Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Demo

Giải Lặn VDQG năm 2013

Vietnam Aquatic Sports Assoc.  
      GIAI LAN VO DICH QUOC GIA NAM 2013 – 08/09/13 to 11/09/13
      Results – BUOI CHIEU NGAY 1
                                     
Event 101  Men 100 LC Meter VHCV
KLQG: 36.47   *   7/2013   Nguyen Trung Kien   Ha Noi
  Name       Age   Team Prelim Time Finals Time  
Finals
1 Nguyen Thanh, Loc  18 Tp. Ho Chi Minh 39.55   36.41 *
2 Nguyen Trung, Kien  24 Ha Noi 41.22   36.56  
3 Ngo The, Quyen  19 Ha Noi 40.95   38.41  
4 Le Van, Vu  17 Quan Doi 40.90   40.59  
5 Hoang Danh, Kinh  19 Nghe An 42.80   42.30  
6 Duong Minh, Tri  15 Quan Doi 43.08   43.36  
7 Nguyen Van, Anh  17 Hai Phong 42.80   43.65  
8 Nguyen Van, Thang  16 Quang Ninh 42.00   46.60  
                                     
Event 102  Women 100 LC Meter VHCV
KLQG: 41.00   *   9/2009   Duong Thi Huyen Trang   Ha Noi
  Name       Age   Team Prelim Time Finals Time  
Finals
1 Vo Thi, D.Trang  23 Thanh Hoa 45.60   43.25  
2 Duong T.Huyen, Trang  23 Ha Noi 45.54   43.63  
3 Hoang Thu, Phuong  20 Ha Noi 46.59   44.30  
4 Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 46.06   44.44  
5 Tran T.Truc, Linh  21 Quan Doi 47.12   46.45  
6 Tran Thi, M.Hue  14 Ha Nam 46.70   46.75  
7 Nguyen T.Kim, Oanh  25 Quang Ninh 46.60   46.91  
8 Nguyen Thi, Hue  17 Thai Binh 47.85   48.52  
                                     
Event 103  Men 800 LC Meter KHI TAI
KLQG: 6:18.84   *   12/2010   Dang Minh Hieu   Da Nang
  Name       Age   Team Seed Time Finals Time  
1 Nguyen Van, Long  20 Thanh Hoa 6:20.00   6:14.70 *
2 Phan Luu, C.Thanh  29 Tp. Ho Chi Minh 6:45.00   6:26.97  
3 Le Quy, Don  18 Quan Doi 6:24.00   6:29.69  
4 Ho Tu, Tuan  20 Da Nang 6:42.00   6:45.44  
5 To Hong, Dien  19 Quan Doi 6:40.00   6:45.90  
6 Dang Minh, Hieu  19 Da Nang 6:25.00   7:46.10  
Luu N.Duc, Tuan  20 Tp. Ho Chi Minh 6:55.00   DNF  
                                     
Event 104  Women 100 LC Meter KHI TAI
KLQG: 38.24   *   12/2010   Phan Luu Ky Duyen   TP.Ho Chi Minh
  Name       Age   Team Seed Time Finals Time  
1 Duong T.Huyen, Trang  23 Ha Noi 38.90   40.01  
2 Vo Thi, D.Trang  23 Thanh Hoa NT   40.81  
3 Phan Luu, K.Duyen  19 Tp. Ho Chi Minh 39.80   40.94  
4 Ngo Thi, K.Tra  17 Da Nang 42.00   41.46  
5 Bui Vuong, D.Anh  20 Tp. Ho Chi Minh 39.90   41.65  
6 Dao Thi, Ngoc  13 Hai Duong 41.00   42.96  
7 Phan Thi, K.Dung  23 Da Nang 42.30   43.49  
8 Pham Thi, Duyen  19 Ha Noi 39.90   44.44  
9 Tran T.Truc, Linh  21 Quan Doi 48.00   45.65  
                                     
