Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Kết Quả

Kết Quả Giải Bơi Vô địch QG bể 25m năm 2013

 

        GIAI BOI (BE 25m) VO DICH QUOC GIA  NAM 2013 – 19/03/2013 to 23/03/2013    
        Results    
                                     
Event 101  Women 50 SC Meter Breaststroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Ho Nhat, Song Vy  17 Tp.Ho Chi Minh 34.00     34.32            
2   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 34.00     34.50            
3   Nhan Le, Thanh Vy  14 Tp.Ho Chi Minh 35.00     35.19            
4   Nguyen Thi, Ngoc Han  13 Long An 34.00     35.26            
5   Pham Thi, Trang  18 Ha Noi 34.84     35.44            
6   Ngo Thi, Ngoc Quynh  12 Quang Binh 35.00     35.62            
7   Ngo Thi, Thanh Duyen  16 Quang Binh 34.00     35.65            
8   Le Thi, Ha My  14 Quang Ninh 36.00     36.64            
9   Hoang Thi, Hien  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 36.00     37.41            
10   Bui Thi, Thuy Duong  13 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     37.73            
11   Ho Thi, Thu Sa  12 Da Nang 39.00     38.76            
  Mai Thi, Linh  12 Quang Binh NT     X36.45            
                                     
Event 102  Men 200 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 1:51.00     1:50.34            
2   Pham Thanh, Nguyen  20 Long An 1:52.00     1:54.66            
3   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:56.00     1:58.18            
4   Lam Quang, Nhat  15 Tp.Ho Chi Minh 1:58.00     1:58.94            
5   Nguyen Huy, Dat  16 Tp.Ho Chi Minh 1:58.00     1:59.90            
6   Vu Tan, Thanh  15 Hai Phong 1:56.00     2:01.30            
7   Tran Tan, Trieu  14 Long An 2:01.50     2:01.99            
8   Le Vo, Manh Linh  17 Da Nang 2:06.00     2:05.92            
9   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 2:01.50     2:08.63            
10   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 2:15.00     2:17.99            
11   Tran Van, Vo  14 Thua Thien Hue 2:31.28     2:28.40            
  Vo Nguyen, Trung Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh NT     X2:01.42            
  Nguyen Dai, Huong  17 Da Nang NT     X2:05.42            
  Vuong Ngoc, Thinh  15 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 2:02.00     DQ            
                                     
Event 103  Women 100 SC Meter Backstroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Duong Thi, Thom  19 Quang Ninh 1:06.00     1:04.97            
2   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 1:06.30     1:07.67            
3   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:07.00     1:08.48            
4   Le Ngoc, Tram  16 Tp.Ho Chi Minh 1:10.00     1:10.36            
5   Nguyen Thi, Kim Oanh  24 Da Nang 1:10.00     1:10.43            
6   Nguyen Minh, Chau  14 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 1:10.00     1:10.51            
7   Thai Ngoc, Mai  16 Ha Noi 1:11.70     1:11.69            
8   Nguyen Ngoc, Bao Nguyen  14 Tp.Ho Chi Minh 1:07.00     1:11.91            
9   Le Thi, Thien Kim  13 Long An 1:10.00     1:12.87            
10   Mai Thi, Ha  16 Da Nang 1:07.00     1:13.84            
11   Pham Thi, Yen  13 Quang Ninh 1:10.00     1:14.08            
12   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 1:12.00     1:15.23            
13   Nguyen Thi, Nhu Quynh  13 Thua Thien Hue 1:29.28     1:29.25            
  Ho Thi, Thu Sa  12 Da Nang NT     X1:23.45            
                                     
Event 104  Men 100 SC Meter Backstroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 59.00     55.86            
2   Tran Duy, Khoi  15 Tp.Ho Chi Minh 58.00     57.42            
3   Nguyen Ngoc, Trien  15 Hai Phong 1:01.00     1:00.77            
(Event 104  Men 100 SC Meter Backstroke)    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
4   Nguyen Trong, Nhan Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh 1:02.00     1:01.48            
5   Luong Van, Trieu  15 Can Tho 1:02.50     1:01.57            
6   Ta Thanh, Long  18 Ha Noi 1:01.60     1:01.60            
7   Vo Duy, Phong  20 Long An 1:01.00     1:01.67            
8   Nguyen Van, Cuong  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:10.50     1:02.68            
9   Dang Quang, Anh  16 Ha Noi 1:05.00     1:04.24            
10   Nguyen Van, Huynh  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     1:04.65            
11   Nguyen Duy, Thien  15 Thai Binh 58.00     1:06.46            
12   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:07.00     1:08.79            
13   Hoang Van, Dung  18 Binh Dinh 1:07.00     1:13.23            
14   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 1:19.00     1:15.14            
  Vo Nguyen, Trung Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh NT     X1:02.06            
  Phan Lam, Yen  15 Tp.Ho Chi Minh NT     X1:02.97            
  Le Vo, Manh Linh  17 Da Nang NT     X1:07.70            
  Phan Van, Thuong  17 Da Nang NT     X1:07.71            
  Cao Huy, Anh  14 Ha Noi NT     X1:10.67            
  Cao Van, Tuan  14 Ha Noi NT     X1:18.08            
  Bui Cong, Thanh  12 Ha Noi NT     XDNF            
                                     
Event 105  Women 200 SC Meter Butterfly    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 2:12.00     2:17.66            
2   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 2:20.50     2:18.51            
3   Nguyen Ngoc, Bao Nguyen  14 Tp.Ho Chi Minh 2:28.00     2:19.03            
4   Vo Thi, Hong Tho  17 Da Nang 2:27.00     2:22.16            
5   Tran Thi, Nga  16 Da Nang 2:40.00     2:29.22            
6   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 2:26.10     2:35.07            
7   Ngo Thu, Ha  13 Quang Ninh 2:40.00     2:43.50            
8   Vo Thi, Ly  14 Binh Dinh NT     3:15.91            
                                     
