Đại hội Đại biểu Hiệp hội TTDN Việt Nam... Đại Biểu... ... Danh sách đoàn tham dự giải... Ban chấp hành khóa VII... ...

Demo

Cách tiếp cận mới trong quản lý dự án

Việc tái cơ cấu, chuyển đổi một số ban QLDA trong lĩnh vực XDCB giao thông được đánh giá là cách tiếp cận mới, tạo tiền đề cho một mô hình quản lý dự án hiệu quả hơn…
Xây dựng phương án chuyển đổi 5 ban QLDA
Bộ GTVT mới đây đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi một số ban QLDA thuộc Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN và các cục quản lý chuyên ngành thành doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ GTVT có 16 ban QLDA, trong đó có 5 ban thuộc Bộ GTVT, 5 ban thuộc Tổng cục ĐBVN, 6 ban thuộc các Cục: Hàng hải, Hàng không, Đường thủy nội địa và Đường sắt.

Chuyển đổi các ban QLDA góp phần thu hút thêm nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông
Ngoài việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của ban QLDA đối với các dự án do chủ đầu tư giao, các ban QLDA này còn được phép thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi được thực hiện quản lý các dự án đầu tư của chủ đầu tư khác trong và ngoài Bộ GTVT; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư do ban QLDA làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, Bộ GTVT đã chuyển đổi thành công Ban QLDA Mỹ Thuận, trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Ban QLDA Mỹ Thuận và sáp nhập một số doanh nghiệp khu vực phía Nam thành Tổng công ty Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long. Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra từ việc thành lập đơn vị này, Bộ GTVT xác định chủ trương chuyển đổi các ban QLDA thành doanh nghiệp là tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật phát triển trong nền kinh tế thị trường.
Qua công tác tổng hợp cho thấy, khối lượng dự án các đơn vị của Bộ GTVT đang thực hiện là rất lớn và đa dạng cả về số lượng, tính chất và tổng mức đầu tư, quy mô, năng lực của các ban QLDA cũng rất khác nhau. Điều này cũng được thể hiện qua chất lượng, tính khả thi của đề án được xây dựng và quy mô, chiến lược sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dự kiến khi đề án được duyệt.
Theo Bộ GTVT, việc chuyển đổi các ban QLDA đảm bảo 4 nguyên tắc: Phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành GTVT, hài hòa, cân đối theo địa bàn hoạt động; Nằm trong đề án tổng thể tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực GTVT, có tính đến các doanh nghiệp hiện đang do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, các địa phương và ngành khác quản lý; Các ban QLDA thực hiện chuyển đổi có một số điều kiện thuận lợi về nguồn hình thành vốn điều lệ, lao động, địa bàn hoạt động, số lượng dự án đang được giao thực hiện; Có lộ trình chuyển đổi phù hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, đảm bảo các yếu tố về năng lực, quy mô, tài sản,… để sau khi chuyển đổi các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Trước mắt trong năm 2012, Bộ GTVT xây dựng phương án chuyển đổi 5 ban QLDA gồm: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Ban QLDA 1, 2, 85, và Ban QLDA hàng hải 3.
Cách tiếp cận mới
Trao đổi với phóng viên Báo GTVT, hầu hết lãnh đạo các ban QLDA đều khá hào hứng với việc chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp theo đề án của Bộ GTVT. Ông Hoàng Đình Phúc, Tổng giám đốc Ban QLDA 1 cho biết, chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp là một cách tiếp cận mới trong quản lý dự án.
Đây là mô hình phù hợp và ưu việt hơn trong giai đoạn kinh tế thị trường và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh các nguồn vốn dành cho xây dựng giao thông ngày càng eo hẹp thì việc chuyển sang mô hình doanh nghiệp sẽ góp phần thu hút được nhiều nguồn vốn hơn để phát triển hạ tầng.
Còn ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cũng cho rằng, việc chuyển đổi từ mô hình quản lý dự án cũ sang doanh nghiệp sẽ giải quyết được 3 vấn đề. Thứ nhất là tạo hiệu quả hơn trong công tác đầu tư, quản lý các dự án, công trình giao thông. Thứ hai, kinh doanh khai thác, duy tu, bảo trì, thu phí từ các dự án.
Thứ 3 là kinh doanh các dịch vụ xung quanh các tuyến đường. “Những việc này không chỉ tạo thêm nhiều việc làm, giải quyết khó khăn về đời sống người lao động mà còn góp phần xã hội hóa các chủ đầu tư, kêu gọi thêm nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư vốn vào các dự án XDCB giao thông. Trong khi các nguồn vốn từ ngân sách, ODA,… dành cho giao thông hạn chế dần thì việc xã hội hóa là hết sức quan trọng để tạo bước đột phá trong hạ tầng giao thông”- ông Sơn đánh giá.
Đức Thắng (giaothongvantai.com)

(THXDVN)