Event 105  Men 800 LC Meter VHCV
KLQG: 6:40.40   *   9/2009   Tran Bao Thu   Tay Ninh
  Name       Age   Team Seed Time Finals Time  
1 Bui Dinh, Kha  23 Thai Binh 6:47.00   6:41.33  
2 Tran Bao, Thu  23 Tay Ninh 6:42.00   6:41.96  
3 Do Xuan, Thien  21 Ha Nam 6:43.00   6:44.15  
4 Luong Ba, Toi  16 Tay Ninh 7:12.50   6:58.91  
5 Luu Nguyen, Duc Tam  16 Tp. Ho Chi Minh 6:55.00   7:04.73  
6 Nguyen Huu, Quy  20 Quan Doi 7:20.00   7:09.55  
7 Tran Phuc, Thinh  17 Tp. Ho Chi Minh 6:59.00   7:13.84  
8 Nguyen Minh, Hoang  14 Ha Noi 7:25.00   7:31.02  
9 Pham Van, Long  17 Da Nang 7:11.00   7:35.91  
10 Nguyen Van, Anh  17 Hai Phong NT   7:50.40  
11 Le Quy, Don  18 Quan Doi 7:00.00   7:57.19  
12 Duong Ngoc, Son  12 Hai Duong 8:00.00   8:45.62  
Mai Hong, Dat  17 Tay Ninh NT   X7:28.51  
Tran Minh, Huy  15 Tay Ninh NT   X8:25.47  
                                     
Event 106  Women 1500 LC Meter VHCV
KLQG: 14:12.77   *   7/2012   Vo Thi Kieu   Quang Binh
  Name       Age   Team Seed Time Finals Time  
1 Nguyen Thi, Giang  21 Da Nang 14:27.00   14:21.01  
2 Vo Thi, Kieu  19 Quang Binh 14:28.00   14:26.32  
3 Tran Thi, T.Diem  15 Quang Binh 14:18.00   14:32.75  
4 Nguyen Thi, K.Ngan  15 Tay Ninh 16:20.00   15:32.63  
5 Pham T.Kim, Thuong  12 Ha Noi 15:00.00   15:39.84  
6 Nguyen Thi, Hue  17 Quang Tri 15:30.00   15:57.03  
7 Bui Thi, Oanh  19 Quan Doi 15:10.00   16:17.40  
8 Trinh My, Linh  18 Tp. Ho Chi Minh 14:45.00   16:23.10  
Ngo Thi, Thoa  17 Da Nang 14:24.00   DNF  
                                     
Event 107  Men 400 LC Meter CVD Relay
KLQG: 3:05.74   *   9/2012                                           TP.Ho Chi Minh
                                Quang, Han, Thanh,Tu
  Team           Relay Seed Time Finals Time  
1 Tp. Ho Chi Minh         A NT   3:04.75 *
    1) Nguyen Ngoc, Q.Bao 23 2) Nguyen Thanh, Loc 18 3) Do Dinh, Toan 16 4) Ngo Phuc, Sang 18
2 Ha Noi         A NT   3:07.77  
    1) Nguyen Vu, Thu 16 2) Luu Quang, Van 19 3) Nguyen Van, Trung 21 4) Nguyen Trung, Phong 21
3 Thanh Hoa         A NT   3:10.88  
    1) Dang Trong, Nam 19 2) Pham Van, Thuc 20 3) Nguyen Dinh, Dung 17 4) Bui Quang, Huy 18
4 Quan Doi         A NT   3:13.83  
    1) Nguyen Huu, Quy 20 2) To Hong, Dien 19 3) Le Van, Vu 17 4) Le Quy, Don 18
5 Phu Tho         A NT   3:26.80  
    1) Nguyen Dinh, Hung 18 2) Ha Van, Anh 16 3) Le The, Vu 18 4) Nguyen Ngoc, Linh 21
                                     
Event 108  Women 400 LC Meter CVD Relay
KLQG: 3:27.45   *   12/2010                                           Thanh Hoa
                                Trang,Nhung,Quynh,Trang
  Team           Relay Seed Time Finals Time  
1 Tp. Ho Chi Minh         A NT   3:32.24  
    1) Bui Vuong, D.Anh 20 2) Tran Tam, Nguyen 19 3) Le Ngoc, Tram 17 4) An Do, Hanh 24
2 Long An         A NT   3:34.07  
    1) Vo Mong, T.Lam 16 2) Ngo T.Thu, Thao 14 3) Nguyen T.Thuy, Linh 14 4) Dinh Ngoc, Hiep 14
3 Thai Binh         A NT   3:39.59  
    1) Pham Thanh, Thuong 13 2) Nguyen Thi, Hue 17 3) Nguyen Thi, Phuong 16 4) Tran Thi, Huong 17
4 Ha Noi         A NT   3:48.29  
    1) Pham Thi, Duyen 19 2) Hoang Thu, Phuong 20 3) Trinh Thi, Lan 19 4) Tran T.Huyen, Trang 13
Da Nang         A NT   DNF  
    1) Ngo Thi, K.Tra 17 2) Nguyen Thi, L.Vy 16 3) Nguyen Thi, Giang 21 4) Ngo Thi, Thoa 17