Event 106  Men 100 SC Meter Breaststroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Huu, Viet  24 Hai Phong 1:02.00     1:04.80            
2   Huynh The, Vi  16 Tp.Ho Chi Minh 1:05.00     1:05.17            
3   Tran Duc, Tai  17 Long An 1:07.00     1:05.42            
4   Phan Gia, Man  16 Tp.Ho Chi Minh 1:06.00     1:06.64            
5   Truong Minh, Giau  21 Long An 1:07.00     1:07.11            
6   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 1:10.92     1:07.51            
7   Nguyen Van, Thai  17 Da Nang 1:07.00     1:07.91            
8   Hoang Dinh, Long  23 Da Nang 1:06.00     1:08.14            
9   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:07.00     1:09.87            
10   Nguyen Van, Nhan  16 Can Tho 1:10.30     1:11.85            
11   Pham Van, Thuc  19 Thanh Hoa 1:15.00     1:12.40            
12   Tran Van, Cua  15 Thua Thien Hue 1:14.13     1:12.82            
13   Nguyen Van, Duy  14 Ha Noi 1:10.00     1:13.24            
14   Nguyen Cong, Tuan Hoang  12 Ha Noi 1:20.00     1:21.06            
                                     
Event 107  Women 800 SC Meter Freestyle Relay    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
1   Tp.Ho Chi Minh           A NT     8:52.66            
        1) Tran Tam, Nguyen 18 2) Nhan Le, Thanh Vy 14 3) Ho Nhat, Song Vy 17 4) Nguyen Thi, Kim Tuyen 18
2   Da Nang           A NT     8:59.34            
        1) Tran Thi, Ngoc Anh 18 2) Nguyen Thi, Kim Oanh 24 3) Tran Thi, Nga 16 4) Vo Thi, Hong Tho 17
(Event 107  Women 800 SC Meter Freestyle Relay)    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
3   Long An           A NT     9:11.43            
        1) Le Thi, Thien Kim 13 2) Tran Thi, Hong Cam 11 3) Pham Thi, Ngoc Han 15 4) Dinh Ngoc, Hiep 13
4   TT Tdtt Quoc Phong 5           A NT     9:21.00            
        1) Truong Thi, Kieu 17 2) Hoang Thi, Hien 16 3) Lai Thi, Hang 14 4) Nguyen Thi, Dieu Linh 15
5   Quang Ninh           A NT     9:28.11            
        1) Ngo Thu, Ha 13 2) Pham Thi, Yen 13 3) Le Thi, Ha My 14 4) Nguyen Thi, Kieu Oanh 17
                                     
Event 108  Men 400 SC Meter Freestyle Relay    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
1   Da Nang           A NT     3:34.65            
        1) Nguyen Van, Ty 23 2) Pham Truong, Giang 26 3) Chau Ba, Anh Tu 23 4) Hoang Quy, Phuoc 19
2   Tp.Ho Chi Minh           A NT     3:35.76            
        1) Nguyen Huy, Dat 16 2) Lam Quang, Nhat 15 3) Huynh The, Vi 16 4) Tran Duy, Khoi 15
3   Long An           A NT     3:36.65            
        1) Dang Quoc, Vuong 19 2) Tran Tan, Trieu 14 3) Truong Minh, Giau 21 4) Pham Thanh, Nguyen 20
4   TT Tdtt Quoc Phong 5           A NT     3:38.68            
        1) Tran Dang, Phuoc 16 2) Pham, Hien 21 3) Nguyen Van, Cuong 19 4) Duong Thanh, Minh 24
5   Thanh Hoa           A NT     3:47.51            
        1) Nguyen Van, Dat 18 2) Pham Dac, Thien 15 3) Pham Van, Thuc 19 4) Bui Quang, Huy 17
6   Ha Noi           A NT     3:54.37            
        1) Thai Quang, Minh 14 2) Dang Quang, Anh 16 3) Ta Thanh, Long 18 4) Nguyen Van, Duy 14
                                     
Event 209  Women 100 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 58.00     58.21            
2   Tran Tam, Nguyen  18 Tp.Ho Chi Minh 58.30     58.46            
3   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 59.40     59.46            
4   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 58.00     59.60            
5   Mai Thi, Ha  16 Da Nang 1:03.00     1:03.63            
6   Truong Thi, Kieu  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:03.00     1:03.65            
7   Le Thi, Thien Kim  13 Long An 1:01.00     1:03.69            
8   Pham Thi, Yen  13 Quang Ninh 1:05.00     1:04.70            
9   Tran Thi, Mai  17 Ha Noi 1:05.00     1:05.30            
10   Nguyen Thi, Hien  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     1:07.09            
11   Ho Thi, Thu Sa  12 Da Nang 1:08.00     1:09.21            
12   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 1:00.00     1:12.90            
13   Nguyen Thi, Nhu Quynh  13 Thua Thien Hue 1:15.00     1:14.62            
14   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 59.60     1:21.66            
                                     
Event 210  Men 400 SC Meter IM    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Tran Duy, Khoi  15 Tp.Ho Chi Minh 4:25.00     4:24.32            
2   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai NT     4:34.36            
3   Lam Quang, Nhat  15 Tp.Ho Chi Minh 4:38.00     4:34.69            
4   Do Van, Hieu  15 Long An 4:50.00     4:49.55            
5   Tran Tan, Trieu  14 Long An 4:50.20     4:56.52            
6   Bui Quang, Huy  17 Thanh Hoa 5:00.00     5:23.52            
7   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 5:30.00     5:27.56            
                                     
Event 211  Women 50 SC Meter Butterfly    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 28.00     28.63            
2   Truong Thuy, Nhi  15 Tp.Ho Chi Minh 29.00     28.77            
(Event 211  Women 50 SC Meter Butterfly)    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
3   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 29.10     29.14            
4   Nguyen Thi, Kieu Oanh  17 Quang Ninh 29.00     29.61            
5   Vo Thi, Hong Tho  17 Da Nang 30.00     29.78            
6   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 29.50     30.68            
7   Ngo Thi, Ngoc Quynh  12 Quang Binh 30.50     30.86            
8   Nguyen Thi, Kim Oanh  24 Da Nang 30.50     31.18            
9   Ngo Thu, Ha  13 Quang Ninh 30.00     31.21            
10   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 30.10     31.87            
11   Thai Ngoc, Mai  16 Ha Noi 32.00     32.10            
12   Hoang Thi, Hien  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 31.00     32.46            
13   Nguyen Minh, Chau  14 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 30.00     32.47            
14   Nguyen Thi, Ngoc Han  13 Long An 31.70     32.63            
15   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 31.60     32.75            
16   Vo Thi, Ly  14 Binh Dinh 32.00     34.27            
17   Nguyen Thi, Hien  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     34.38            
  Lai Thi, Hang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT     X33.26            
  Ho Thi, Thu Sa  12 Da Nang NT     X36.60            
                                     
