5   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 54.00   59.20
                                   
Event 224  Women 100 LC Meter Freestyle
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi Ngoc, Yen  18 Dong Nai 1:00.00   1:03.42
2   Nguyen Thi Dieu, Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 59.00   1:03.53
3   Bui Ngoc Minh, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:04.00   1:06.04
4   Lai Thi, Hang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:05.00   1:07.49
5   Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   1:10.00
  Truong Thi, Kieu  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:03.00   DQ
                                   
Event 225  Men 100 LC Meter CVD
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Phan Duc, Toan  19 Quang Binh NT   46.67
2   Dang Trong, Nam  18 Thanh Hoa 45.00   47.02
3   Nguyen Hoang, Hao  18 Quang Binh NT   47.07
4   Le Van, Vu  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 47.00   49.14
5   Huynh Gia, Bao  14 Dong Nai NT   50.85
6   Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   51.06
7   Ha Van, Giang  19 Thanh Hoa 46.00   51.55
8   Nguyen Thanh, Cong  13 Tay Ninh 48.60   51.79
9   Hoang, Anh  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   52.02
10   Nguyen Huu, Quy  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 48.00   57.07
11   Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 48.60   1:02.13
12   Nguyen Van, Dai  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 49.00   1:05.74
13   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 51.20   1:08.95
14   Le Quy, Don  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 47.00   1:14.05
                                   
Event 226  Women 100 LC Meter CVD
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Le Thi, Be  17 Quang Tri 52.20   52.20
2   Pham Nhu, Quynh  14 Nam Dinh 52.50   52.33
3   Vo Thi Dai, Trang  22 Thanh Hoa 50.50   52.45
4   Hoang Thi, Ha  16 Ha Nam 54.00   52.98
5   Nguyen Thi Thu, Ha  13 Ha Nam 55.30   54.92
6   Tran Thi, Huong  16 Thai Binh NT   56.33
7   Hoang Thi, Tam  14 Da Nang NT   57.49
                                                                                   
(Event 226  Women 100 LC Meter CVD)
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
8   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 52.34   59.47
9   Pham Thi Anh, Hoa  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 56.00   1:01.88
10   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 52.10   1:15.32
                                   
Event 227  Men 100 LC Meter Breaststroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 1:06.00   1:10.65
2   Nguyen  Van, Huong  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:13.00   1:13.54
3   Duong Xuan, Phong  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:12.00   1:14.16
4   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:12.00   1:16.15
                                   
Event 228  Women 100 LC Meter Breaststroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi, Trang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:20.00   1:21.08
2   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 1:16.00   1:21.97
3   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 1:17.00   1:24.73
4   Le Thi, Linh  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:26.00   1:27.21
                                   
Event 229  Men 100 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 37.50   38.87
2   Le Van, Vu  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 40.00   39.77
3   Vo Quang, Dai  24 Tay Ninh 39.20   39.91
4   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 39.50   40.00
5   To Hong, Dien  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 41.00   42.00
6   Duong Minh, Tri  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 42.00   42.25
7   Do Quang, Dam  15 Ha Nam 42.00   42.85
8   Nguyen Thanh, Sang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   43.19
9   Pham Tung, Lam  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 42.00   43.34
10   Ha Van, Giang  19 Thanh Hoa 40.00   43.67
11   Nguyen Van, Dai  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 43.00   44.73
12   Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   1:03.55
  Chu Hong, Son  14 Phu Tho NT   X47.66
  Ha Van, Anh  15 Phu Tho NT   X47.78
  Nguyen Van, Long  18 Thanh Hoa 41.00   DNF
                                   
Event 230  Women 100 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi, Lan Vy  15 Da Nang 43.15   45.38
2   Tran Thi Truc, Linh  20 TT Tdtt Quoc Phong 5 45.00   45.73
3   Tran Thi Mai, Hue  13 Ha Nam 46.70   46.68
4   Hoang Thi, Ha  16 Ha Nam 45.80   47.48
5   Vo Thi Dai, Trang  22 Thanh Hoa 45.00   48.72
6   Hoang Thi, Tam  14 Da Nang NT   48.93
7   Pham Thi Anh, Hoa  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 48.00   48.97
8   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 48.30   51.50
9   Vo Thi, Kieu  18 Quang Binh NT   56.90
  Nguyen Thi, Hue  16 Thai Binh NT   DQ
  Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang NT   DQ
                                   
Event 231  Men 200 LC Meter Butterfly
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 2:05.00   2:14.44
2   Pham, Hien  21 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:01.20   2:19.49
3   Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   3:35.18
                                   
