Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Điều Lệ

Điều lệ Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi toan quốc 2013

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU

Giải Bơi vô địch các nhóm tuổi năm 2013

    (Ban hành kèm theo quyết định số:     /QĐ–HHTTDNVN, ngày     tháng 1 năm 2013

của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước ViệtNam)

            ———————————————————————————————

 

I/ Thời gian và địa điểm:

 - Thời gian: từ 17 – 20/5/2013;

 - Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh.

II/ Đối tượng dự thi:

 - Vận động viên bơi hiện đang tập luyện tại các tỉnh, thành, ngành, các Câu lạc bộ theo các nhóm tuổi sau:

 + Nhóm III: VĐV từ 13 tuổi trở xuống (sinh năm 2000 trở lại đây);

 + Nhóm II: VĐV 14 – 15 tuổi (sinh năm 1998 – 1999);

 + Nhóm I: VĐV 16 – 18 tuổi (sinh năm 1996 – 1997).

 - Vận động viên nằm trong độ tuổi trên hiện đang tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cần có kế hoạch tham gia thi đấu tại Giải này.

III/ Thể thức thi đấu:

 - Thi đấu cá nhân, đội tiếp sức; Chung kết tính thời gian trực tiếp để xếp hạng ở từng nội dung thi đấu theo từng nhóm tuổi.

IV/ Luật thi đấu:

Áp dụng Luật bơi do Uỷ ban thể dục thể thao ban hành năm 2006.

V/ Nội dung thi đấu: Áp dụng cho cả nam và nữ;

 - Nhóm III: TD: 50m, 100m, 200m, 400m; 800m (nữ), 1500m (nam); E: 50m,               100m, 200m; N: 50m, 100m, 200m; B: 50m, 100m, 200m; HH: 200m, 400m;

 - Nhóm II: TD: 50m, 100m, 200m, 400m; 800m (nữ),1500m (nam); E: 50m,

100m, 200m; N: 50m, 100m, 200m; B: 50m, 100m, 200m; HH: 200m, 400m;

 - Nhóm I: TD: 50m, 100m, 200m, 400m; 800m (nữ),1500m (nam); E: 50m,

100m, 200m; N: 50m, 100m, 200m; B: 50m, 100m, 200m; HH: 200m, 400m;

 - Tiếp sức: Tổng số tuổi mỗi đội không quá 58.

          Tự do: 4 x 100m; 4 x 200m; Hỗn hợp: 4 x 100m.

 

VI/ Những quy định cụ thể:

 - Mỗi đơn vị được đăng ký 02 (hai) VĐV, 01 (một) đội tiếp sức dự  thi ở mỗi nội dung;

 - Chỉ trao huy chương cho đúng vận động viên đã tham gia thi đấu.

VII/ Đăng ký thi đấu:

 - Đăng ký phải theo đúng mẫu quy định;

 - Thời hạn đăng ký:

   + Sơ bộ: trước ngày 1/4/2013;

   + Chính thức: trước ngày 20/4/2013; Thành tích đăng ký là thành tích mà VĐV đạt được ở cuộc thi đấu chính thức gần nhất. Nếu đăng ký không đúng VĐV đó sẽ bị xếp vào vị trí thi đấu không thuận lợi và bị phạt 300.000đ/cự ly;

 - Họp chuyên môn: 09h00 hai ngày trước ngày thi đấu chính thức tại địa điểm thi đấu.

VIII/ Khen thưởng:

- Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các VĐV xếp thứ nhất, nhì, ba ở mỗi cự ly theo từng nhóm tuổi;

- Trao cờ cho Đoàn nhất, nhì, ba;

 - Công nhận thành tích đẳng cấp cho những VĐV đạt tiêu chuẩn chuyên môn.

IX/ Điều khoản thi hành:

     Điều lệ này thi hành cùng với bản “Quy định chung” về tổ chức thi đấu của Hiệp hội Thể thao d­ưới n­ước ViệtNam. Các đơn vị phải có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu mọi thành viên trong đoàn tham gia thi đấu nghiêm túc thực hiện mọi quy định trong bản “Quy định chung”.

 

 

             TL. CHỦ TỊCH

                                                                                                                 TỔNG THƯ KÝ                                                                                                   

 Nơi nhận:

- Sở, Phòng VHTTDL

 các tỉnh, thành, ngành.

- Các CLB bơi lặn

- Lưu VT, VP HH   

 

 

                                                                               Đinh Việt Hùng