Event 212  Men 50 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 24.10     23.03            
2   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 23.50     24.41            
3   Pham Thanh, Nguyen  20 Long An 24.00     24.64            
4   Duong Thanh, Minh  24 TT Tdtt Quoc Phong 5 25.00     24.83            
5   Nguyen Huy, Dat  16 Tp.Ho Chi Minh 24.50     24.91            
6   Huynh The, Vi  16 Tp.Ho Chi Minh 25.00     25.05            
7   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 24.50     25.40            
8   Pham Truong, Giang  26 Da Nang 24.90     25.42            
9   Nguyen Ngoc, Tan  25 An Giang 23.80     25.53            
10   Nguyen Duy, Thien  15 Thai Binh 25.00     25.83            
11   Vuong Ngoc, Thinh  15 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 26.00     25.90            
12   Dang Quoc, Vuong  19 Long An 24.50     25.97            
13   Dang Quang, Anh  16 Ha Noi 27.00     26.44            
14   Nguyen Dinh, Nhat Nam  19 Binh Dinh 26.00     26.75            
15   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 28.00     27.90            
16   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 26.50     28.27            
17   Bui Cong, Thanh  12 Ha Noi 29.00     29.08            
  Nguyen Trong, Nhan Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh NT     X25.44            
  Vo Nguyen, Trung Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh NT     X25.75            
  Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT     X28.83            
  Cao Huy, Anh  14 Ha Noi NT     X29.03            
  Nguyen Cong, Tuan Hoang  12 Ha Noi NT     X29.88            
  Nguyen Van, Thang  12 Ha Noi NT     X30.57            
                                     
Event 213  Women 100 SC Meter IM    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Ngoc, Bao Nguyen  14 Tp.Ho Chi Minh 1:10.00     1:05.91            
2   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 1:06.00     1:06.10            
3   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 1:06.00     1:07.15            
4   Ngo Thi, Ngoc Quynh  12 Quang Binh 1:10.20     1:10.68            
5   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 1:10.00     1:10.71            
6   Nguyen Thi, Ngoc Han  13 Long An 1:13.30     1:10.94            
(Event 213  Women 100 SC Meter IM)    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
7   Nguyen Thi, Kim Oanh  24 Da Nang 1:10.00     1:11.33            
8   Vo Thi, Hong Tho  17 Da Nang 1:14.00     1:11.70            
9   Pham Thi, Trang  18 Ha Noi NT     1:12.19            
10   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 1:12.10     1:12.50            
11   Nguyen Minh, Chau  14 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh NT     1:15.99            
12   Bui Thi, Thuy Duong  13 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     1:16.47            
13   Pham Thi, Yen  13 Quang Ninh NT     1:16.76            
14   Vo Thi, Ly  14 Binh Dinh NT     1:17.84            
15   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:08.05     1:18.60            
16   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 1:07.00     1:33.45            
  Tran Thi, Ngoc Anh  18 Da Nang NT     X1:11.97            
                                     
Event 214  Men 100 SC Meter Butterfly    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 53.80     55.90            
2   Phan Lam, Yen  15 Tp.Ho Chi Minh 57.00     57.52            
3   Nguyen Huy, Dat  16 Tp.Ho Chi Minh 57.00     57.67            
4   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 58.50     57.93            
5   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 58.00     57.95            
6   Luong Van, Trieu  15 Can Tho 59.10     59.59            
7   Duong Thanh, Minh  24 TT Tdtt Quoc Phong 5 56.00     1:00.09            
8   Nguyen Huu, Hien  23 Long An 52.00     1:00.21            
9   Pham, Hien  21 TT Tdtt Quoc Phong 5 58.00     1:00.61            
10   Nguyen Duy, Thien  15 Thai Binh 58.00     1:00.81            
11   Do Van, Hieu  15 Long An 59.60     1:01.16            
12   Vuong Ngoc, Thinh  15 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 1:00.00     1:02.11            
13   Ta Thanh, Long  18 Ha Noi 1:01.00     1:03.93            
14   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 1:06.00     1:05.18            
15   Thai Quang, Minh  14 Ha Noi 1:08.00     1:06.67            
  Nguyen Van, Thai  17 Da Nang NT     X1:01.46            
  Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT     X1:09.35            
  Nguyen Van, Thang  12 Ha Noi NT     X1:14.39            
  Vu Tan, Thanh  15 Hai Phong 59.00     DQ            
  Nguyen Van, Ty  23 Da Nang NT     DQ            
                                     
Event 215  Women 800 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 9:12.00     9:02.36            
2   Tran Tam, Nguyen  18 Tp.Ho Chi Minh 9:00.00     9:18.22            
3   Tran Thi, Hong Cam  11 Long An 9:37.00     9:20.36            
4   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 9:16.00     9:21.72            
5   Le Ngoc, Tram  16 Tp.Ho Chi Minh 9:10.00     9:36.63            
6   Tran Thi, Nga  16 Da Nang 9:45.00     9:37.95            
7   Pham Thi, Ngoc Han  15 Long An 9:40.00     9:51.37            
8   Tran Thi, Ngoc Anh  18 Da Nang 9:50.00     9:59.61            
                                     
Event 216  Men 800 SC Meter Freestyle Relay    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
1   Da Nang           A NT     7:41.89            
        1) Chau Ba, Anh Tu 23 2) Nguyen Van, Ty 23 3) Hoang Dinh, Long 23 4) Hoang Quy, Phuoc 19
2   Tp.Ho Chi Minh           A NT     7:51.13            
        1) Lam Quang, Nhat 15 2) Phan Gia, Man 16 3) Nguyen Huy, Dat 16 4) Tran Duy, Khoi 15
(Event 216  Men 800 SC Meter Freestyle Relay)    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
3   Long An           A NT     8:00.85            
        1) Dang Quoc, Vuong 19 2) Tran Tan, Trieu 14 3) Truong Minh, Giau 21 4) Pham Thanh, Nguyen 20
4   TT Tdtt Quoc Phong 5           A NT     8:04.62            
        1) Tran Dang, Phuoc 16 2) Nguyen Van, Cuong 19 3) Pham, Hien 21 4) Duong Thanh, Minh 24
5   Ha Noi           A NT     8:37.67            
        1) Dang Quang, Anh 16 2) Nguyen Van, Duy 14 3) Ta Thanh, Long 18 4) Thai Quang, Minh 14
  Thanh Hoa           A NT     DNF            
        1) Pham Van, Thuc 19 2) Pham Dac, Thien 15 3) Bui Quang, Huy 17 4) Nguyen Van, Dat 18
                                     