Event 232  Women 200 LC Meter Butterfly
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 2:32.00   2:41.17
2   Bui Ngoc Minh, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:40.00   2:48.22
3   Lai Thi, Hang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:40.00   2:50.83
4   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 2:30.00   3:00.35
  Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   DNF
                                   
Event 233  Men 400 LC Meter IM
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 5:02.00   5:00.23
2   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 4:55.00   5:02.99
3   Duong Xuan, Phong  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 5:05.00   5:24.26
                                   
Event 234  Women 400 LC Meter IM
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 5:20.00   5:33.69
2   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 5:23.00   5:43.44
3   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 5:30.00   5:54.93
4   Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   6:35.85
                                   
Event 235  Men 400 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 3:12.00   3:15.47
2   Le Quy, Don  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 3:18.00   3:15.62
3   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 3:18.00   3:26.55
4   Duong Minh, Tri  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   3:34.06
5   Nguyen Huu, Quy  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 3:25.00   3:38.24
6   Nguyen Thanh, Sang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   3:40.44
7   Do Quang, Dam  15 Ha Nam 3:30.00   3:46.79
8   Ha Van, Giang  19 Thanh Hoa 3:26.00   3:51.13
  Ha Van, Anh  15 Phu Tho NT   X3:54.98
  Chu Hong, Son  14 Phu Tho NT   X3:57.76
  Nguyen Van, Long  18 Thanh Hoa 3:25.00   DNF
  Vo Quang, Dai  24 Tay Ninh 3:15.00   DNF
  Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   DNF
                                   
Event 236  Women 400 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi My, Dung  14 Quang Binh NT   3:34.61
2   Nguyen Thi, Lan Vy  15 Da Nang 3:30.50   3:37.57
3   Vo Thi, Kieu  18 Quang Binh NT   3:42.94
4   Nguyen Thi, Trang  13 Quang Binh NT   3:50.18
5   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang NT   3:51.90
6   Bui Thi, Oanh  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 3:45.00   3:57.06
7   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 3:45.00   3:58.61
8   Nguyen Thi, Hue  16 Thai Binh NT   4:04.81
  Le Cam, Tu  14 Da Nang NT   DQ
                                                                                   
                                   
Event 337  Men 50 LC Meter CVD
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Le Van, Vu  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 21.00   21.40
2   Phan Duc, Toan  19 Quang Binh NT   21.49
3   Nguyen Hoang, Hao  18 Quang Binh NT   21.69
4   Dang Trong, Nam  18 Thanh Hoa 21.00   22.14
5   Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 22.50   22.41
6   Ha Van, Giang  19 Thanh Hoa 22.50   22.61
7   Nguyen Huu, Quy  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 22.00   22.76
8   Huynh Gia, Bao  14 Dong Nai NT   22.82
9   Nguyen Thanh, Cong  13 Tay Ninh 21.50   22.98
10   Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   23.18
11   Nguyen Van, Dai  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 22.50   23.42
12   Hoang, Anh  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   24.21
13   Ngo Song, Hau  14 Tay Ninh 24.80   26.21
14   Le Quy, Don  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 22.00   30.71
15   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 22.30   33.01
                                   
Event 338  Women 50 LC Meter CVD
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Le Thi, Be  17 Quang Tri 23.80   23.64
*2   Le Thuy, Dung  14 Nam Dinh 23.20   23.87
*2   Hoang Thi, Ha  16 Ha Nam 23.90   23.87
4   Vo Thi Dai, Trang  22 Thanh Hoa 22.50   23.94
5   Pham Nhu, Quynh  14 Nam Dinh 24.00   24.01
6   Nguyen Thi Thu, Ha  13 Ha Nam 24.50   24.08
7   Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 23.20   25.83
8   Tran Thi, Huong  16 Thai Binh NT   25.85
9   Pham Thi Anh, Hoa  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 25.00   26.25
10   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 25.10   33.97
                                   
Event 339  Men 50 LC Meter Breaststroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 30.00   31.12
2   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 31.00   32.00
3   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 31.00   33.51
4   Nguyen  Van, Huong  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 33.50   34.25
5   Duong Xuan, Phong  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 33.00   34.68
                                   
Event 340  Women 50 LC Meter Breaststroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi, Trang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 36.00   37.20
2   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 36.00   37.48
3   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 35.00   37.62
4   Le Thi, Linh  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 38.50   39.81
5   Le Thi, Loan  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 39.00   40.56
                                   
Event 341  Men 50 LC Meter Butterfly
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 26.00   26.50
2   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 24.50   27.60
3   Pham, Hien  21 TT Tdtt Quoc Phong 5 27.50   28.40
4   Nguyen Dinh Nhat, Nam  19 Binh Dinh 28.00   28.70
5   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 27.00   28.71
                                                                                   
