Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Kết Quả

Giải Bơi VĐQG năm 2013

Vietnam Aquatic Sports Assoc.      
          GIAI BOI VO DICH QUOC GIA NAM 2013 – 12/09/13 to 16/09/13    
          Results – BUOI CHIEU NGAY 1    
                                       
Event 101  Men 50 LC Meter Breaststroke    
KLQG: 28.39   *   12/2010   Nguyen Huu Viet   Hai Phong    
      Name       Age   Team Prelim Time Finals Time    
Finals    
1   Nguyen Huu, Viet  25 Hai Phong 30.82   29.81    
2   Tran Duc, Tai  18 Long An 30.10   30.12    
3   Truong Minh, Giau  22 Long An 30.78   30.21    
4   Huynh The, Vi  17 Tp. Ho Chi Minh 31.29   30.77    
5   Pham Van, Man  16 Thua Thien Hue 31.16   30.85    
6   Tran Duc, Tung  18 Hai Phong 31.75   31.21    
7   Hoang Dinh, Long  24 Da Nang 31.59   31.49    
8   Nguyen Van, Sang  16 Quang Tri 32.11   32.10    
                                       
Event 102  Women 50 LC Meter Breaststroke    
KLQG: 32.46   *   12/2010   Pham Thi Hue   Quang Binh    
      Name       Age   Team Prelim Time Finals Time    
Finals    
1   Ngo Thi, T.Duyen  17 Quang Binh 34.80   33.96    
2   Pham Thi, Trang  19 Ha Noi 34.27   34.07    
3   Le T.Viet, Trinh  18 Quang Binh 35.99   34.32    
4   Nguyen T.Ngoc, Han  14 Long An 35.89   35.15    
5   Le T.Ha, My  15 Quang Ninh 36.38   35.29    
6   Nhan Le, T.Vy  15 Tp. Ho Chi Minh 35.72   35.31    
7   Hoang Thi, Hien  17 Quan doi 37.89   37.25    
8   Nguyen Thi, Trang  15 Quan doi 37.41   37.40    
                                       
Event 103  Men 100 LC Meter Freestyle    
KLQG: 50.70   *   9/2011   Hoang Quy Phuoc   Da Nang    
      Name       Age   Team Prelim Time Finals Time    
Finals    
1   Hoang Quy, Phuoc  20 Da Nang 55.04   50.88    
2   Pham Thanh, Nguyen  21 Long An 55.01   52.80    
3   Tran Dang, Phuoc  17 Quan doi 56.41   54.39    
4   Duong Thanh, Minh  25 Quan doi 56.01   54.63    
5   Nguyen Van, Dat  19 Thanh Hoa 56.16   54.71    
6   Nguyen Huy, Dat  17 Tp. Ho Chi Minh 55.70   54.94    
7   Phan Gia, Man  17 Tp. Ho Chi Minh 56.22   55.28    
8   Le V.Manh, Linh  18 Da Nang 55.53   55.56    
                                       
Event 104  Women 200 LC Meter Backstroke    
KLQG: 2:12.47   *   11/2012   Nguyen Thi Anh Vien   Quan Doi    
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time    
1   Duong Thi, Thom  20 Quang Ninh 2:22.00   2:26.04    
2   Nguyen T.Ngoc, Yen  19 Dong Nai 2:23.30   2:26.86    
3   Nguyen T.Dieu, Linh  16 Quan doi 2:30.00   2:29.61    
4   Nguyen N.Bao, Nguyen  15 Tp. Ho Chi Minh 2:29.00   2:31.52    
5   Nguyen Thi, Duc  15 Nghe An 2:47.46   2:49.71    
6   Pham Thi, Yen  14 Quang Ninh 2:45.00   2:52.77    
                                       
Event 105  Men 200 LC Meter Backstroke    
KLQG: 2:06.82   *   12/2010   Nguyen Ngoc Quang Bao   TP.Ho Chi Minh    
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time    
1   Tran Duy, Khoi  16 Tp. Ho Chi Minh 2:08.00   2:08.32    
2   Tran Van, Trieu  18 Hai Phong 2:13.00   2:12.73    
3   Nguyen Ngoc, Trien  16 Hai Phong 2:11.00   2:13.88    
4   Ta Thanh, Long  19 Ha Noi 2:17.00   2:19.69    
5   Nguyen Van, Cuong  20 Quan doi 2:14.00   2:20.25    
6   Ha Huy, Khanh  14 Ha Noi 2:16.00   2:20.35    
7   Vo Duy, Phong  21 Long An 2:17.00   2:24.27    
8   Le V.Manh, Linh  18 Da Nang 2:40.00   2:34.13    
                                       