Event 317  Women 200 SC Meter Backstroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Duong Thi, Thom  19 Quang Ninh 2:22.00     2:20.76            
2   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 2:24.10     2:24.46            
3   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:26.50     2:26.11            
4   Nguyen Ngoc, Bao Nguyen  14 Tp.Ho Chi Minh 2:30.00     2:27.90            
5   Nguyen Minh, Chau  14 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 2:32.00     2:30.95            
6   Thai Ngoc, Mai  16 Ha Noi 2:38.00     2:32.83            
7   Le Ngoc, Tram  16 Tp.Ho Chi Minh 2:32.00     2:35.39            
8   Le Thi, Thien Kim  13 Long An 2:40.00     2:42.31            
                                     
Event 318  Men 50 SC Meter Backstroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 27.20     25.97            
2   Tran Duy, Khoi  15 Tp.Ho Chi Minh 27.00     26.61            
3   Luong Van, Trieu  15 Can Tho 28.30     27.87            
4   Nguyen Trong, Nhan Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh 28.50     27.96            
5   Vo Duy, Phong  20 Long An 28.00     28.19            
6   Nguyen Ngoc, Trien  15 Hai Phong 28.00     28.51            
7   Nguyen Van, Cuong  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 28.80     28.91            
8   Hoang Dinh, Long  23 Da Nang 30.00     29.15            
9   Ta Thanh, Long  18 Ha Noi 29.10     29.20            
10   Nguyen Ngoc, Tan  25 An Giang 28.50     30.01            
11   Nguyen Duy, Thien  15 Thai Binh 26.00     30.27            
12   Hoang Van, Dung  18 Binh Dinh 30.00     30.35            
13   Nguyen Van, Huynh  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     30.40            
14   Dang Quang, Anh  16 Ha Noi 30.00     30.60            
15   Tran Tan, Trieu  14 Long An 29.10     30.92            
16   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 34.00     32.75            
17   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 29.20     35.73            
  Phan Van, Thuong  17 Da Nang NT     X30.56            
  Le Vo, Manh Linh  17 Da Nang NT     X31.41            
  Cao Van, Tuan  14 Ha Noi NT     X36.19            
  Bui Cong, Thanh  12 Ha Noi NT     XDQ            
  Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 31.00     DQ            
                                     
Event 319  Women 100 SC Meter Breaststroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nhan Le, Thanh Vy  14 Tp.Ho Chi Minh 1:15.00     1:14.88            
2   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 1:15.00     1:15.68            
3   Ngo Thi, Ngoc Quynh  12 Quang Binh 1:18.00     1:16.39            
4   Nguyen Tran, Bao Nhi  17 Tp.Ho Chi Minh 1:15.00     1:16.52            
5   Nguyen Thi, Ngoc Han  13 Long An 1:18.00     1:17.42            
6   Pham Thi, Trang  18 Ha Noi 1:18.00     1:17.58            
(Event 319  Women 100 SC Meter Breaststroke)    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
7   Ngo Thi, Thanh Duyen  16 Quang Binh 1:15.00     1:17.86            
8   Le Thi, Ha My  14 Quang Ninh 1:19.00     1:18.92            
9   Bui Thi, Thuy Duong  13 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     1:21.93            
10   Hoang Thi, Hien  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:20.00     1:23.14            
11   Ho Thi, Thu Sa  12 Da Nang 1:40.00     1:25.28            
  Mai Thi, Linh  12 Quang Binh NT     X1:18.88            
                                     
Event 320  Men 50 SC Meter Butterfly    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 25.00     24.67            
2   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 24.50     26.10            
3   Nguyen Van, Ty  23 Da Nang NT     26.33            
4   Pham Thanh, Nguyen  20 Long An 24.50     26.45            
5   Phan Lam, Yen  15 Tp.Ho Chi Minh 26.00     26.52            
6   Nguyen Huy, Dat  16 Tp.Ho Chi Minh 26.00     26.68            
7   Duong Thanh, Minh  24 TT Tdtt Quoc Phong 5 26.00     26.79            
8   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 26.10     26.80            
9   Luong Van, Trieu  15 Can Tho 27.10     27.10            
10   Nguyen Huu, Hien  23 Long An 28.00     27.15            
11   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 27.68     27.61            
12   Nguyen Duy, Thien  15 Thai Binh 27.00     27.77            
13   Vuong Ngoc, Thinh  15 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 28.50     27.81            
14   Nguyen Ngoc, Tan  25 An Giang 26.20     27.98            
*15   Pham, Hien  21 TT Tdtt Quoc Phong 5 27.00     28.06            
*15   Nguyen Dinh, Nhat Nam  19 Binh Dinh 27.00     28.06            
17   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 30.00     29.26            
18   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 28.20     32.34            
19   Nguyen Van, Thang  12 Ha Noi 35.00     32.46            
  Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT     X30.30            
                                     
Event 321  Women 200 SC Meter IM    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 2:16.00     2:22.50            
2   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 2:24.10     2:22.73            
3   Nhan Le, Thanh Vy  14 Tp.Ho Chi Minh 2:22.00     2:24.13            
4   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 2:28.00     2:26.22            
5   Tran Thi, Hong Cam  11 Long An 2:30.00     2:32.53            
6   Tran Thi, Ngoc Anh  18 Da Nang 2:38.00     2:34.12            
7   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 2:52.10     2:38.96            
8   Pham Thi, Yen  13 Quang Ninh NT     2:40.74            
9   Nguyen Thi, Ngoc Han  13 Long An 2:31.10     2:41.18            
10   Ngo Thi, Ngoc Quynh  12 Quang Binh 1:16.00     2:43.11            
11   Nguyen Thi, Hien  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     2:46.93            
12   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 2:23.30     3:12.20            
  Vu Thi, Anh  16 Dong Nai NT     X2:35.44            
                                     