(Event 341  Men 50 LC Meter Butterfly)
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
6   Duong Thanh, Minh  24 TT Tdtt Quoc Phong 5 25.60   29.13
                                   
Event 342  Women 50 LC Meter Butterfly
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Lai Thi, Hang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 31.00   31.33
2   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 30.50   31.65
3   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 30.50   32.46
4   Bui Ngoc Minh, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 31.00   32.65
5   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 31.00   34.46
6   Le Thi, Loan  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 33.00   35.22
                                   
Event 343  Men 100 LC Meter KHI TAI
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Le Van, Vu  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 37.00   36.64
2   To Hong, Dien  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 38.00   38.60
  Nguyen Van, Long  18 Thanh Hoa 37.00   DQ
  Le Quy, Don  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 37.00   DNF
                                   
Event 344  Women 400 LC Meter KHI TAI
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Tran Thi Truc, Linh  20 TT Tdtt Quoc Phong 5 3:40.00   3:30.70
2   Le Thi, Thuy  18 Quang Binh NT   3:35.01
3   Ngo Thi Khanh, Tra  16 Da Nang NT   3:42.87
4   Bui Thi, Oanh  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 3:45.00   3:45.49
5   Le Cam, Tu  14 Da Nang NT   4:00.15
                                   
Event 345  Men 200 LC Meter Backstroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:17.00   2:18.00
2   Nguyen Van, Cuong  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:20.00   2:25.40
3   Bui Phuong, Nam  12 Dong Nai NT   2:43.03
  Nguyen Hoang, Khang  11 Clb Quan 5 NT   X2:35.37
  Luong, Jeremie  12 Clb Quan 5 NT   X2:35.59
                                   
Event 346  Women 200 LC Meter Backstroke
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi Ngoc, Yen  18 Dong Nai 2:26.00   2:29.70
2   Nguyen Thi Dieu, Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:27.00   2:31.80
3   Le Thi, Loan  12 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:31.00   2:33.19
4   Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   3:21.75
                                   
Event 347  Men 800 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Tran Bao, Thu  22 Tay Ninh 6:48.00   6:58.22
2   Le Quy, Don  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 7:00.00   7:02.10
3   Luong Ba, Toi  15 Tay Ninh 6:58.00   7:15.82
4   Nguyen Huu, Quy  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 7:20.00   7:32.02
5   Duong Minh, Tri  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   7:32.04
6   Nguyen Thanh, Sang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT   7:49.16
  Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   DNF
  Vo Quang, Dai  24 Tay Ninh 7:15.00   DNF
                                                                                   
                                   
Event 348  Women 800 LC Meter VHCV
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi, Lan Vy  15 Da Nang 7:30.00   7:05.66
2   Nguyen Thi, Trang  13 Quang Binh NT   7:56.74
3   Nguyen Thi, Kim Ngan  14 Tay Ninh 7:55.00   8:14.79
4   Le Cam, Tu  14 Da Nang NT   8:26.26
5   Bui Thi, Oanh  18 TT Tdtt Quoc Phong 5 7:55.00   8:37.82
  Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang NT   DNF
  Nguyen Thi, Hue  16 Thai Binh NT   DNF
  Nguyen Thi My, Dung  14 Quang Binh NT   DNF
                                   
Event 349  Men 200 LC Meter Freestyle
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:00.00   2:14.45
2   Nguyen Van, Viet  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:00.00   2:26.25
  Dang Duc, Phu  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:05.00   X2:14.57
  Bui Cong, Thuan  15 Thai Binh NT   DQ
                                   
Event 350  Women 200 LC Meter Freestyle
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi Ngoc, Yen  18 Dong Nai 2:08.00   2:17.88
2   Truong Thi, Kieu  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:15.00   2:19.50
3   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 2:20.00   2:24.07
4   Bui Ngoc Minh, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:16.00   2:25.71
5   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 2:17.00   2:27.75
6   Lai Thi, Hang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:15.00   2:31.41
7   Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   2:47.39
                                   
Event 351  Men 200 LC Meter IM
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 2:10.00   2:19.84
2   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 2:12.30   2:22.31
3   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:20.00   2:23.78
4   Duong Xuan, Phong  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:20.00   2:35.23
                                   
Event 352  Women 200 LC Meter IM
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time
1   Nguyen Thi Ngoc, Yen  18 Dong Nai 2:26.00   2:33.83
2   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 2:30.00   2:39.91
3   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 2:32.00   2:42.24
4   Nguyen Thi Thao, Duyen  10 Tay Ninh NT   3:11.12
  Trang Anh, Thu  11 Clb Quan 5 NT   X2:42.29
  Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 2:34.00   DNF