Event 106  Women 200 LC Meter IM    
KLQG: 2:15.09   *   8/2013   Nguyen Thi Anh Vien   Quan Doi    
      Name       Age   Team Seed Time Finals Time    
1   Nguyen T.Kim, Tuyen  19 Tp. Ho Chi Minh 2:21.00   2:22.95    
2   Le T.My, Thao  17 Binh Phuoc 2:23.20   2:23.71    
3   Nhan Le, T.Vy  15 Tp. Ho Chi Minh 2:24.30   2:29.01    
4   Ngan Thi, Nhien  15 Thanh Hoa 2:25.00   2:33.29    
5   Vo T.Hong, Tho  18 Da Nang 2:54.00   2:40.04    
6   Ho T.Thu, Sa  13 Da Nang 3:00.00   2:52.76    
7   Nguyen T.Kieu, Oanh  18 Quang Ninh 2:40.00   3:07.13    
8   Ngo Thu, Ha  14 Quang Ninh 2:38.00   3:19.28    
                                       
Event 107  Men 400 LC Meter IM    
KLQG: 4:29.58   *   6/2013   Tran Duy Khoi   TP.Ho Chi Minh    
      Name       Age   Team Prelim Time Finals Time    
Finals    
1   Tran Duy, Khoi  16 Tp. Ho Chi Minh 5:28.76   4:32.49    
2   Lam Quang, Nhat  16 Tp. Ho Chi Minh 5:08.24   4:35.30    
3   Nguyen Ngoc, Huynh  18 Dong Nai 5:32.45   4:35.73    
4   Do Van, Hieu  16 Long An 5:31.47   5:02.97    
5   Thai Quang, Minh  15 Ha Noi 5:13.85   5:03.33    
6   Ha Huy, Khanh  14 Ha Noi 5:08.88   5:15.33    
7   Tran Dinh, Thanh  13 Da Nang 5:46.68   5:46.30    
                                       
Event 108  Women 800 LC Meter Freestyle Relay    
KLQG: 8:48.70   *   9/2001                                           Doi Tuyen    
                                    Thanh,Vy,Nga,Huong    
      Team           Relay Seed Time Finals Time    
1   Tp. Ho Chi Minh         A NT   9:04.25    
        1) Tran Tam, Nguyen 19 2) Nhan Le, T.Vy 15 3) Nguyen N.Bao, Nguyen 15 4) Nguyen T.Kim, Tuyen 19
2   Long An         A NT   9:06.64    
        1) Nguyen T.Ngoc, Han 14 2) Le T.Thien, Kim 14 3) Dinh Ngoc, Hiep 4) Tran T.Hong, Cam 12
3   Quan doi         A NT   9:15.62    
        1) Truong Thi, Kieu 18 2) Hoang Thi, Hien 17 3) Bui N.Minh, Anh 14 4) Nguyen T.Dieu, Linh 16
4   Quang Ninh         A NT   9:33.61    
        1) Nguyen T.Kieu, Oanh 18 2) Ngo Thu, Ha 14 3) Pham Thi, Yen 14 4) Duong Thi, Thom 20
                                       
Event 109  Men 800 LC Meter Freestyle Relay    
KLQG: 7:51.37   *   12/2010                                           Da Nang    
                                    Giang, Dat, Tu, Phuoc    
      Team           Relay Seed Time Finals Time    
1   Da Nang         A NT   7:52.39    
        1) Nguyen Van, Ty 24 2) Chau Ba, Anh Tu 24 3) Pham Truong, Giang 27 4) Hoang Quy, Phuoc 20
2   Tp. Ho Chi Minh         A NT   7:55.47    
        1) Huynh The, Vi 17 2) Phan Gia, Man 17 3) Lam Quang, Nhat 16 4) Tran Duy, Khoi 16
                                                                                       
(Event 109  Men 800 LC Meter Freestyle Relay)    
      Team           Relay Seed Time Finals Time    
3   Quan doi         A NT   8:03.26    
        1) Tran Dang, Phuoc 17 2) Pham, Hien 22 3) Nguyen Van, Viet 20 4) Duong Thanh, Minh 25
4   Long An         A NT   8:06.23    
        1) Dang Quoc, Vuong 20 2) Truong Minh, Giau 22 3) Do Van, Hieu 16 4) Tran Tan, Trieu 15