Event 322  Men 400 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 4:02.00     3:56.17            
2   Pham Thanh, Nguyen  20 Long An 4:00.00     3:56.41            
3   Tran Duy, Khoi  15 Tp.Ho Chi Minh 3:55.00     3:57.14            
4   Lam Quang, Nhat  15 Tp.Ho Chi Minh 4:05.00     4:09.31            
(Event 322  Men 400 SC Meter Freestyle)    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
5   Chau Ba, Anh Tu  23 Da Nang 4:04.00     4:11.79            
6   Tran Tan, Trieu  14 Long An 4:20.00     4:15.15            
7   Vu Tan, Thanh  15 Hai Phong 4:08.00     4:21.21            
8   Bui Quang, Huy  17 Thanh Hoa 4:20.00     4:22.45            
9   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 4:09.10     4:28.37            
10   Dang Quang, Anh  16 Ha Noi NT     4:33.35            
11   Thai Quang, Minh  14 Ha Noi 4:32.00     4:33.71            
12   Pham Dac, Thien  15 Thanh Hoa 4:25.00     4:35.91            
13   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 4:40.00     4:43.01            
14   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 4:09.20     4:51.19            
15   Tran Van, Vo  14 Thua Thien Hue 5:24.03     5:38.93            
  Phan Van, Thuong  17 Da Nang NT     X4:20.60            
  Le Vo, Manh Linh  17 Da Nang NT     X4:33.44            
  Nguyen Dai, Huong  17 Da Nang NT     X4:41.79            
                                     
Event 323  Women 400 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 4:24.50     4:19.26            
2   Tran Tam, Nguyen  18 Tp.Ho Chi Minh 4:28.00     4:26.42            
3   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 4:26.50     4:27.28            
4   Le Ngoc, Tram  16 Tp.Ho Chi Minh 4:30.00     4:44.67            
5   Tran Thi, Nga  16 Da Nang 4:51.00     4:47.06            
6   Tran Thi, Ngoc Anh  18 Da Nang 4:50.00     4:50.35            
7   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 4:35.00     4:52.40            
8   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 4:26.10     5:14.54            
  Nguyen Thi, Ngoc Han  13 Long An 4:39.10     DNF            
                                     
Event 324  Men 200 SC Meter Breaststroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Huynh The, Vi  16 Tp.Ho Chi Minh 2:20.00     2:19.89            
2   Phan Gia, Man  16 Tp.Ho Chi Minh 2:21.00     2:21.05            
3   Nguyen Huu, Viet  24 Hai Phong 2:16.00     2:24.33            
4   Nguyen Van, Thai  17 Da Nang 2:28.00     2:26.66            
5   Tran Duc, Tai  17 Long An 2:30.00     2:28.01            
6   Truong Minh, Giau  21 Long An 2:30.00     2:28.65            
7   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 2:45.77     2:33.82            
8   Nguyen Van, Nhan  16 Can Tho 2:30.00     2:36.40            
9   Nguyen Van, Duy  14 Ha Noi 2:40.00     2:37.70            
10   Nguyen Dai, Huong  17 Da Nang 2:36.00     2:48.12            
11   Tran Van, Cua  15 Thua Thien Hue 2:51.53     2:48.30            
12   Nguyen Cong, Tuan Hoang  12 Ha Noi 2:48.00     2:52.21            
                                     
Event 325  Women 400 SC Meter Medley Relay    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
1   Tp.Ho Chi Minh           A NT     4:26.00            
        1) Nguyen Ngoc, Bao Nguyen 14 2) Nguyen Tran, Bao Nhi 17 3) Nguyen Thi, Kim Tuyen 18 4) Tran Tam, Nguyen 18
2   Quang Ninh           A NT     4:31.48            
        1) Duong Thi, Thom 19 2) Le Thi, Ha My 14 3) Ngo Thu, Ha 13 4) Nguyen Thi, Kieu Oanh 17
3   Da Nang           A NT     4:38.22            
        1) Nguyen Thi, Kim Oanh 24 2) Tran Thi, Ngoc Anh 18 3) Vo Thi, Hong Tho 17 4) Tran Thi, Nga 16
4   Long An           A NT     4:43.96            
        1) Le Thi, Thien Kim 13 2) Pham Thi, Ngoc Han 15 3) Tran Thi, Hong Cam 11 4) Dinh Ngoc, Hiep 13
(Event 325  Women 400 SC Meter Medley Relay)    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
5   TT Tdtt Quoc Phong 5           A NT     4:44.81            
        1) Nguyen Thi, Dieu Linh 15 2) Hoang Thi, Hien 16 3) Lai Thi, Hang 14 4) Truong Thi, Kieu 17
                                     
Event 426  Women 50 SC Meter Backstroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 29.00     29.75            
2   Nguyen Ngoc, Bao Nguyen  14 Tp.Ho Chi Minh 32.00     30.39            
3   Duong Thi, Thom  19 Quang Ninh 30.00     30.40            
4   Nguyen Minh, Chau  14 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 30.00     31.49            
5   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 31.00     32.06            
6   Ngo Thi, Ngoc Quynh  12 Quang Binh 34.10     33.82            
7   Nguyen Thi, Kim Oanh  24 Da Nang 33.00     33.84            
8   Tran Thi, Mai  17 Ha Noi 36.50     34.28            
9   Pham Thi, Yen  13 Quang Ninh 36.00     34.36            
10   Nguyen Thi, Ngoc Han  13 Long An 34.10     34.37            
11   Thai Ngoc, Mai  16 Ha Noi 35.50     35.06            
12   Mai Thi, Ha  16 Da Nang 32.00     35.07            
13   Vo Thi, Ly  14 Binh Dinh 34.00     35.74            
14   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 33.00     36.75            
15   Nguyen Thi, Nhu Quynh  13 Thua Thien Hue 42.73     38.96            
16   Le Thi, Thien Kim  13 Long An 33.00     39.09            
17   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 31.00     40.27            
  Ho Thi, Thu Sa  12 Da Nang NT     X39.19            
                                     
Event 427  Men 100 SC Meter IM    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 58.00     57.12            
2   Tran Duy, Khoi  15 Tp.Ho Chi Minh 58.00     57.58            
3   Pham Thanh, Nguyen  20 Long An 58.00     1:02.43            
4   Lam Quang, Nhat  15 Tp.Ho Chi Minh 59.00     1:02.65            
5   Nguyen Ngoc, Trien  15 Hai Phong 1:05.00     1:03.48            
6   Ta Thanh, Long  18 Ha Noi 1:03.20     1:03.68            
7   Dang Quang, Anh  16 Ha Noi 1:04.00     1:06.79            
8   Nguyen Van, Nhan  16 Can Tho NT     1:08.32            
9   Hoang Van, Dung  18 Binh Dinh 1:00.00     1:11.13            
10   Hoang Dinh, Long  23 Da Nang 1:00.00     1:13.57            
11   Truong Minh, Giau  21 Long An 1:05.00     1:16.08            
  Le Vo, Manh Linh  17 Da Nang NT     X1:06.21            
                                     
Event 428  Women 400 SC Meter IM    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nhan Le, Thanh Vy  14 Tp.Ho Chi Minh 5:10.00     5:00.92            
2   Nguyen Ngoc, Bao Nguyen  14 Tp.Ho Chi Minh 5:13.00     5:03.24            
3   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 5:09.00     5:03.38            
4   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 5:25.00     5:22.50            
5   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 5:19.20     5:32.43            
6   Tran Thi, Ngoc Anh  18 Da Nang 5:45.00     5:33.98            
  Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc NT     X4:57.62            
                                     
Event 429  Men 100 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 51.20     51.41            
2   Pham Thanh, Nguyen  20 Long An 51.00     52.59            
(Event 429  Men 100 SC Meter Freestyle)    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
3   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 55.00     53.30            
4   Dang Quoc, Vuong  19 Long An 53.00     53.42            
5   Nguyen Huy, Dat  16 Tp.Ho Chi Minh 53.50     53.94            
6   Duong Thanh, Minh  24 TT Tdtt Quoc Phong 5 53.00     54.64            
7   Vu Tan, Thanh  15 Hai Phong 55.00     55.00            
8   Lam Quang, Nhat  15 Tp.Ho Chi Minh 54.00     55.35            
9   Le Vo, Manh Linh  17 Da Nang 57.80     55.61            
10   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 53.00     56.16            
11   Nguyen Duy, Thien  15 Thai Binh 57.00     56.20            
12   Vuong Ngoc, Thinh  15 Clb Ky Dong – Tp.Ho Chi Minh 57.00     56.55            
13   Pham Van, Thuc  19 Thanh Hoa 56.00     58.24            
14   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 56.50     59.52            
15   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 1:03.00     1:01.49            
16   Cao Huy, Anh  14 Ha Noi 1:05.00     1:03.64            
17   Bui Cong, Thanh  12 Ha Noi 1:06.00     1:03.88            
  Vo Nguyen, Trung Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh NT     X55.44            
  Nguyen Trong, Nhan Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh NT     X55.77            
  Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 NT     X1:03.07            
                                     
Event 430  Women 100 SC Meter Butterfly    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 1:00.00     1:02.33            
2   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 1:04.50     1:03.39            
3   Truong Thuy, Nhi  15 Tp.Ho Chi Minh 1:06.00     1:04.25            
4   Vo Thi, Hong Tho  17 Da Nang 1:07.00     1:04.43            
5   Tran Thi, Nga  16 Da Nang 1:08.00     1:09.11            
6   Ngo Thu, Ha  13 Quang Ninh 1:07.00     1:10.05            
7   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 1:06.10     1:10.19            
8   Lai Thi, Hang  14 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:10.00     1:14.67            
9   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 1:06.30     1:24.40            
  Vo Thi, Ly  14 Binh Dinh 4:13.00     DQ            
                                     
Event 431  Men 200 SC Meter Butterfly    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 2:03.00     2:04.03            
2   Phan Gia, Man  16 Tp.Ho Chi Minh 2:06.00     2:06.44            
3   Phan Lam, Yen  15 Tp.Ho Chi Minh 2:05.00     2:06.72            
4   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 2:07.10     2:07.09            
5   Chau Ba, Anh Tu  23 Da Nang 2:08.00     2:08.23            
6   Do Van, Hieu  15 Long An 2:10.00     2:11.41            
7   Pham, Hien  21 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:08.00     2:16.12            
8   Nguyen Duy, Thien  15 Thai Binh 2:08.00     2:27.82            
9   Vu Tan, Thanh  15 Hai Phong 2:10.00     2:28.96            
10   Thai Quang, Minh  14 Ha Noi 2:29.00     2:29.00            
11   Pham Dac, Thien  15 Thanh Hoa 2:25.00     2:29.76            
12   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:29.10     2:34.62            
  Nguyen Van, Thai  17 Da Nang NT     X2:21.21            
  Nguyen Huu, Hien  23 Long An 2:09.00     DNF            
                                     
Event 432  Women 50 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 27.00     26.97            
(Event 432  Women 50 SC Meter Freestyle)    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
2   Ho Nhat, Song Vy  17 Tp.Ho Chi Minh 27.00     27.31            
3   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 27.60     28.04            
4   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 27.00     28.10            
5   Le Thi, Thien Kim  13 Long An 28.00     28.51            
6   Nguyen Thi, Kieu Oanh  17 Quang Ninh 28.50     28.53            
7   Dinh Ngoc, Hiep  13 Long An 27.00     28.83            
8   Tran Thi, Mai  17 Ha Noi 30.50     29.51            
9   Ngo Thi, Ngoc Quynh  12 Quang Binh 29.00     29.53            
10   Truong Thi, Kieu  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 29.50     29.67            
11   Mai Thi, Ha  16 Da Nang 31.00     30.03            
12   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 31.60     30.42            
13   Ho Thi, Thu Sa  12 Da Nang 32.00     30.97            
14   Vo Thi, Ly  14 Binh Dinh 30.00     31.69            
15   Nguyen Thi, Hien  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     32.12            
16   Nguyen Thi, Nhu Quynh  13 Thua Thien Hue 33.01     32.73            
                                     
Event 433  Men 50 SC Meter Breaststroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nguyen Huu, Viet  24 Hai Phong 29.00     29.64            
2   Tran Duc, Tai  17 Long An 29.50     29.86            
3   Huynh The, Vi  16 Tp.Ho Chi Minh 29.00     30.33            
4   Hoang Dinh, Long  23 Da Nang 30.50     30.59            
5   Truong Minh, Giau  21 Long An 30.00     30.68            
6   Pham Van, Man  18 Thua Thien Hue 30.21     30.75            
7   Phan Gia, Man  16 Tp.Ho Chi Minh 29.50     31.27            
8   Nguyen Van, Dat  18 Thanh Hoa 30.00     31.28            
9   Tran Dang, Phuoc  16 TT Tdtt Quoc Phong 5 30.00     31.72            
10   Nguyen Ngoc, Huynh  17 Dong Nai 31.10     31.91            
11   Nguyen Van, Thai  17 Da Nang 32.00     32.42            
12   Nguyen Van, Nhan  16 Can Tho 31.00     32.70            
13   Tran Van, Cua  15 Thua Thien Hue 32.93     33.10            
14   Nguyen Van, Duy  14 Ha Noi 31.50     33.22            
15   Pham Van, Thuc  19 Thanh Hoa 31.00     33.68            
16   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 33.00     34.75            
17   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 32.90     37.45            
18   Nguyen Cong, Tuan Hoang  12 Ha Noi 35.00     38.06            
                                     
Event 434  Women 400 SC Meter Freestyle Relay    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
1   Tp.Ho Chi Minh           A NT     4:01.61            
        1) Tran Tam, Nguyen 18 2) Nhan Le, Thanh Vy 14 3) Ho Nhat, Song Vy 17 4) Nguyen Thi, Kim Tuyen 18
2   Da Nang           A NT     4:07.12            
        1) Tran Thi, Ngoc Anh 18 2) Tran Thi, Nga 16 3) Mai Thi, Ha 16 4) Vo Thi, Hong Tho 17
3   Quang Ninh           A NT     4:08.04            
        1) Nguyen Thi, Kieu Oanh 17 2) Ngo Thu, Ha 13 3) Pham Thi, Yen 13 4) Duong Thi, Thom 19
4   TT Tdtt Quoc Phong 5           A NT     4:11.17            
        1) Nguyen Thi, Dieu Linh 15 2) Lai Thi, Hang 14 3) Hoang Thi, Hien 16 4) Truong Thi, Kieu 17
5   Long An           A NT     4:13.80            
        1) Le Thi, Thien Kim 13 2) Tran Thi, Hong Cam 11 3) Pham Thi, Ngoc Han 15 4) Dinh Ngoc, Hiep 13
                                     
Event 435  Men 200 SC Meter Medley Relay    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
1   Da Nang           A NT     1:45.00            
        1) Hoang Quy, Phuoc 19 2) Hoang Dinh, Long 23 3) Nguyen Van, Ty 23 4) Pham Truong, Giang 26
2   Tp.Ho Chi Minh           A NT     1:47.71            
        1) Tran Duy, Khoi 15 2) Huynh The, Vi 16 3) Phan Lam, Yen 15 4) Nguyen Huy, Dat 16
3   Long An           A NT     1:48.58            
        1) Vo Duy, Phong 20 2) Tran Duc, Tai 17 3) Nguyen Huu, Hien 23 4) Pham Thanh, Nguyen 20
4   TT Tdtt Quoc Phong 5           A NT     1:51.26            
        1) Nguyen Van, Cuong 19 2) Tran Dang, Phuoc 16 3) Duong Thanh, Minh 24 4) Pham, Hien 21
5   Ha Noi           A NT     1:56.18            
        1) Ta Thanh, Long 18 2) Nguyen Van, Duy 14 3) Thai Quang, Minh 14 4) Dang Quang, Anh 16
6   Thanh Hoa           A NT     2:03.29            
        1) Bui Quang, Huy 17 2) Pham Van, Thuc 19 3) Pham Dac, Thien 15 4) Nguyen Van, Dat 18
                                     
Event 536  Men 200 SC Meter Backstroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Tran Duy, Khoi  15 Tp.Ho Chi Minh 2:05.00     2:04.97            
2   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 2:08.00     2:08.74            
3   Nguyen Ngoc, Trien  15 Hai Phong 2:11.00     2:10.26            
4   Vo Nguyen, Trung Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh 2:18.00     2:12.02            
5   Ta Thanh, Long  18 Ha Noi 2:12.90     2:13.22            
6   Luong Van, Trieu  15 Can Tho 2:13.50     2:15.95            
7   Dang Quang, Anh  16 Ha Noi 2:21.00     2:16.84            
8   Nguyen Van, Cuong  19 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:15.00     2:18.48            
9   Nguyen Van, Huynh  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     2:18.80            
10   Vo Duy, Phong  20 Long An 2:11.00     2:19.41            
  Cao Huy, Anh  14 Ha Noi NT     X2:29.88            
                                     
Event 537  Women 200 SC Meter Breaststroke    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Nhan Le, Thanh Vy  14 Tp.Ho Chi Minh 2:40.00     2:40.79            
2   Ngo Thi, Ngoc Quynh  12 Quang Binh 2:49.00     2:40.87            
3   Ngan Thi, Nhien  14 Thanh Hoa 2:46.00     2:45.75            
4   Mai Thi, Linh  12 Quang Binh 2:51.00     2:45.86            
5   Nguyen Tran, Bao Nhi  17 Tp.Ho Chi Minh 2:40.00     2:46.11            
6   Pham Thi, Trang  18 Ha Noi 2:50.00     2:50.21            
7   Le Thi, Ha My  14 Quang Ninh 2:50.00     2:50.28            
8   Nguyen Thi, Ngoc Han  13 Long An 2:47.00     2:50.66            
9   Bui Thi, Thuy Duong  13 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     3:04.61            
  Ngo Thi, Thanh Duyen  16 Quang Binh NT     X2:48.42            
                                     
Event 538  Men 200 SC Meter IM    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Hoang Quy, Phuoc  19 Da Nang 2:08.00     2:01.38            
2   Tran Duy, Khoi  15 Tp.Ho Chi Minh 2:04.00     2:02.30            
3   Phan Gia, Man  16 Tp.Ho Chi Minh 2:10.00     2:11.35            
4   Nguyen Van, Huynh  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     2:12.38            
5   Truong Minh, Giau  21 Long An 2:15.00     2:14.07            
6   Nguyen Ngoc, Trien  15 Hai Phong 2:16.00     2:14.43            
7   Luong Van, Trieu  15 Can Tho 2:13.10     2:16.06            
8   Nguyen Van, Duy  14 Ha Noi 2:25.00     2:23.60            
9   Nguyen Duy, Thien  15 Thai Binh 2:30.00     2:25.64            
10   Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:25.20     2:30.01            
(Event 538  Men 200 SC Meter IM)    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
11   Pham Thanh, Nguyen  20 Long An 2:12.00     2:32.68            
12   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 2:39.00     2:35.72            
13   Nguyen Cong, Tuan Hoang  12 Ha Noi 2:39.00     2:36.74            
14   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 2:19.30     2:41.10            
  Bui Cong, Thanh  12 Ha Noi NT     X2:42.38            
  Nguyen Van, Thang  12 Ha Noi NT     X2:42.45            
                                     
Event 539  Women 200 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Tran Tam, Nguyen  18 Tp.Ho Chi Minh 2:06.00     2:05.22            
2   Nguyen Thi, Kim Tuyen  18 Tp.Ho Chi Minh 2:04.00     2:06.52            
3   Nguyen Thi, Ngoc Yen  18 Dong Nai 2:06.20     2:06.58            
4   Le Thi, My Thao  16 Binh Phuoc 2:09.10     2:07.33            
5   Nguyen Thi, Dieu Linh  15 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:09.50     2:11.89            
6   Tran Thi, Ngoc Anh  18 Da Nang 2:16.00     2:13.85            
7   Tran Thi, Nga  16 Da Nang 2:18.00     2:16.16            
8   Vu Thi, Anh  16 Dong Nai 2:10.30     2:18.95            
9   Truong Thi, Kieu  17 TT Tdtt Quoc Phong 5 2:13.00     2:20.35            
10   Pham Thi, Yen  13 Quang Ninh 2:19.00     2:25.10            
11   Nguyen Thi, Hien  14 TT Tdtt Quoc gia Da Nang NT     2:26.69            
12   Le Thi, Thien Kim  13 Long An 2:12.00     2:27.45            
13   Nguyen Thi, Nhu Quynh  13 Thua Thien Hue 2:54.01     2:51.60            
                                     
Event 540  Men 1500 SC Meter Freestyle    
      Name   Age   Team Seed Time Finals Time            
1   Lam Quang, Nhat  15 Tp.Ho Chi Minh 16:15.00     15:59.26            
2   Pham Thanh, Nguyen  20 Long An 15:00.00     16:25.24            
3   Tran Tan, Trieu  14 Long An 17:00.00     16:51.06            
4   Vo Nguyen, Trung Nghia  15 Tp.Ho Chi Minh 17:00.00     16:51.99            
5   Nguyen Hieu, Nghia  14 An Giang 16:40.00     17:17.96            
6   Luong Van, Trieu  15 Can Tho 16:56.00     17:36.05            
7   Phan Van, Thuong  17 Da Nang 17:50.00     17:37.10            
8   Thai Quang, Minh  14 Ha Noi 18:00.00     17:56.93            
9   Nguyen Chi, Cong  13 TT Tdtt Quoc Phong 4 19:30.00     18:13.68            
10   Bui Quang, Huy  17 Thanh Hoa 17:50.00     18:14.43            
11   Pham Dac, Thien  15 Thanh Hoa 18:00.00     18:17.03            
12   Tran Van, Vo  14 Thua Thien Hue 20:03.05     21:19.01            
  Chau Ba, Anh Tu  23 Da Nang 16:25.00     DNF            
  Truong The, Anh  13 TT Tdtt Quoc Phong 5 16:45.00     DNF            
                                     
Event 541  Women 200 SC Meter Medley Relay    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
1   Tp.Ho Chi Minh           A NT     2:00.86            
        1) Nguyen Ngoc, Bao Nguyen 14 2) Nhan Le, Thanh Vy 14 3) Nguyen Thi, Kim Tuyen 18 4) Ho Nhat, Song Vy 17
2   Quang Ninh           A NT     2:02.94            
        1) Duong Thi, Thom 19 2) Le Thi, Ha My 14 3) Nguyen Thi, Kieu Oanh 17 4) Ngo Thu, Ha 13
3   Long An           A NT     2:08.39            
        1) Le Thi, Thien Kim 13 2) Nguyen Thi, Ngoc Han 13 3) Tran Thi, Hong Cam 11 4) Dinh Ngoc, Hiep 13
4   TT Tdtt Quoc Phong 5           A NT     2:08.76            
        1) Nguyen Thi, Dieu Linh 15 2) Hoang Thi, Hien 16 3) Lai Thi, Hang 14 4) Truong Thi, Kieu 17
5   Da Nang           A NT     2:09.60            
        1) Nguyen Thi, Kim Oanh 24 2) Ho Thi, Thu Sa 12 3) Vo Thi, Hong Tho 17 4) Tran Thi, Ngoc Anh 18
                                     
Event 542  Men 400 SC Meter Medley Relay    
      Team       Relay Seed Time Finals Time            
1   Da Nang           A NT     3:52.83            
        1) Hoang Quy, Phuoc 19 2) Nguyen Van, Thai 17 3) Nguyen Van, Ty 23 4) Chau Ba, Anh Tu 23
2   Tp.Ho Chi Minh           A NT     3:53.27            
        1) Tran Duy, Khoi 15 2) Huynh The, Vi 16 3) Phan Lam, Yen 15 4) Nguyen Huy, Dat 16
3   TT Tdtt Quoc Phong 5           A NT     4:00.06            
        1) Nguyen Van, Cuong 19 2) Tran Dang, Phuoc 16 3) Duong Thanh, Minh 24 4) Pham, Hien 21
4   Long An           A NT     4:00.23            
        1) Vo Duy, Phong 20 2) Tran Duc, Tai 17 3) Nguyen Huu, Hien 23 4) Dang Quoc, Vuong 19
5   Ha Noi           A NT     4:19.40            
        1) Ta Thanh, Long 18 2) Nguyen Van, Duy 14 3) Thai Quang, Minh 14 4) Dang Quang, Anh 16